شمع در گوگل!!
شمع

 

شمع در گوگل

 

آنچه در تكميل ملاحظه  قبلي  بايد اضافه كنم، رابطه خوب شبكه معين علمي (شمع) و گوگل !!! است. البته رابطه شمع با ساير موتورهاي جستجو نظير ياهو ، آل د وب، و حتي ابر جستجو گراني نظير : زپ متا ، ماما نيز خوب است. اما  خوشبختانه  گوگل ما را حسابي تحويل گرقته  و بيشترين مراجعات به شمع از طريق گوگل است. براي مثال با كليد واژه شمع در صبح روز شنبه 13 تير1383 در صفحه اول نتايج جستجو در ركوردهاي اول و دوم، شبكه معين علمي را يافته است. ضمنا در ذيل ركورد دوم  تعداد 129 ركورد از شبكه معين علمي رديف شده است. خوب است شما نيز با كليد واژه هاي مورد نظرتان از طريق موتورهاي جستجو به كاوش بپردازيد . مطمئنا اگراز كليد واژه هايي در حوزه علوم تربيتي و آموزش استفاده كنيد ؛ نظير : ارزشيابي ،آموزش ضمن خدمت، آموزش كاركنان، آموزش، معلم ، و امثال اينها ، به اميد خدا ، حظي از شمع نيز خواهيد برد. ضمنا در صفحه اول شمع در بالاي صفحه- سمت چپ (جستجو در سايت )، موتور جستجوي اختصاصي شمع قرار دارد كه منحصرا در شبكه معين علمي به جستجوي مطالب مورد نظر همگان مي پردازد.  اگر به دنبال مباحث تخصص تر در حوزه علوم تربيتي ، مديريت آموزشي، آموزش عالي ، جامعه شناسي آموزش و پرورش  و  مطالبي دراطراف  اين حوزه ها  هستيد ؛ مراجعه به اين موتور جستجوي اختصاصي در شمع را  تجربه كنيد.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 13 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  17 اعلام نظر