روشنگری های شمع در چهارمین سال بزم افروزی
شمع

 

 

شمع نه   يك سال   و نه دوسال    و نه سه سال    كه چهارساله شد!!  انگار همين ديروز بود كه  در تاکسی نزدیک میدان صادقیه، نام شبکه علمی معین و  پس از چند ثانیه ای شبکه معین علمی (شمع)به ذهن من خطور کرد. و چند هفته بعد  اين جرقه زده شد و به لطف الهي هنوز خاموش نشده است و مباد چنین مردنی؛ كه هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق. چهار سال  از عمر چون برق و باد گذشت و چه نیکو گذشتنی و تا باشد چنین و بهتر از این چی؟.هر چند، چند صباحی  اشک و فانوس و نوری و گاهی  کسانی در چراغانی  به شمع حاشیه زدند؛اما،بانی شمع در تنهایی، تن ها دیده است. کسانی از مخاطبان واقعی شمع! در سکوت و با چراغ گوگل به فضای شمع می آیند گشت های کوتاه و  در بسیاری موارد بلندی در لایه های تو در توی شمع زده و بی سر و صدا سر خویش می گیرند و می روند.دوست خوب من! گوگل  و دوستان دیگر مجازی من آمار و جیک و پیک هر جنبنده ای که به شمع می آید و می رود را خیلی سریع و دقیق و همه جانبه به من می دهند.همین آمار است که مرا سرخوش کرده و انگیزه برای ادامه کار می دهد؛هر چند که گه گاه آه و حتی صدای مرا از بی وفایی دنیا بر می آورد؛اما خیلی زود آرام می گیرم و خدا را از این نعمت که بر من ارزانی داشته ستوده و دست سپاس و شکر به درگاهش بلند می کنم.برای نمونه آمار سايت نشان مي دهد كه در طول ده ماه گذشته كاربران اينترنت با استفاده از 16889 جمله جستجو به شمع آمده و رفع نیاز نموده و تقریبا  100  درصد این کاربران !! پی خویش گرفته و ما را به سلامی و یا نفرینی! مهمان نکرده اند! در جدول ذيل اطلاعاتي در اين زمينه درج شده است.برای اینکه از دخالت سلیقه در درج جملات جستجو    در جدول جلوگیری شود؛ ابتدا همه جملاتی که بیش از یک بار جستجو شده اند؛ آمده و شماره ردیف آخرین جمله ی بیش از یک بار جستجو شده  به عنوان ضریبی برای انتخاب تصادفی سیستماتیک جملات بعدی مبنا قرار گرفته است.

ماه

نمونه جملات جستجو

تعداد کل جملات جستجو

نيمه دوم اردي بهشت 1386

moein،آموزش پودمانی،معين،ویژگیهای اساسی اموزش پودمانی،انقلاب كوبا،ساختار سازمانی موسسه تحقیقات پنبه،ارزشيابي 360،سند ملي توانمند سازي و ساماندهي غير رسمي،آموزش پودمانی چیست،مقایسه تطبیقی بودجه سال 85 و86 ،محاسن آموزش پودمانی،رهبري ومديريت اسلامي،تحرك اجتماعي - گي روشه، در جستجوی معنا،ارزشیابی،ويژگي‌ها و قابليت‌هاي مورد انتظار از معلمان مدارس ابتدايي،تراکم مسکن و جمعیت در شهر سازی،    بوپرنورفين ،بررسی  علل تقلب + راهکار،EMPOWERMENT

