همايش ناشران الكترونيك
فانوس

در اولين همايش ناشران الكترونيك عنوان شد:
نشر الكترونيك مستلزم توسعه بازار اقتصادى و بسترسازى فرهنگى است

 زهرا ميرخانى

 اولين همايش ناشران الكترونيك، با هدف آشنايى با مبانى توسعه نشر الكترونيك و بررسى كپى رايت با حضور دست اندركاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، اعضاى مجمع ناشران الكترونيك و مسئولان قوه قضائيه برگزار شد.

در اين همايش يك روزه، سالاريان مدير كل مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى نور گفت:  مجمع ناشران الكترونيك از سال 79 با هدف ايجاد فضاى مهم نشر الكترونيك و ايجاد صنفى كه بتواند از مجموعه شركتهاى تابع  اين صنف حمايت كند، تشكيل شده است.

وى ضمن بيان گزارش عملكرد مجمع ناشران الكترونيك گفت: تشريك مساعى با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان پذيرفتن هويت مستقل نشر الكترونيك، تفكيك نمايشگاه نشرالكترونيك از ساير نمايشگاه‌ها، تعريف مشخص از نشر الكترونيك و كتاب الكترونيك و توسعه نشر الكترونيك در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از جمله اقدامات انجام شده در مجمع در سال گذشته بوده است.

وى ضمن اشاره به اهميت صنعت IT در كشور اظهار داشت: صنعت IT در كشور ما حول محور ديتا و اطلاعات دور مىزند و اطلاعات بايد نقطه ثقل IT در كشور باشد. وى افزود: معرفى اين صنف به عنوان يك نهاد صنعتى به بخش صنعت، هماهنگى براى ثبت نرم افزارها در شوراى عالى انفورماتيك و برگزارى همايشها و سمينارهاى متعدد در اين زمينه از ديگر اقدامات مجمع ناشران الكترونيك بوده است.

 نشر الكترونيك، جزيى از نظام نشر كشور است

على اصغر رمضان پور، معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز در اين همايش در مورد برنامه‌هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در زمينه توسعه نشر الكترونيك گفت: در حوزه نشر الكترونيك در معاونت امور فرهنگى سه جريان روز آمدسازى نشر الكترونيك، بستر سازى فرهنگي، اقتصادى ، حقوقى و فنى براى نشر الكترونيك و ايجاد تعامل براى دورنماى نشر الكترونيك در كشور به طور موازى دنبال شود.

وى گفت:  نمىتوان نشر الكترونيك را به عنوان پاره‌اى جدا از كليت نشر كشور تلقى كرد، بلكه بايد نشر الكترونيك را به عنوان جزيى از نظام نشر كشور در نظر گرفت و توسعه داد و اين كار بدون روزآمد سازى نظام نشر در مرحله توليد، بازاريابى، رابطه با مخاطب و ... امكان پذير نيست.

معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تصريح كرد: نشر الكترونيك بدون توسعه بازار سازمان يافته اقتصادى ميسر نمىباشد و صرفنظر از مساله اقتصادى، ما نيازمند زمينه سازى فرهنگى نيز هستيم.

رمضان پور افزود: در اين راستا شوراى توسعه نشر الكترونيك متشكل از نمايندگان نشر الكترونيك و مسئولان تصميم گيرنده  در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل شده است كه چند هدف اجرايى را در اين زمينه دنبال مىكند.

وى در تشريح اين اهداف گفت انطباق قانونى كتاب الكترونيك و نشر الكترونيك چه در زمينه صدور مجوز، ثبت اطلاعات و حمايت از آنها، سازو كارهاى لازم براى دفاع از كپى رايت آثار الكترونيك و تمهيد امكانات، اعتبارات و تسهيلات حمايتى خاص در اين زمينه مهمترين اهداف تشكيل و توسعه نشر الكترونيك مىباشند.

دكتر شفيعى شكيب،  مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در امور مالكيت فكرى نيز در ادامه اين همايش در مورد قوانين جارى  در خصوص كپى رايت گفت: مشكل قانونى چندانى جهت استيفاى حقوق پديدآورندگان آثار در كشور نداريم، بلكه مشكل  ناآشنايى با اين قوانين را با صاحبان اين حقوق و تشكل‌هاى صنفى داريم.

وى تاكيد كرد: تجهيز نهادهاى صنفى در اين حوزه به اطلاعات و ارتباطات لازم و تمهيد زمينه‌هاى احقاق حقوق آنها بايد در اولوليت كار قرار گيرد.

دكتر شفيعى شكيب اظهار داشت: كپى رايت مقوله‌اى است جامع و طبيعتا نگاه ما به اين موضوع بايد فرابخشى باشد، بنابراين لاجرم حضور ما در عرصه‌هاى بين المللى بايد مطابق با مصالح ملى ما حضورى موثر و فعالانه باشد تا حضورى منفعل و تاثير پذير.

 جرم كامپيوترى، جنبه عمومى ندارد

رضا پرويزى دبير كميته مبارزه با جرايم كامپيوترى در ادامه اين همايش گفت: ابهامات قانونى در بحث كپى‌رايت يكى از مشكلات اساسى و مهم موجود است.

وى گفت: جرم كامپيوترى جرمى است كه جنبه عمومى ندارد و با شكايت شاكى خصوصى آغاز و با انصراف وى از شكايت برطرف مىگردد.

وى در مورد اقدامات اين كميته گفت: اين كميته در ارتباط با دخالت دادن بخش خصوصى در تدوين قانون بيشترين نقش را داشته است.

وى افزود: 28 قاضى در راستاى احقاق حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاى رايانه‌اى تعليم داده شده‌اند و 3300 نفر از قضات نيز در سال جارى از طريق آموزش از راه دور آموزش  خواهند ديد. در پايان اين همايش يك روزه برخى راهكارهاى علمى حمايت از نشر الكترونيك به شرح زير به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى پيشنهاد گرديد.

معرفى نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى د ر حوزه نشر الكترونيك، ممنوعيت آگهى و كپى انواع سىدى و آموزش در قالب روزنامه و كتاب،  وام توليد محصول با زمان بيش از يك و نيم سال، تخصيص بودجه‌هاى تحقيقاتى براى طراحى قفل، تامين بودجه‌هاى تحقيقات كپىرايت، حضور نمايند ناشران الكترونيك در WIPO و سوبسيد حضور در نمايشگاه هاى خارجى.

 

نويسنده : محمد رضا سه شنبه 12 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  266 اعلام نظر