زنده باشيد ! فرزندان مجازي من!
شمع

 

اين شمع را حدود يك ماه قبل از اولين  سالروز تولد نخستين  فرزندان مجازي ام بر مقرش نشانده ام ! باشد تا  در روشنايي آن و با روشنگري هاي ديگر اعضاي  شمع  كه از راه خواهند رسيد ؛ به  اتفاق ديگر كرجي ها به سمت ساحل دانايي  برانيم!!

 

ماه اسفند ماه تولد سه فرزند مجازي من است. اگر چه سه فرزند حقيقي ام  در ماههاي : ارديبهشت ، تير و آذر سال هاي :1364 ،1367 و1369 متولد شده اند!! ماه اسفند ي كه اين سه پا به عرصه گيتي نهادند ؛ مصادف با ماه محرم بود، بنا براين لااقل تا  سه سال نمي توانم برايشان جشن تولد بگيرم !! انشاءالله اگر موج هايي كه بر سر هم  و پي در پي مي آيند؛ اجازه شناوري  به اين كرجي ها دادند ؛ جشني در آغاز چهار سالگي برايشان بر پا خواهم كرد .حال بد نيست فقط يادي از زاد روزشان كنم.  

 

وبلاگ ارزشيابي توصيفي

 

اولين فرزند مجازي من در ساعت 12.06 ظهر روز سه شنبه 13 اسفند 1381 مصادف با  4 مارس 2003 به دنيا آمد. و فوري حرف زد! او گفت :

IN HIS NAME

SALAM  BAR  HAMEY  MOALEMAN  ALAM.

از آنجا كه اين  وبلاگ  قرار بود  در خدمت معلمان پايه  اول ابتدايي مجري طرح  پيش آزمايشي ارزشيابي توصيفي قرار گيرد ؛  با كمك دوست عزيزم مجيد جمشيدي  به سر و لباس و زبانش رسيدم و در ساعت 11.49 دقيقه صبح روز يكشنبه 18 اسفند 1381 مصادف با 9 مارس 2003 به زبان شيرين فارسي با همگان از جمله آموزگاران مخاطبش سخن گفت . اين  فرزند مجازي من  در پنج  ماه اول عمرش چندان دويده  است كه ركوردش را  فقط گوگل عزيز مي داند و بس !! باور نداريد به فارسي در مستطيل جستجوي گوگل  ، بنويسيد ارزشيابي توصيفي  و كليد اينتر را فشار دهيد!!!! از اين فرزند خلف تا كنون بيش از 30 نوه  پيدا كرده ام !! كه  در  ركوردهاي تاپ سرچ نتايج جستجوي شما در گوگل با زباني گويا با شما سخن مي گويند!!

 

 نزديك هشت ماهي است كه اين كرجي  در توفان امواج گرفتار آمده !! اما تا بتوانم، سر پا نگهش خواهم داشت  و در اين درياي عبوس !‌ كه يك چيز نمانده است  به جاي خود بي جوش !! و موجي بر سر موج  دگر مي آيد ؛ به سمت ساحل دانايي ، حتي شده با دست پارو خواهم زد و جلو خواهم رفت !! انشاءالله

 

وبلاگ  دفتر مجازي

 

دومين فرزند مجازي من در ساعت 1.31 دقيقه بعد از ظهر روز پنج شنبه 13 مارس 2003 مقارن با 22 اسفند 1381 پا به عرصه گيتي نهاد. اين فرزند خلف آرزوهاي ديرين مرا برآورده كرد!!  مقالات ؛  گزارش هاي پژوهشي  و مهمتر از اينها،  ياداشت هاي روزانه من در اين دفتر منتشر شد و اكنون و تا ابد  در دسترس همه است. اكنون  خيال  راحت و آرامش خاصي دارم!! اميد واري  و آرامش من از اين جهت است كه بي ثمر و ابتر نماندم!! از  لطف خدا و همت گوگل بي نهايت خرسندم. دفتر مجازي من پس از تغيير نام خانوادگي ازمقني زاده به محقق معين ، با يك جا به جايي عبارتي با حفظ اسباب و اثا ثيه !!  در مكان قبلي در تاريخ  دوشنبه هشتم خرداد 1382 به اينجا منتقل شد.

 

وبلاگ ارزشيابي توانمند ساز

 

فرزند سوم مجازي من به فاصله 21 ساعت پس از دومين فرزند مجازي ام در ساعت 10.8 دقيقه جمعه 23 اسفند 1381 متولد شد. اين فرزند را وقف مدارس و معلمان به طور عام كردم. در اين وبلاگ تلاش كردم كه روز نگاري هاي تربيتي با هدف شفاف سازي مسائل فرهنگي ، آموزشي و تربيتي جامعه به  منظور كمك به توانمند سازي اهالي در گير اين حوزه ها  داشته باشم. تا چه حد موفق بودم ؟ نمي دانم ! اما به تلاش هايم ادامه خواهم داد. يكي دو روزي است كه نتوانسته ام اين فرزندم و ديگر وبلاگ هاي روي سايت پرشين بلاگ را ببينم !  سخت نگرانم !! چه شده است؟ نمي دانم. اميدوارم كه كرجي هاي روي پرشين بلاگ  به دام دزدان دريايي و يا به كام امواج سهمگين  نيفتاده باشند. بي چاره و بي پناه كرجي هاي متلاطم !!‌ پرشين سوار!!

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 7 اسفند 1382
تعداد نظرات تا اين لحظه :  30 اعلام نظر