64

خرداد

moein، آموزش پودمانی،معین،ویژگی های اساسی آموزش پودمانی،شمع،آموزش پودمانی چیست،site:www.moein.netشمع،فرهنگ ومديريت جهادي،ارزشیابی توصیفی،"فلسفه تربيتي اسلام"،www.moein.net،شمع ساز،روش تحقیق،ویکتور فرانکل،تحقیقات آموزشی،آموزش و ارزشیابی نوین،ارزشیابی از اساتید،تامین اجتماعی،اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی،بیانیه رسالت،فعالیت های مکمل،مقالات آموزش پودمانی،روش تحقیق در علوم تربیتی،فرا تحلیلی،شنع نور،مقاله آمنایش سرزمین،اقتصاد مبتنی بر دانش،تعریف آموزش پودمانی،مدل نيازسنجي آموزش كاركنان،سازمان پژوهش وبرنامه ریز ی آموزشی،توانمند سازی،شمع سازی،empowerment،ارتقا معلمان،پیشینه سازمانی اداری دستگاه آموزش وپرورش،مقالات درمورد ضرورت آموزش الکترونیک،آموزش به شیوه پودمانی،پورپوزال،انقلاب فرانسه،آمایش سرزمین وتوسعه مناطق محروم، مقاله برنامه ریزی در توسعه اقتصادی ،طرح اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان،مدل+مدیریت+مشارکتی،شمع موتور،نحوه مصاحبه استخدامی،روش ارزشیابی در اموزش و پرورش،اقتصاد کلان،خرمگس،جهاد سازندگی در ایران چیست ؟

817

تير

Moein،آموزش پودمانی،معین،شمع،پودمانی چیست،ویژگی آموزش پودمانی،آموزش پودمانی،ویژگی های اساسی آموزش پودمانی،ارزشیابی توانمند ساز،آموزش پودمانی چیست،site:www.moein.net شمع،moin،پودمانی چیست؟"،نیاز سنجی آموزشی"،آموزش کارکنان،تاریخچه آموزش کارکنان،تعریف آموزش پودمانی،روش تحقیق،تحقيق آزمايشي در آموزش وپرورش،"ارزشيابي توانمند ساز"،شمع سازی،نظریه پایه توسعه ملی از دیدگاه آمایش سرزمین،شمع ساختمانی،کتاب دولت الکترونیک،ساختار سازمانی رسته فناوری اطلاعات،نتايج آزمون مدارس نمونه اسفراين،کتاب روش تحقیق،پیشینه آموزش وپرورش،"تصمیم گیری دولتی"،موفقيت تحصيلي،ferarri،مقاله در مورد مديريت دولتی،پیشینه ی شمع سازی،اموزش هاي ضمن خدمت كاركنان دولت،ویکتور فرانکل،ارزشیابی توصیفی،ارزشیابی کارکنان دولت،"اصول ارزشیابی"،empowerment،منابع انسانی و توانمند سازی کارکنان،مجله مدیریت دولتی،طرح کالبدی ملی منطقه ای،طرح کالبدی ملی منطقه ای،امایش سرزمین،آموزش ضمن خدمت آينده و چالش ها،آموزش شمع،مشکلات اداری،آموزش شمع سازی،"تحلیل کارکرد"+" مقاله"،معنا درمانی+فرانکل،مقاله،دانشگاه علمی کاربردی چیست؟،وارد کردن عکس به شبکه اینترنت،شنیدن مداحی،پایان نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،رسالت آموزش وپرورش،انحرافات در زنان،انواع روشهای ارزشیابی،"چکونگی نظارت وارزشیابیتاریخچه آموزش و پرورش در ایران،"تاریخ علم"

