فهرست و لینک انتشارات شمع از 17 بهمن 1382 تا 1 شهریور 90
شمع

1382

 1. آزمایش
 2. سلام
 3. مفهوم شناسی انقلاب 1
 4. مفهوم شناسی انقلاب 2
 5. مفهوم شناسی انقلاب 3
 6. مفهوم شناسی انقلاب 4
 7. مفهوم شناسی انقلاب 5
 8. مفهوم شناسی انقلاب 7
 9.  مفهوم شناسی انقلاب 8
 10. بیانیه رسالت، هدف ، راهبردها ، مخاطبین و روش های شبكه معین علمی
 11. سه شمع روشن پیش كشی برای یاری گران شمع
 12. افشای راز خلوتیان خواست كرد شمع
 13. زنده باشید ! فرزندان مجازی من!

 

1383

 

 1. دو سئوال استراتژیك : معلمان باید ثابت كنند كه مهمند ؟ یا معلم اند؟
 2. توجه توجه با عرض پوزش   
 3. سیستم عامل ملی
 4.  زنبور یا خرمگس ؟
 5.  درحال طلوع
 6.  جزیره های موفق
 7.  نشریات اینترنتی و نشریات چاپی ، تمایزات و تشابهات
 8.  تازه وارد
 9. مطالبی برای خواندن
 10. آیا علم زمین را می لرزاند؟
 11. همایش ناشران الكترونیك
 12. كتاب الكترونیك انقلابی در صنعت نشر
 13.  این نیز گذشت!
 14.  كتاب خودآموز تجارت و كسب و كار از طریق اینترنت
 15. لینك بعضی از كتابخانه ها
 16. كتاب‌ نشر الكترونیكی
 17. آمادگی خانواده ها برای زلزله
 18.  تدوین استانداردهای كیفیت معلمان یك ضرورت و نیاز
 19.   ویژگی‌ها و قابلیت‌های مورد انتظار از معلمان مدارس ابتدایی
 20.  تحقیر نكنیم و تحقیر نپذیریم
 21. ماهاتیر محمد و مدیریت توسعه
 22. تامل ، تفكر و استدلال كنید؛ آنگاه بنویسید
 23. سیستم عامل ملی
 24. ارزش های انسانی زمان و مكان نمی شناسند
 25. درد وجدان و درد  ...
 26. چالش های سرمایه انسانی در ایران (فصل اول کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 27. آموزش پودمانی در دانشگاه آزاد اسلامی
 28.  ملاحظاتی در باره فعالیت شبكه معین علمی و مخاطبانش
 29.   شمع در گوگل!! 
 30.   فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش و پرورش
 31.  باغ سیب!!
 32. ریشه های سیاسی اصلی دعوی بر سر تصویب برنامه چهارم ، در مجلس ششم و هفتم
 33.  جشنواره اندر جشنواره.... آی تی اندر آی تی..... آموزش اندر آموزش.....
 34.  بیایید كمی بیشتر فكر كنیم
 35.   مسئله حجاب در جمهوری اسلامی 25 ساله ایران
 36.  آموزش و بهسازی كاركنان، اهمیت و ضرورت ها (فصل دوم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 37. انسان مطلوب، ماده خام، بخش پرورشی، مدارس خوب و آموزش و پرورش
 38. نقدی بر بنیان تئوریک لایحه برنامه چهارم توسعه
 39. نقدی بر روند اصلاح ساختار اداری و مدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه سوم توسعه (نقد عملکرد شورای عالی اداری ازسال 1379 تا 1383)
 40.  نگاهی به مشکل اجتماعی اعتیاد در ایران در سال 1383
 41. در ادامه چهار سئوال از مقام رهبری
 42.   اندیشگاه شمع
 43.  مسئول 3500میلیارد تومان بدهی دولت های جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای بیمه ای کشور در 25 سال اخیر کیست؟
 44.  نگاهی به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
 45. نگاهی به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران2
 46. سرنوشت یازدهمین برنامه توسعه ایران چگونه رقم می خورد؟

 

