انتشار كتاب
شمع

 

 

به حول و قوه الهي امروز موفق شدم به قولي كه چند ماه پيش داده بودم عمل كنم. اولين فصل از كتاب "آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي " در صفحه گزارش هاي پژوهشي شمع منتشر گرديد. انشاءالله 9 فصل بعدي نيز به تدريج منتشر خواهد شد.

 

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 

(ويرايش سوم)

فصل‌ اول:

چالش هاي سرمايه انساني در ايران

محمد حسن محقق معين

  خرداد 1383

info@moein.net

سرفصل مباحث فصل اول:

سرمايه‌ انساني‌ چيست‌؟  و چرا نياز به‌ مديريت‌ دارد؟ 

 چالشهاي‌ سرمايه‌ انساني‌ در ايران‌ 

 ضعف‌ مديريت‌ ملي‌ و عدم‌ اجراي‌ قوانين‌ 

 فرار مغزها و فرسايش‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌

 هم‌ تغييري‌ معكوس‌ نرخ‌ دانش‌ وري‌  و بهره‌ وري‌ در نيروي‌ كار كشور

وضعيت نيروي انساني دولت ايران

سيماي‌ كاركنان‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در سال‌ 1378

نتيجه گيري

فهرست منابع فصل

كليك كنيد و بخوانيد و نظرات خود را پيرامون مفاد مطروحه در فصل اول كتاب اعلام فرماييد.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 30 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  12 اعلام نظر