964

مرداد

Moein،شمع،آموزش پودمانی، site:www.moein.net شمع،moin،آموزش کارکنان،انسان در جستجوی معنی،معین، www.moein.ir، آموزش پودمانی چیست،توانمند سازی، آموزش ضمن خدمت كاركنان،روش تحقیق،معنا درمانی،ارزشیابی توصیفی،تعریف آموزش پودمانی، ویژگی های اساسی آموزش پودمانی، ویژگی های آموزش پودمانی،"سرمایه اجتماعی"،پودمانی،ویکتور فرانکل،"آموزش پودمانی"، آموزش و پرورش آمریکا،"سرمایه اجتماعی"،تحقیق در مورد شبکه، مقدمه ای برای موفقیت تحصیلی، چالشهای آموزش و پرورش ایران، پودمانی چیست؟، پایان نامه در مورد آموزش و پرورش،" مقالات "برنامه ریزی استراتژیک، آموزش و پرورش تطبیقی آلمان،نشر الکترونیک، طنز تلخ حد جهاني، تحقيق در مورد تجربه، دانشگاه پودمانی چیست؟، بخشنامه ارتقائ شغلي كاركنان دولت، ارزشیابی آموزشی،ارزیابی توصیفی،ارزشیابی توصیفی،شمع سازی، رسالت واهداف اموزش وپرورش در ایران، دولت الکترونیکی وکار آفرینی، شبکه اموزش شمع سازی، آموزش ضمن خدمت کارکنان،ارتقای دانش آموزان،آمایش سرزمین، چشم انداز 20ساله و دانش آموزان، موسسه معين اداره، ویژگیهای اساسی آموزش پودمانی، روانشناسی وجودی، وظایف معلمان، مقاله برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، دانشگاه جامع علمی کاربردی پودمانی ابهر،تحقیق علمی،معنی شناخت،توانمند سازی کارکنان،فعالیتهای پرورشی، دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل، فرآیند برنامه ریزی آموزشی،" ارزیابی عملکرد"+"چک لیست"، روشهای نوین ارزشیابی درایران،بنگاه زود بازده،ضریب جینی، اعلام نتایج پودمانی،رفاه اجتماعی، مستند سازي و گزارش دهي، سيستم بازرسي داخلي در ادارات، موسسه علوم بانکی پایان نامه ها توانمند سازی، مدیریت دولتی +تحقیق +مقاله+پزوهش، اموزش پرورش زنبور عسل، برنامه درسي كارداني ناپيوسته به روش پودماني، ويژگيهاي شاغلين ادارات آموزش وپرورش، آموزش توانمند کارکنان، چگونه برای مدرسه برنامه ریزی کنیم؟، كتابها و منابع+دولت الكترونيك، موانع برنامه ریزی استراتژی شهری

1095

شهريور

Moein،آموزش پودمانی،شمع،آموزش پودمانی چیست،moin،انسان در جستجوی معنا، ويژگيهاي اساسي آموزش پودماني، ویژگیهای آموزش پودمانی، آموزش غیر رسمی، تسهیلگران محلی،شیکه معین، site:www.moein.net شمع، empowerment،شمع سازی، www.moein.ir، "کتاب روش تحقیق"،ارزشیابی توصیفی،آموزش کارکنان، ویِِِِِِژگی اموزش پودمانی، استقرار نظام خود ارزیابی بر اساس مدل efqm، دائرالمعارف، بررسي سازمان بازرسي بر عملكرد اموزش و پرورش چگونه است، ويژگيهاي آموزش پودماني، اموزش پودمانی، انسان در جستجوی معنی، جيب سي كينگ،جهاد سازندگی، "آموزشکده کشاورزی کرج"، ویژگی آموزش پودمانی، "ماده 54 قانون برنامه چهارم"، لیست طرح های بنگاه های زود بازده اقتصادی، آینده اندیشی علم OR و OR فناوری،معنا درمانی، "برنامه ریزی استراتژیک در ایران"، بنگا ههای زودبازده، مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ايران و، مدیریت بر مبنای ارزش، مدیریت بر مبنای ارزش،برنامه ریزی استراتژیک، تحقيق در مورد آموزش پودماني، كتاب آموزش شمع سازي، توانمند سازی اجتماع محور، "شاخص های ارزیابی عملکرد"، مولفه های تحول در آموزش وپرورش، فعاليتهاي پرورشي مدارس، معنای مستند سازی در کارهای اداری، اموزش براي كاركنان دولت دربخش كشاورزي، پيشنهادهايي در مورد بهبود اموزش، نيازسنجي آموزشي و كارشناس امور اداري، آموزش +کارکنان، وضعیت کلاس های درس ابتدایی ها در ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورایران، دانشگاه ههای علمی کاربردی، كمك هاي اوليه بانداژها، علمي كاربردي در اموزش عالي بينقي، سرکار آرانی،

