آموزش پودماني در دانشگاه آزاد اسلامي
شمع

  

دانشگاه آزاد اسلامي هم به جمع ارائه دهنده گان آموزش پودماني در جمهوري اسلامي ايران پيوست. ايده  آموزش پودماني در ايران، در ابتدا به منظور به روز كردن سطح مهارت هاي شغلي شاغلين و برقراري  ارتياط مستمر علم و صنعت در قالب ارتقاء تكنولوژي  طرح شد. متاسفانه مفهوم آموزش پودماني مانند بسياري از مفاهيم ديگر به تدريج  در قربانگاه مديريت پندار گرا ذبح و استحاله شده است.مطمئن هستم كه دانشگاه آزاد اسلامي در ارائه آموزش پودماني از نوع ايراني گوي سبقت را از اسلاف خود خواهد ربود.

براي مطالعه بيشتر به لينك هاي زير مراجعه فرماييد:

آموزش پودماني از نوع ايراني

تعريفي جامع و مانع از آموزش پودماني

استحاله مفهوم آموزش پودماني در نظام هاي قديم وجديد آموزش كاركنان دولت ايران

دو مركز آموزش پودماني در يك ساختمان كلنگي

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 6 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  10 اعلام نظر