 1. امان از استبداد ، امان از حسرت حرف نزده ، زنده باد شفافیت
 2.   حاشیه نشینی شهری - سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
 3. مقابله با مشکل اجتماعی اعتیاد در نظام برنامه ریزی اجتماعی ایران
 4. یك مدل نظام آموزش كاركنان (فصل سوم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 5. درباره پدر روانشناسی اجتماعی ایران:  استاد دكترعلى محمد كاردان
 6. تزیین استبداد با قانون: مجلس شورای اسلامی اختیارات امور ماهواره واینترنت را به صدا وسیمای جمهوری اسلامی  ایران واگذار کرد
 7. گزارش آماری  سه ماهه از فعالیت های شبکه معین علمی
 8. از علی آموز اخلاص عمل- معرفی کارگاه ارزشیابی توانمند ساز
 9. پرسشگری و دوگانه جان پروری – جان کاهی
 10. گستره فعالیت های آموزش و بهسازی کارکنان در دنیا (فصل چهارم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 11. ضرورت‌ و اهمیت‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ در ایران‌ (فصل پنجم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 12. آموزش كاركنان دولت در برنامه سوم توسعه (فصل ششم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 13. پوشیدگی فرهنگی و گشادگی فرهنگی
 14. اول مهر ، روز شكوه زندگی
 15. راهنمای استفاده از  شبکه معین علمی
 16. بله، بله دکتر بور...
 17. انتشار مجدد راهنما ی استفاده از شبکه معین علمی
 18. واژه پردازی های انقلابی
 19. ارزشیابی برای اثبات یا بهبود ؟ هر دو یا یکی؟ کدامیک؟
 20.  تاسیس اولین مؤسسه ارزشیابی توانمند ساز درایران
 21. آغاز به کار سایت موسسه ارزشیابی توانمندساز معین
 22.  آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت و آموزش فنی و حرفه ای در قانون برنامه چهارم توسعه
 23. شمع اینترنت
 24. توانمند سازی و کارآمدی در آموزش وپرورش
 25. ارزشیابی خوشبختی ،امری مطلق یا نسبی است؟
 26.  باز هم هفته پژوهش
 27.  از كوزه برون همان تراود كه در اوست
 28.   گفت و گوی تمدن ها- فلسفه شب یلدا
 29.   تغییر گفتمان آموزش های عالی علمی- كاربردی
 30.   تغییر گفتمان آموزش های عالی علمی- كاربردی-2
 31. این هفته پژوهش هم تمام شد
 32. این هفته پژوهش هم تمام شد -2
 33. پیش به سوی دهه پژوهش
 34.  نهمین روز از دهه پژوهش را كرامی می داریم؟!!
 35.  دهه پژوهش هم تمام شد!
 36.  وصایای خواب زمستانی
 37. آموزش کارکنان در وزارت کشاورزی (فصل هفتم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 38. آموزش کارکنان در جهاد سازندگی و وزارت جهاد سازندگی (فصل هشتم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 39. آموزش‌ كاركنان‌ وزارت‌ جهاد كشاورزی‌ در برنامه سوم توسعه (فصل نهم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان)
 40. توصیه هایی برای بهبود آموزش كاركنان دولت در ایران (فصل دهم کتاب الکترونیکی آموزش کارکنان) 
 41. از روشن ماندن این شمع یك سال گذشت! تولدش مبارك!!
 42. تجلیل از بزرگان علوم اجتماعی
 43. شرایط تدریس معلمان و مربیان درمدارس ایران
 44. پیشنهاد طراحی الگوی ممیزی برنامه آموزش كاركنان دولت ایران
 45. منتخبی از کلیات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش

 

1384

 

