انتشار کتاب - فصل دوم
شمع

 

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 

(ويرايش سوم)

فصل‌ دوم:

آموزش و بهسازي كاركنان، اهميت و ضرورت ها

محمد حسن محقق معين

تيرماه 1383

info@moein.net

 

سرفصل مباحث فصل:

 

          آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌

 

  اهميت‌ و ضرورت‌هاي‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌

   نتیجه گیری فصل

   منابع و مآخذ فصل

 

 آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ (Employee Training and  Development  )

 آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ مشتمل‌ بر برنامه‌هاي‌ طراحي‌ شده‌ براي‌ بهبود عملكرد در سطح‌ فرد، گروه‌ و يا سطح‌ سازماني‌ مي‌باشد  (Cascio, 1995)  اغلب‌، تمايزي‌ بين‌ "آموزش‌" و "بهسازي‌" كاركنان‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. وقتي‌ صحبت‌ از آموزش‌ مي‌شود منظور يك‌ فرايند يادگيري‌ است‌ كه‌ موجب‌ بهبود تواناييها و مهارتهاي‌ موجود كاركنان‌ و يا به‌ دست‌ آوردن‌ دانش‌ و مهارتهاي‌ تازه‌ براي‌ كمك‌ به‌ حصول‌ اهداف‌ سازماني‌ است‌ و به‌ طور مشخص‌ "آموزش‌ كاركنان‌"   ( ( Training آنان  را با دانش‌ و مهارتهاي‌ شناسائي‌ شده‌ براي‌ بكارگيري‌ در شغل‌ فعلي‌اِشان‌ آماده‌ مي‌نمايد در حاليكه‌ "بهسازي‌"  ) Development) از نظر قلمرو  و تمركز بر تحصيل‌ دانش‌ و مهارتهاي‌ جديد براي‌ مشاغل‌ فعلي‌ و آينده‌، از آموزش‌ كاركنان‌ گسترده‌تر است‌.  (Mathis, 1994)

فصل دوم را به طور کامل در اینجا بخوانید.

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 28 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  11 اعلام نظر