پیش به سوی سما
شمع

 

سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران تحت عنوان:

سیاست ارزشیابی

محمد حسن محقق معین

زمان :سه شنبه 11 خرداد 1389 ساعت: 19- 17

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،طبقه اول ،سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران

 

یک سیاست ارزشیابی،  هر قاعده  یا اصلی است که گروه یا سازمان برای  هدایتِ تصمیم ها و کارها هنگام اجرای ارزشیابی،  استفاده می کند.هر گروه و سازمانی که به ارزشیابی می پردازد؛ اعم از دستگاه های دولتی،سازمان های غیر دولتی ، بخش خصوصی  و یا نهاد های غیر انتفاعی ،می تواند سیاست ارزشیابی داشته باشد. چنین سیاستی در بعضی موارد رسمی،آشکار و مکتوب است و  در موارد دیگری ممکن است  شامل اصول و قواعد به سادگی قابل  تغییر، غیر آشکار،بالبداهه،یا به مقتضی و مصلحت زمان باشد. سیاست های ارزشیابی می توانند عمیقا کارهای روزمره ارزشیابان را تحت تاثیر قرار دهند.بسیاری از جدال های لفظی و یا  تضادهای آشکار در عرصه ارزشیابی تا حدودی ناشی از  وجود ، عدم وجود و یا کشمکش های انواع سیاست های ارزشیابی است؛چرا که سیاست های ارزشیابی نوعاً در مراحل متفاوت ارزشیابی و ارزشیابی های چند لایه به کار گرفته می شود.سیاست های ارزشیابی تاثیر گزار ممکن است  مستقیماً و به نحوی نظام مند، آثار گسترده ای بر تجارب بگذارند.

مقصود ما از این سخنرانی باز کردن باب تفکر اصیل در این زمینه در میان جامعه شناسان به طور اخص و جامعه علمی و اجرایی  کشور به طور اعم می باشد. اندیشه هایی که سیاست های ارزشیابی را شکل بخشیده و تجربه ارزشیابی در ایران را تحت تاثیر قرار داده و پیشنهاد هایی برای جهت گیری های آینده در این قلمرو مطرح نماید.در یک چشم انداز دور دست تر  اما دست یافتنی  این پیشنهادها        می تواند منجر به شکل گیری سیاست ملی ارزشیابی (سما) در ایران گردد. در همین رابطه  تفکر و تعامل در باب پاسخ دادن به پرسش های ذیل راهگشا خواهد بود.

 

1.     سیاست ارزشیابی چیست؟

2.     یک "سیاست ارزشیابی" جامعِ سازمانی باید به چه پرسش ها و مسائلی جواب دهد؟

3.     سیاست ارزشیابی چگونه بر تجربه ارزشیابی تاثیر می گذارد؟

4.     ارزشیابی نظام مند چه وقت گسترش می یابد؟

5.     چه برنامه ها،خط مشی ها، و یا کارهایی باید به عنوان موضوع ارزشیابی انتخاب شود؟چه وقت؟و چرا؟

6.     چه سیاست هایی  می تواند به شناسایی و انتخاب ارزشیابان، جهت دهد؟

7.     ارزشیابان باید از چه قابلیت ها،مهارت ها و صلاحیت هایی برخوردار باشند؟

8.     ارزشیابان با مورد ارزشیابی چه نوع ارتباطی داشته باشند؟

9.  چه سیاست هایی می توانند  زمانبندی ،برنامه ریزی،بودجه بندی و سرمایه گزاری،عقد قرارداد،اجرا،روش ها و رویکردها،گزارش دهی،کاربرد و انتشارات اطلاعات ارزشیابی ها را هدایت کنند؟

10. چه سیاست هایی باید چگونگی همکاری و حفاظت از همکاران و پاسخگویان ارزشیابی را  راهنمایی کند؟

11. استانداردهای موجود ارزشیابی چگونه می توانند سیاست ارزشیابی را شکل دهند؟

 

چکیده سخنرانی قبلی در حوزه ارزشیابی در انجمن جامعه شناسی ایران تحت عنوان "چشم انداز سنجش آموزشی و ارزشیابی" در اینجا و اینجا  درج شده است. مقاله مرتبطی  از سخنران  تحت عنوان " مطالعه تطبیقی احتمال پاسخگویی متولیان مدیریت و برنامه ریزی توسعه ایران در دو مقطع زمانی 1327 و 1383  هجری شمسی" را در اینجا بخوانید. در این مقاله لینک تعداد بیشتری از مطالب مرتبط وجود دارد.چکیده سخنرانی مرتبط دیگری که در سی ام آذر ماه سال 1388 در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تحت عنوان : "چشم انداز ارزشیابی،گذشته،حال،آینده" ایراد شده را به همراه یک فایل پاورپوینت در اینجا ببینید.

 

Evaluation Policy in Iran

 

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein

1 June 2010

Iranian Sociological Association

Tehran University

 

I think a more important area of government Policy Evaluation is evaluation policy. In my speech at Iranian sociological association http://en.isa.org.ir   in 1 June 2010 in Tehran University, under title: Evaluation policy, first, I introduced evaluation policy in a framework of evaluation theory. Second, review a trend of Iranian formal evaluation policy in rules and only pages since 1948 up to the present moment. And finally, present ten part of an ideal evaluation policy consists:

 

  1. evaluation definition and distinguishes and relations  with other like entities  
  2. evaluations needs and goals
  3. evaluation methods
  4. evaluation human resources
  5. evaluation finance
  6. evaluation implementation
  7. evaluation standards & ethic
  8. evaluation capacity building
  9. evaluation uses & users
  10. meta evaluation

 

Some related links about evaluation policy that have many rich sub links!

 

http://www.moein.net/viewblog.asp?bid=276

 

http://isa.org.ir/node/2546

 

http://en.isa.org.ir

 

http://www.eval.org/EPTF.asp

 

http://genuineevaluation.com/international-summer-school-on-public-policy-evaluation-research-lille-france-30th-august-3rd-september-2010/ 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 4 خرداد 1389
تعداد نظرات تا اين لحظه :  1162 اعلام نظر