 1. امنیت انسانی Human Security
 2. امنیت سرمایه
 3. سرمایه اجتماعی  Social Capital
 4. سرمایه اجتماعی (بخش دوم)  Social Capital
 5. رفاه اجتماعی Social Welfare
 6. تأمین جتماعی Social Security
 7. گاهنامه اینترنتی شاهدِ شمع
 8. کتاب ارزشیابی توانمند ساز ، رویکردی نوین در ارزشیابی
 9. آیین‌نامه اجرایی ماده 54 و بندهای "د" و "هـ" ماده 143  قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آموزش کارکنان دولت
 10. جامعه ایرانی 1404 و رسالت نظام آموزشی کشوردر 1384
  موانع اصلاحات در آموزش و پروررش ایران
 11.  دریچه ای برای تنفس 
 12. کتاب ارزشیابی توانمند ساز منتشر شد   
 13. اطلاعات و توسعه علمی
 14.  دانشگاه جامع علمی کاربردی و گسترش کمی و بی رویه آموزش پودمانی از نوع ایرانی
 15. گزارشی از كنگره بین المللی  پژوهش مشاركتی مبتنی بر جامعه
 16. تاملی بر وضعیت تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در بخش کشاورزی
 17. متن کامل برنامه دولت نهم
 18. از توسعه نیافتگی نهادی پژوهش تا توسعه یافتگی آن
 19. توانمند سازی اجتماع محور
 20. آشنایی مقدماتی با: مطالعه، کتابخانه و روش تحقیق(1)
 21. آشنایی مقدماتی با: مطالعه، کتابخانه و روش تحقیق(2)
 22.  آشنایی مقدماتی با: مطالعه، کتابخانه و روش تحقیق(3)
 23. انسان در جستجوی معنا
 24. طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران(بخش اول)
 25. طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران(بخش دوم)
 26. حکومت پژوهی
 27. طرح تجدید ساختار انجمن پژوهش های آموزشی ایران
 28. آرزوهای شمع
 29. موانع سیاسی و علمی پیشرفت تعلیم وتربیت ایران
 30. تعاریف کلیدی توانمند سازی اجتماع محور
 31.  شمع دوساله در یک نگاه
 32. مهمترین سیاست کلی گم شده جمهوری اسلامی ایران
 33. دولت، مردم ، سازمان های غیر دولتی و توانمند سازی
 34. گزارش دو نشست علمی و اجرایی در زمینه توانمند سازی اجتماع محور

 

1385

 

 1. جهان یادگار است و ما رفتنی به گیتی نماند به جز گفتنی
 2. کنگره علمی از نوع ایرانی و چکیده مقاله الگوی آموزشی جهاد سازندگی(متن کامل مقاله نیز اینجا منتشر شد.)
 3. خبرنگاران بشتابند!! طرح ارزشیابی توصیفی را در یابند!!
 4. تحول سنجش عملکرد ، ارزشیابی و گزارش دهی سازمان برنامه در 56 سال اخیر(مطالعه تطبیقی احتمال پاسخگویی متولیان مدیریت و برنامه ریزی توسعه ایران در دو مقطع زمانی 1327 و 1383  هجری شمسی)
 5. پیشنهاد تاسیس انجمن ارزشیابی ایران Iranian Evaluation Association
 6. مهر مه‏رویان(تقدیم به ره جویان فصل دعا)
 7. پیشنهاد تشکیل دوره کار شناسی ارشد تحلیل خط مشی و ارزشیابی
 8. مدل پودمانی ارزشیابی معین
 9. عدم شفافیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 10. انتظارات از دانشکده های علوم تربیتی
 11. مدرسه تابستانی(بهانه های یک مستند ساز)
 12. جامعه شناسی تبلیغات
 13. شروع تغییرات ساختاری در مدیریت و برنامه ریزی ایران
 14. عناوین مباحث حوزه ارزشیابی توانمند ساز در بیستمین اجلاس سالانه انجمن ارزشیابی امریکا در اول تا چهارم  نوامبر سال 2006 مصادف با 10 لغایت 14 آبان 1385
 15. تصمیم گیری بر مبنای ادراک یا احساس
 16. تعویض سوزن ریل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 17. توانمند سازی و توسعه
 18. مای مشترک (گزارش اقدامات برای فعال کردن   انجمن پژوهش های آموزشی ایران و کمیسیون آموزش مداوم آن و مسائل کار گروهی در ایران)
 19. دو پیشنهاد و دو نکته درباره ارزشیابی
 20. مباحثی در جامعه شناسی و مدیریت آموزش و پرورش (مسائل بنیادی آموزش و پرورش ایران)
 21. ارزشیابی چیست؟
 22. شبکه خلاقیت 15 ساله شد
 23. ماجرای طرح ارزشیابی توصیفی
 24. ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران

 

1386

 

