طرح عملیاتی ظرفیت سازی
شمع

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فرایند اجرای  طرح فرهنگ سازی ارزشیابی در یک دانشکده

محمد حسن محقق معین

تیرماه 90

 

اهداف کلان و خرد طرح

 

هدف کلی  و پیامد بلند مدت طرح،فرهنگ سازی ارزشیابی  در دانشکده است که مستلزم زیر ساختارهای سازمانی مقوّم آن است؛ این هدف کلی در چارچوب یادگیری سازمانی، ظرفیت سازی  و بهبود سازمان جای دارد.چارچوب مفهومی طرح در اینجا تبیین شده است. در این طرح انواع ویژه ای از فرایندهای تغییر، طراحی شده و  در فعالیت های روزمره گروه های هدف دانشکده توسط آنان به کار زده خواهد شد.این فرایندها به دانشکده کمک می کند تا ظرفیت های خود را بهتر شناخته،تصدیق نموده و در بهبود خویش به کار بندد. اهداف خرد طرح  که به تدریج در حین اجرا و در نتیجه اجرای طرح محقق خواهند شد عبارتند از:

 

  1. اصلاح فرایندهای بین شخصی و گروهی کارکنان دانشکده
  2. موثرتر شدن ارتباطات(تعاملات سازمانی و شخصی) در دانشکده
  3. ارتقای مهارت برای رفع انواع مسائل در دانشکده
  4. موثر تر شدن فرایندهای اتخاذ تصمیم در دانشکده
  5. درخور و مناسب تر شدن سبک رهبری در دانشکده
  6. پیشرفت مهارت ها ی حل اختلاف در  و میان گروه های هدف طرح
  7. بالا رفتن سطح اعتماد و همکاری در  و میان گروه های هدف طرح

 

محدوده موضوعی (گروه های هدف) طرح

 

مخاطبان طرح چهار گروه هدف و  ذی نفعِ :کارکنان،مدیران،اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده هستند.

 

فرایند عملیاتی طرح

 

فاز صفر : اعلام و امانِ طرح. جلسه توجیهی اعلام آغاز طرح با دعوت به حضور همه کارکنان ،مدیران و اعضای هیات علمی در سالن اصلی گرد همایی دانشکده  اولین و مهمترین فعالیت طرح است.مدت این جلسه یکساعت و در 10 دقیقه اول  رئیس دانشکده  شروع طرح و تمایل  خود  را به اجرای آن در مرکز صادقانه و صریح اعلام و از همه اعضای دانشکده تقاضا می کند که با خیال راحت در این طرح حداکثر مشارکت و شفافیت را داشته باشند.20 دقیقه تسهیل گر طرح به تشریح چارچوب کلی اهداف و اجزای آن می پردازد.30 دقیقه بعد به پرسش و پاسخ و اظهار نظر در مورد طرح اختصاص دارد.در این 30 دقیقه تسهیل گر و رئیس دانشکده   پاسخگوی پرسش ها و شنونده اظهار نظرهای حضار در جلسه خواهند بود.حضور دانشجویان در جلسه  به عنوان مهمترین ذی نفعان دانشکده آزاد بوده و در آگهی عمومی جلسه  از قبل اعلام می شود.

تذکر:متن دعوت نامه اعلام و امانِ طرح در فرصت مناسب برای حضور اعضای دانشکده  به نحوی محترمانه به صورت خصوصی و عمومی با امضای رئیس دانشکده به استحضار تک تک آنان خواهد رسید.زمان جلسه به نحوی انتخاب گردد که امکان حضور بیشترین اعضای دانشکده با کمترین دردسر وجود داشته باشد.

 

فاز یک: برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب تفکیکی برای  هریک از چهار گروه هدف طرح به منظور  سنجش نیازها و سرمایه های ظرفیت موجود آنان

 

فاز دو: تنظیم و تصویب یک برنامه توسعه ی ظرفیتِ سنجش پایه برای دانشکده حتی المقدور در چهار محور : ترتیبات نهادی،رهبری،دانایی،پاسخگویی در "کار گروهی" با حضور روسای گروه های آموزشی ، مدیران واحدهای اداری و پژوهشی  و نمایندگانی از سوی دانشجویان  دانشکده

فاز سه: اجرای برنامه توسعه ظرفیت دانشکده

فاز چهار: ارزشیابی پیامدهای  برنامه توسعه ظرفیت دانشکده

 

مراحل زمانی،همکاران،تخصص ها و هزینه های طرح

 

مراحل زمانی

 

اجرای طرح شروع یک فعالیت مستمر  و مادام العمر سازمانی در دانشکده است.بسته به میزان پیشرفت هریک از فازهای طرح و  اخذ بازخوردهای مستمر از آن  در طول اجرا، زمان و مدت  اجرای این طرح تعیین خواهد شد.اگر دانشکده طرح را در الویت کاری اش قرار دهد ظرف مدت 6 ماه می توان طرح را به  فاز 3  رساند.

 

همکاران،تخصص ها

 

تسهیل گر طرح ،همه ذی نفعان در  چهار گروه هدف طرح و متخصصان و فناوران موضوعی ،برنامه ها و سازمان هایی که با توجه به برنامه توسعه ظرفیت  سنجش پایه با طرح ارتباط پیدا می کنند،همکاران طرح هستند.

 

هزینه های طرح

 

با توجه به میزانی که  دانشکده  خود را نیازمند به بهبود دادن می داند، و سطوح اداری و محدوده موضوعی گروه های هدف طرح   که از نظر رئیس دانشکده در اولویت بهبود قرار دارند؛ این طرح نیاز به منابع نه گانه: مالی،انسانی،فیزیکی،سازمانی ، زمانی، اخلاقی،فکری،علمی،فنی دارد.کمیت و کیفیت برنامه توسعه ظرفیت سنجش پایه که در فاز 2 طرح تهیه و در فاز 3 به اجرا گذاشته می شود،عنصر تعیین کننده دیگر در کم و کیف هزینه های طرح است.به هر حال  یک حداقل اعتبار مالی برای طرح باید پیش بینی شده و در جلسه توجیهی به اطلاع همکاران طرح رسانده شود.مهمترین منبع مورد نیاز برای  تحقق این طرح در دانشکده اراده تغییر و بهبود است.

 

عقد قرارداد مکتوبی با تسهیل گر قبل از آغاز طرح  از جهات مختلف ضرورت دارد.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 27 تير 1390
تعداد نظرات تا اين لحظه :  509 اعلام نظر