نقدی بر روند اصلاح ساختار اداری ومدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه سوم توسعه (نقد عملکرد شورای عالی اداری ازسال 1379 تا 1383)
شمع

مقدمه با وبی رابطه

درروزهای پا یانی تیر ماه 1383 قصد دارم ویرایش جدیدی از مقاله "توصیفی از وضعیت نظام اداری ایران ومدیریت ملی کشور" را ارائه کنم.راستش را بخواهید برای انجام این کار خیلی باخودم کلنجار رفتم؛تاراضی به انجام آن شدم.در اویل سال 1382 درنوشته ای تحت عنوان "جستارهائي در تدوين برنامه يازدهم توسعه ايران"   برای خود تعهدی در خصوص ارائه جستارهایی برای کمک به روند برنامه ریزی کشور ،ایجاد نمودم.البته ورود رسمی من به این عرصه با ارائه مقاله"تحلیلی بر آموزش های عالی کوتاه مدت و مسائل آن" درسال1375 آغاز شد. اما در یک سال و چند ماه اخیربا استفاده ازخدمات رایگان یا ارزان استکبار جهانی ازطریق اینترنت در دفتر مجازی اول  و  دومین دفتر مجازی ام   یا در شمع  جستارهای  متعددی در این چهارچوب نوشته ام.کتابی نیز تحت عنوان "آموزش و بهسازی کارکنان دولت در ایران با نگاه ويژه به بخش کشاورزی " در دست انتشار در شبکه جهانی اینترنت  دارم. متاسفانه در این 8 سال علائم قابل توجهی از توجه مسئولین و کارشناسان ذیربط و حتی همکاران دانشگاهی به این فعالیت ها  دریافت نکرده ام!!! البته اگر در این مدت به کار داوطلبانه در این عرصه ادامه دادم اولا به دلیل علاقه شخصی و ثانیا به دلیل اعتقاد به شعار "آگاهی سر آغاز فرزانگی است" بوده است.علی ایحال  تصمیم دارم از این به بعد فعالیت خود را در حوزه های خردتر و موضوعات آکادمیک تری گسترش دهم واهالی سیاست ومدیریت و بطور کلی خداوندان ملک را به حال خود واگذارم!! تا تقدیر چه باشد؟

و اما اصلاح ساختار اداری ومدیریت کشور در برنامه سوم

قبل از هر چیز متن کامل مواد اول تا سوم قانون برنامه سوم که  در حوزه های فرابخشی برنامه تحت عنوان فصل اول:اصلاح ساختار اداری ومدیریت  از تاریخ 28 فروردین  1379 تا امروز که اول مرداد1383 است به مدت 52 ماه در دستور کار رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، می آورم.

متن کامل مقاله را در اینجا واینجا بخوانید.

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 1 مرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  29 اعلام نظر