784

مهر

Moein، شمع،آموزش پودمانی،معنا درمانی، روز آمار و برنامه ریزی،moin، روز آمار و برنامه ريزي، شمع سازی،فعالیت های پرورشی،معین، مقالات اموزشهاي ضمن خدمت، چشم انداز20 ساله ی جمهوری اسلامی ایران، توانمند سازی کارکنان، تعریف اثر بخشی، www.moein، پیتر سنگه، سا زمان یاد گیرنده از نظر مدیریت، شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان، "تعریف رفاه اجتماعی"،آموزش کارکنان،آمار و برنامه ریزی، تعریف روش تحقیق، نارسایی های مدیریت در ایران، www.shams.ir، تحليل برنامه درسي دوره ابتدائي،ماکس وبر، اثربخشی "آموزش"، مدرسه ها وا شده همهمه بر پا شده، ارزشیابی کارکنان دولت، الگو نیاز سنجی،اصغر مشیکی، تعریف فلسفه آموزش و پرورش، تعریف شمع، مقالات مربوط روشهاي سنتي اموزش روابط انساني، آمار و برنامه ریزی، اعتماد سازمانی، روانشناسی تبلیغات،شبکه معین، روز آمار وبرنامه ریزی، فرم ارزشیابی عملکرد، اول آبان روز آمار و برنامه ریزی، اثربخشي دوره هاي آموزشي، آمایش سرزمین، انسان در جستجوی معنا،مونو ریل، www.moein.ac.ir، آموزش ضمن خدمت +آموزش غير رسمي، آموزشهاي اسلامي مورد نياز كاركنان، سند چشم انداز آموزش و پرورش، برنامه ريزي مونوريل، مقدمه درباره هوش،ارزشیابی، مشكلات ساختار تشكيلاتي وزارتخانه ها، شاخصهاي ارزيابي كاركنان، moeın، مجله مدیریت دولتی، moein iranian، تعاریف رفاه اجتماعی، پورپوزال، مقاله کلی در مورد جهاد کشاورزی، ویکتور فرانکل، ویژگی کلاس های پژوهش محور، دائرالمعارف، نیاز سنجی وزارت جهاد کشاورزی، راهنمای استفاده زپ، ارزشیابی توصیفی، اموزش پودمانی، دانشجويان ورودي 75 صنايع ايران، الگو‌هاي آموزشي، اموزش زبان زرگری، استراتژي ارزيابي عملكرد، سلامت اداری، "روابط انسانی  " ppt، برنامه ريزي استراتژيك + جامعه، كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه 1987، نياز سنجي آموزشي کارکنان، تحقيق در خصوص ادامه تحصيل شاغلين، تسهيلات بنگا ههاي زود بازده اقتصادي، طرحهای اجرا شده در آموزش و پرورش ایران، اصلاح نظام آموزشی، تئوری تصمیم گیری+مقاله، "human resourse management"، برنامه ریزی استراتژیک ایران، عبدالحسین نفیسی فنی حرفه ای مقاله، مقالات روز آمار و برنامه ریزی، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي(دفتر خدمات و تكنولوژي آموزشي)، برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي، اصول و آموزش هاي فني و حرفه اي

