جزیره های موفق
اشك

سلام
امان از اين کامپيوتر و شبکه و اين حرفا... چند هفته پيش گزارشی از سفر آموزشی ام به استان سيستان و بلوچستان نوشته بودم که متاسفانه به خاطر مشکلات فنی پاک شد... جناب آقای محقق از من خواستند که دوباره بنويسم ولی حسش نبود. راستش اصلاً دستم به تکراری نوشتن نمی رود...
يکي از بزرگترين آرزوهای من هم اين است که بتوانم تحولی در اين سيستم بيمار آموزشی اين مملکت ايجاد کنم... برای همين هم گروهی تشکيل داديم و با برگزاری کارسوق (اردوهای آموزشی کوتاه) از پايين به سيستم فشار وارد کنيم. (همون تئوری معروف آقای حجاريان)
چند روز پيش داشتم نظرسنجی های بچه های زاهدان را از فعاليت سه روزه آموزشی که آنجا داشتم مطالعه می کردم به نکات جالبی برخوردم...
« کارسوق فرصتی بود تا ما بفهميم معنی واقعی مدرسه و آموزش چيست؟ تا بتوانيم در محيطی کاملاً شاد و بدون اجبار به يادگيری مطالبی بپردازيم که دوست داريم و از نزديک خودمان همه چيز را احساس کنيم و به دنبال چراهای خود برويم...»
«... اما واقعاً باعث شد که من حس خودم نسب به درس، ادامه تحصيل و زندگي و اطرافم و مدرسه و معلم و کتاب و حتی جايزه گرفتن کاملاً 360 درجه تغيير کند...»  پاورقی : شما 360 را 180 بخونيد....
« نمی دانم چه بگويم...اما خوب می دانم که اين يکی از بهترين دوران زندگي من در مدرسه بود....اصولاً بطورکلی مدرسه به هيچ وجه جای جالبی نيست. اما تجربه ای که ما در اين مدت کوتاه کسب کرديم بسيار شيرين و جالب بود...»
باقی نظرخواهی ها را در سايت کارسوق دات کام بخوانيد

توی اين مدتی که از زاهدان آمدم کلی ايميل از بچه های زاهدان داشتم ... بعضی ها تماس ميگيرند و احوال پرسی مي کنند. بعضی ها هم کارها و مطالبی را که توی اين مدت انجام دادند و یا ياد گرفتند برايمان می نويسند...

يادم است که در مدرسه آنها يک تلسکوپِ توپ بازتابی بود که تو هفت هشت سال اخير جز سقف آزمايشگاه جاي ديگری را رصد نکرده بود. امروز ايميلی از زاهدان داشتم که نوشته بود قرار است 18 خرداد با آن تلسکوپ گذر زهره را رصد کنند.

گذر زهره از مقابل خورشيد يکي از پديده های نادر نجومی است که وقتی اتفاق می افتد نصف مردم جهان شانس ديدنش را ندارند. از نصف ديگر هم که شانس دارند متاسفانه انگيزه ديدنش را ندارند. حق دارند کنکور خيلی مهمتر از رد شدن زهره خانوم از جلوی خورشيد است.

نويسنده : عليرضا جمعه 8 خرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  16 اعلام نظر