انسان مطلوب، ماده خام، بخش پرورشي، مدارس خوب و آموزش و پرورش
شمع

 

 

مقام رهبري ديروز دوشنبه 29 تير 1383  در ديدار مسئولان و روساي آموزش و پرورش سراسر كشور، هدف از تعليم و تربيت در مكتب اسلام را پرورش انسان مطلوب برشمرده  وبا تأكيد بر اين كه با پرورش چنين انسان هايي، جامعه از عدالت، آرامش و صلح و صدق و راستي بهره مند خواهد شد، تصريح كردند: اين وظيفه سنگين و خطير بر عهده آموزش و پرورش است.

ايشان افزودند: فاصله ميان ماده خام نيروي انساني كه همان كودك مي باشد با محصول عالي آن كه بايد يك انسان انديشمند، فرزانه و عارف باشد، بسيار زياد و نقش آموزش و پرورش در اين مسير فوق العاده مهم است.

ايشان بر لزوم همه جانبه نگري در عرصه تعليم و تربيت تأكيد كردند و افزودند: بايد ضمن برطرف كردن خلاء بخش پرورشي در آموزش و پرورش، در خصوص تربيت معلم، تقويت عناصر ديني و فكري، كمك به مدارس خوب، و اداره صحيح مدارس، بيش از پيش تلاش شود.

 

متن كامل خبر را در واحد مركزي خبر ، ايسنا و روزنامه همشهري بخوانيد.

 

با تامل در بيانات ايشان براي من چند سئوال مطرح شد.در سال پاسخگويي انتظار دارم كه جواب اين پرسشها را از سوي مقام رهبري دريافت كنم.سئوالات من به شرح زيراست:

 

1- مدارس در وضعيت موجود كه روزانه بيش از 5 ساعت دانش آموزان را در اختيار خود ندارند ؛ چگونه مي توانند از عهده چنين وظيفه سنگيني كه جنابعالي به عهده آنها مي دانيد بر بيايند و آيا چنين انتظاري از مدارس در قرن 21 معقول است؟

2- جنابعالي  دانش آموزان را تعبير به ماده خام فرموديد كه آموزش وپرورش مي تواند آنان را به انسان مطلوب تبديل نمايد . مباني ديني وعلمي چنين تعبيري چيست؟آيا علماي علوم تربيتي چنين تعبيري را بر مي تابند؟

3- منظورشما از خلاءبخش پرورشي در آموزش وپرورش چيست؟آيا منظور شما احياء فعاليتهاي امور تربيتي در مدارس است؟اگر چنين است؛ با توجه به تجربه فعاليتهاي امور تربيتي در طول بيش از20  سال در مدارس جمهوري اسلامي ايران، چه تضميني براي حسن عملكرد آن وجود دارد؟

4- شما از مديران آموزش و پرورش خواسته ايد كه از جمله  دركمك به مدارس خوب واداره صحيح مدارس، بيش از پيش تلاش نمايند. منظور شما از مدارس خوب، كدام مدارس است؟ وچه معيار ها واصولي براي اداره صحيح مدارس قائل هستيد؟ضمنا تكليف مدارس غير خوب چيست؟

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين سه شنبه 30 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  2384 اعلام نظر