1732

آبان

Moein،شمع،moin،ارزشیابی توصیفی،معنا درمانی،ویکتور فرانکل،پودمانی چیست، site:www.moein.net شمع، فعالیتهای پرورشی، empowerment، روز آمار و برنامه ريزي،پورپوزال، www.moein.net، موانع پیشرفت کدامند، آموزش ضمن خدمت، moein.net، آموزش کارکنان، www.moein.ac.ir، ارزشیابی برنامه های امور تربیتی، معین، مفهوم و ضرورت تحول در آموزش و پرورش،طنز مدیریت، آمايش سر زمين،آموزش کارکنان، يادگيري اكتشافي، انسان در جستجوی معنا، جامعه شناسی روستایی، پرورشي در مدارس، روشهای نوین در فرایند یاد دهی یادگیری، آمایش سرزمین، اصول مدیریت وسازمانی، آمایش،کارآمدی مدیران،مونو ریل،آمایش سرزمین،توانمند سازی، روز آمار و برنامه ریزی، اهميت آموزش كاركنان، بررسي نقش و جايگاه نظام تعليم و تربيت در تحقق وحدت ملي و انسجام اسلامي،پوروپوزال،فعالیتهای پرورشی،بهسازی منابع انسانی، شبکه ی آمو زش، "آثار تبلیغ"، اهداف تربيتي در سند چشم انداز بيست ساله كشور، تاثیرات گروه برفرد، مدیریت مدرسه محور، نقش هنر در توسعه فعالیتهای امور تربیتی،معین، توانمند سازي كاركنان، پیشرفت درسی دانش اموزان، نقشه برداری در جهاد سازندگی، نقش هنر در توسعه فعالیت های امور تربیتی، مقالات درباره مشکلات نظام اداری ایران، تعلیم + تربیت در قاجاریه، جامعه شناسی درآموزش وپرورش، چشم اندازبیست ساله توسعه کشور، تفاوت بين بودجه هاي جاري وعمراني، علمی کاربردی چیست،سازمان حسابرسی، ارزشیابی توصیفی در دیگر کشورها، فرصت ها و تهدید های امور تربیتی در عصر فناوری اطلاعات،تعریف خصوصی سازی،آموزش پودمانی، تحول بنیادین و آموزش و پرورش،ارزشیابی، عوامل موثر در كسب موفقيت هاي تحصيلي و شغلي، چشم انداز 2020 مالزی، تاسیسات دامپروری، انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، عواقب تعديل نيروي انساني، آموزش وپرورش و بحران جهانی، متوسط ساعات آموزش سازمانی،سرمایه اجتماعی، ارزشیابی توصیفی چالشها، آموزش و پرورش ایران در سال 1404، مقاله+اثربخشي آموزشي، اهداف و وظایف اولویتهای تربیتی در سند چشم انداز 20 ساله ایران،مفهوم سرمایه، اختصارات انگليسي،فعالیتهای تربیتی،ارزشیابی توصیفی، افزايش تعهد سازماني كارمندان، اسیب شناسی نظام اموزشی کشور،برنامه درسی پنهان،ضمن خدمت،شبکه محروم، تحول درآموزش ابتدائي، تاسيسات دامپروري، تعريف اسكان غير رسمي، خط مشي گذاري، شاخص های فقر انسانی، مقالات مربوط به مشاركت اجتماعي و آموزش وپرورش، نظريه هاي +مشاركت اجتماعي،نابرابری آموزشی،شمع سازی، تحقیق یا حقیقت یابی،ضریب جینی، سیاستگذاری برای تعین سهم اعتبارات اموزشی، رسالت مدارس ابتدائی، انسجام اجتماعی،آپارتمان اهواز، ارزشيابي از فعاليتهاي پرورشي، معنا درماني فرانكل، مقاله +آموزش ضمن خدمت، امور تربيتي به اضافه پژوهش، واحدهای درسی رشته مدیریت اجرائی، مسائل آموزش و پرورش"شمع،آمایش سرزمین، اصول وشيوه هاي مكاتبات اداري درآموزش وپرورش، ارزشیابی توصیفی و تجارب دیگر کشورها، مدل تحليلي تحقيق، کارکردهای امور تربیتی، نظریات توسعه، ارزشیابی کارکنان دولت،جامعه سنتی، توانمند سازی نيروی انسانی در بخش کشاورزی، آمایش سرزمین در ایران، بنگا ههای زود بازده،پرورش سیاسی،بخش مرجع،کاربرد لینوکس، آموزش وپرورش وامکانات موجود برای دانش آموزان ومعلمان، "آمایش سرزمین"،فصلنامه نمایه، "خودآموز تجارت و كسب و كار از طريق اينترنت"، چالشهای موجود دراموزش وپرورش، نيلزبور،پرسشنامه نحقیق،مزایای شمع، اصول تدوین فعالیت های مکمل آموزش،سیاهه رفتار، مفهوم توانمند سازی کارکنان اداری،ارزشیابی مستمر،اهمیت و ضرورت کار، مدیریت منابع انسانی تطبیقی، فرهنگ و جو سازماني، مدیریت آموزش training management، به ازای هر 15 هزار نفر یک موسسه آموزشی در کشور وجود دارد،" ریمون بودون"، استاندارد های آموزش و ارزش یابی ریاضی، اموزش رسمي وغير رسمي در تعليم وتربيت، پیشرفت آموزش وپرورش ایران از نظر علمی، جايگاه كلي نياز سنجي در نظام برنامه ريزي درسي ايران، مقايسه تعليم و تربيت اسلام و غرب، چشم انداز آموزش ریاضی در افق 1404، www moein، عقود معین در حقوق مدنی، دانايي محوري+مدريت دولتي، علل بازگشت اعتياد، راهكارهاي بهبود سواد خواندن، مقاله در مورد ميزان رضايتمندي از ادامه تحصيل، پاورپوینت بهداشت روانی، ضرورت و اهمیت مطالعات اجتماعی در دوره ابتدائی، "آموزش ویادگیری"

