مسئله حجاب در جمهوري اسلامي 25 ساله ايران
شمع

 

قبل از طرح اين موضوع نكته اي  درباره شمع بگويم.  از بيانيه رسالت شمع   بر مي آيد  كه كار شمع روشنگري است و نه روشن كردن .كار شمع  سئوال كردن و سئوال انگيز بودن است و نه الزاما پاسخ دادن .ضمنا شمع ما مانند همه شمع ها در هركجا قابل استفاده است و خدمت رسان. بديهي است اگر شمع هاي زياد و پر انرژي روشن كنيم؛ به سمت وضوح و روشنايي بيشتري نيز مي رويم.  البته شمع، اين رسالت را نيز دارد كه در قلمرو خود پندار نكارد. اميدواريم كه از عهده  رسالت اخير نيز بر آييم و  احيانا اگر  ناخواسته  پندار گستري كرديم به ما تذكر دهيد. اين مقدمه را از جمله به اين دليل گفتم تا راحتتر وارد موضوع اين يادداشت  شوم.

اين روزها مسئله حجاب دوباره مسئله روز ايران شده است. اينجا و اينجا را ببينيد. 

 مي دانيم كه مسئله حجاب صرفا در مبارزه با بي حجابي يا بد حجابي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران خلاصه نمي شود.  بلكه مسئله اي است كه در ديگر كشورها  نيز مشاهده مي شود. مبارزه  برخي از زنان مسلمان  مصري ، فرانسوي و تركيه اي   براي حفظ حجاب  خود،  شاهدي بر اين ادعاست . مي دانيم كه تركيه و فرانسه داراي رژيم هاي سياسي لاييك  هستند درست برعكس ايران.

 

 البته مسئله حجاب  مسئله اي است كه ابعاد : اجتماعي ، سياسي ،اقتصادي ، فرهنگي  دارد. هر تحليل جامعي  راجع به  مسئله حجاب ،لااقل بايد متغيير هاي تاثير گذار در اين چهار بعد  را جدا جدا  و تعاملي   در بر داشته باشد.

 

 تحليل جامع را به عهده  جامعه شناسان مي گذاريم . در بعد فرهنگي مسئله حجاب، يك عامل اساسي ، عامل اعتقاد است. به طور طبيعي عمل از اعتقاد بر مي آيد. در اين خصوص فقط يك سئوال طرح مي كنم :

 

 حكومت هاي سكولار  به اعتقادات ديني شهروندان كاري ندارند و بودجه اي براي آن صرف نمي كنند. براي آنها مهم اين است كه اين اعتقادات در حكومت وارد نشود. با همين استدلال حتي با ورود نماد هاي اعتقادي و مذهبي ازجمله حجاب زنان مسلمان  به مدارس و دانشگاههايشان مخالفند. اخباري كه در رسانه ملي ايران پخش مي شود حاكي از مبارزات زنان مسلمان اين كشورها براي حفظ حجاب است. اما درست برعكس در ايران كه داراي حكومتي مذهبي است و حكومت اتكا به دخالت كامل ديانت در سياست داشته و اعتقادات ديني شهروندان ، دغدغه حاكمان است  لذا  سازمانها و برنامه ها و اعتبارات سنگين براي حفظ و تقويت اعتقادات ديني صرف شده و حتي در مدارس و دانشگاهها برنامه هاي ويژه ، مفصل و پر هزينه اي براي اعتلاي اعتقادي دانش آموزان و دانشجويان   اجرا شده  و حتي از ورود دختران بدون حجاب جلوگيري مي كنند؛  امروزه در ميادين شهرهاي بزرگ ايران شاهد بگير و ببند براي حفظ حجاب حداقلي دختران و زنان جوان هستيم ؛ چرا؟

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 25 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  25 اعلام نظر