 1. واکاوی فرهنگ تقلب در ایران
 2. برگزاری کارگاه تربیت مربی ارزشیابی توانمند ساز در سنندج
 3. استاندارد های ارزشیابی! چه قدر موقعیتی؟چه قدر جهانی؟
 4. الگوی شناختِ فرهنگ ، مدیریت  و روحیه جهادی
 5. بنگا ههای زود بازده اقتصادی! آموزش و ارزشیابی یا بازرسی و مچ گیری؟!
 6. ورود به یك اجتماع علمی
 7. نقدِ طرح اهدای مدارک تحصیلی به مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش
 8. راه و بیراهه های نظارت
 9. معرفی وب سایت آموزش غیر رسمی
 10. حلول بهار قران و بهار تعلیم و تربیت بر عارفان و سالکان این طریقت واحد مبارک باد
 11. راهنمای تماس اجتماعی و راهنمای پیشبرد کار دسته جمعی
 12. تغییرات بنیادین در جهت بهبود نظام بودجه ریزی کشور
 13. ارزشیابی بدون پاسخگویی:توصیف جلسه ارائه گزارش نهایی یک طرح پژوهشی ملی
 14. ارزشیابی با پاسخگویی: بخش اول
 15. ارزشیابی با پاسخگویی: بخش دوم
 16. ارزشیابی با پاسخگویی: بخش سوم
 17. چشم انداز سنجش آموزشی و ارزشیابی
 18. ارزشیابی و یادگیری
 19. نقد رویكرد رفاه اجتماعی جهت توانمند سازی
 20. نفت نفرین سیاه است
 21. سازمان مدیریت و اصلاحات آن از ادعا تا واقعیت
 22. پشت باد نباید سنگر گرفت؛ کالبد شکافی یک سازمان پر ادعا!
 23. چار چوب ارزشیابی برنامه
 24. کشورمان را چگونه اداره کنیم؟
 25. جستجوی الگوی مناسب مدیریت در ایران

 

1387

 

 1. چارچوب نظریه جامعه شناختی    Sociological Theory Framework
 2. برنامه ارتقای بهره‌وری:طرح توانمند سازی ادارات كل ستادی و استانی سازمان بازرسی كل كشور (طرح فتی)
 3. روانشناسی اجتماعی
 4. الگوی  ارزشیابی کیفی ی کلاس ِ درس دانشگاهی
 5. ارزشیابی،ابزار میانجی گری و حل اختلاف
 6. تبیینی فلسفی و  اجتماعی از جهانی شدن و موقعیتی ماندنِ علم برنامه درسی
 7. مقایسه دو راهنمای برنامه درسی جامعه شناسی ی دوره متوسطه در ایران و انگلستان
 8. لزوم توجه بیشتر به  رویکرد های  علمی نوین و کیفی  پایش و ارزشیابی در فعالیت های اجرایی و مطالعاتی شهرداری تهران

 

1388

 1. ابتکارات برای گسترش فرهنگ ارزشیابی در ایران
 2. کتاب مبانی ارزشیابی برنامه  تقدیم به جویندگان نظم و پیشرفت
 3. چشم انداز ارزشیابی،گذشته،حال،آینده
 4. پنجمین نسل ارزشیابی:  ظرفیت سازی مرور نقش های ارزشیابی در یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

 

1389

 

 1. سیاست ارزشیابی
 2. در خالی نبودن عریضه
 3. داستان ظرفیت سازی ارزشیابی ارزشیابی و یادگیری سازمانی
 4. "تجربه ارزشیابی برنامه اوقات فراغت فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی"
 5. راه های خرید دو کتاب ارزشیابی برنامه و ارزشیابی توانمند ساز
 6. کلیات کارگاه های ارزشیابی
 7. نقش ارزشیابی در بهسازی رهبری

 

1390

 

 1. ترویج فرهنگ ارزشیابی در سازمان ها و برنامه ها
 2. ارزشیابی در سه نگاهِ مفهومی،سازمانی و ساختاری
 3. ظرفیت سازی اجتماعی از راه ارزشیابی توانمندساز
 4. فرایند اجرای  طرح فرهنگ سازی ارزشیابی در یک دانشکده

 

فهرست و لینک گزارش های پژوهشی و مقالات منتشر شده در شمع

نويسنده : محمد حسن محقق معين سه شنبه 2 شهريور 1390
تعداد نظرات تا اين لحظه :  19 اعلام نظر