درد وجدان و درد اونجا ...
اشك

سلام
بالاخره يکي وجدان درد گرفت....
ديروز وقتی از شبکه تهران داستان اوون مدرسه ای که هم پيش دبستانی بود، هم ابتدايي و هم راهنمايي و متوسطه... را ديدم که قرار بود بخاطر عشق مالکش خراب شود خيلی دلم سوخت. وقتی که يکي از آدما گفت چرا مدرسه سازان تو الهيه و زعفرانيه مدرسه مي سازند ولی به جنوب شهر سر نمي زنند دلم بيشتر کباب شد. من که پاک از مسئولين نا اميد بودم و بعيد مي دونستم که آنها کاری بکنند، اما بالاخره يکی از آنها به غيرتش بر خورد.
واقعاً دست شهردار درد نکند. 

البته بعضی ها هم به جای وجدان، اونجاشون درد می گیره که می روند صندلی چند میلیون ریالی می خرند.... مراجعه کنید به سایت بازتاب... البته امیدوارم صحت نداشته باشد

نويسنده : عليرضا چهارشنبه 27 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  13 اعلام نظر