نشريات اينترنتي و نشريات چاپي ، تمايزات و تشابهات
شمع

 

اولين جشنواره وبلاگ ها و  نشريات اينترنتي تا 10 روز ديگر برگزار خواهد شد . نشريه اينترنتي چبست؟ آيا هر صفحه اينترنتي يك نشريه اينترنتي است؟ آيا هر صفحه اينترنتي كه هر چند وقت يك بار با شباهتهاي زيادي با نشريات مكتوب منتشر مي شود يك نشريه اينترنتي است؟ وجوه تشابه و تمايز اين دو نوع نشريه را با چه معيارها و ملاك هايي مي توانيم مورد ارزيابي قرار دهيم؟

آيا معيارهايي نظير : موضوع ، نويسنده ، وقت نشر، نحوه باز خورد گيري ، نحوه ارتباط محتواي  نشريه با ديگر منابع  اطلاعاتي  براي ارزشيابي   نشريات  اينترنتي و نشريات  مكتوب به نحوي يكسان قابل استفاده اند؟

فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT چه تاثيري  در  وجوه تشابه و تمايز  اين دو نوع نشريه دارد؟

از همه كساني كه در اين عرصه فعالند دعوت مي كنم كه از طريق ارسال نظر ذيل همين مطلب به گسترش بحث كمك كنند.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 8 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  169 اعلام نظر