لينك بعضي از كتابخانه ها
فانوس

اين ليست را از سايت كتابهاي رايگان فارسي برداشتم

 • كتابخانه گلشن
 • كتابخانه باني تك
 • كتابخانه رضا قاسمي
 • كتابخانه پستي گلشن
 • وبلاگ كتابخانه پستي گلشن
 • كتابخانه سهراب
 • كتابخانه خوابگرد
 • كتابخانه امير حسين خنجي
 • كتابخانه حوزه علميه تبيان
 • كتابخانه اهل تسنن
 • كتابخانه پارس
 • كتابخانه داتيس
 • كتابخانه كليساي تك نفره
 • كتابخانه غدير
 • كتابخانه گفتمان در مورد...
 • كتابخانه ايران ساره
 • كتابخانه آشيان
 • كتابخانه علوم رايانه
 • كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي
 • كتابخانه آواي آزاد
 • كتابخانه نيلوفرانه
 • Hermes Library
 • كتابخانه ديجيتال افغانستان
 • كتابخانه دل آباد(افغانستان)دري
 • كتابخانهBEST FOR U
 • كتابخانه پارس خبر
 • كتابخانه كانون ايراني ها در آلمان
 • كتابخانه بهاييان
 • كتابخانه پرچم من
 • كتابخانه آريايي-افغانستان

  در اين سايت لينك كتابهاي فارسي موجود در اينترنت را ليست كرده است.

 • نويسنده : محمد رضا پنجشنبه 21 خرداد 1383
  تعداد نظرات تا اين لحظه :  29 اعلام نظر