3111

آذر

Moein،شمع،moin، ارزشیابی برنامه های امور تربیتی،ویکتور فرانکل، site:www.moein.net شمع، ویژگی های اساسی آموزش پودمانی، ویژگیهای اساسی آموزش پودمانی،پوروپوزال،ارزشیابی توصیفی،قدرت تفکر،آمایش سرزمین، ارزشيابي توصيفي، کارکردهای پنهان و آشکار امور تربیتی مدارس، ارزشيابي برنامه هاي امور تربيتي، ارزشیابی توصیفی و تجارب دیگر کشورها،موانع پیشرفت ایران،موانع پیشرفت،تعریف دانشگاه، آموزش پودمانی چیست، امایش سرزمین، نقش و جایگاه نهادهای رسمی و غیر رسمی در توسعه امور تربیتی، نقش هنر درتوسعه فعالیتهای امور تربیتی، روانشناسی اجتماعی، نقش و جايگاه نهادهاي رسمي و غير رسمي در توسعه امور تربيتي،تند خوانی،مدل آموزش ضمن خدمت، جامعه شناسی آموزش وپرورش ازدیدگاه دورکیم،کارکردهای امور تربیتی،دختران و معنویت، عوامل پیشرفت وتعالی همه جانبه،فلسفه شب یلدا، ارزشيابي دوره هاي آموزش علمي- كاربردي، ابزارهای سنجش وارزیابی عملکرد،روش تخقیق، شغل معلمی،شاخص توسعه انسانی، empowerment، بررسي تطبيقي ساختار تربيتي مدارس ايران و ساير كشورهاي اسلامي، آموزش ضمن خدمت مربیان امور تربیتی، آموزش ضمن خدمت، نقش هنر در توسعه فعالیتهای امور تربیتی،انسجام اجتماعی، تعريف آموزشهاي پودماني،آمار کارکنان دولت، کارهای دسته جمعی،کارهای دسته جمعی، تحقیق کتابخانه ای افت تحصیلی، مقاله میراث فرهنگی و رابطه آن با تعلیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پودمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پودمانی، ارزیابی validity، دانشگاه تهران انتظارات معلمان و برچسب، جداول آمار بودجه ساليانه، موانع پيشرفت وتعالي همه جانبه، مقاله در مورد وضعيت كمي آموزش و پرورش و توزيع دانش آموزان و كاركنان، مقاله الگوی ارزشیابی، تطبیق محتوی دروس انگلیسی با سطوح مختلف متوسطه، اختصارات انگلیسی، فعالیتهای پرورشی،فعالیتهای پرورشی،"نظم در مدرسه"، آموزش پرورش درجامعه شناسی دورکیم،آموزش کارکنان دولت، پیامدهای اقتصادی مدارس فنی و حرفه ای،تعهد سازمانی، آموزش غیر رسمی سازمان نیافته، برنامه 5ساله سوم توسعه وزارت جهاد كشاورزي، نقش و جایگاه نهادهای رسمی و غیر رسمی در توسعه امر تربیتی، تحولي بنيادي از نظر مديريت زمان در آموزش وپرورش،نظام آموزش کارکنان، جغرافیا و پراکندگی جنگلها و مراتع در ایران، اثر بخشی دوره های آموزشی، آموزشهای رسمی و غیر رسمی، برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت، جامعه شناسي در آموزش وپرورش، اهداف و وظایف و اولویت های تربیتی در سند چشم انداز بیست ساله کشور، سكونتگاهها، گيف(شمع)، آموزش کارکنان دولت،تاسیسات دامپروری، نقش هنر در توسعه فعالیت های امور تربیتی، کارکردهای امور تربیتی در مدارس، آموزش غیررسمی سازمان نیافته، توانمند سازی زنان در حفظ کیان خانواده، آموزش كاركنان ايراني، نظم در مدرسه، پیش نیازهای شرایط احراز شغل، اموزش ضمن خدمت، سکونتگاههای غیر رسمی، موانع پیشرفت کشور ایران، بررسي نقش و جايگاه نظام تعليم و تربيت در تحقق وحدت ملي و انسجام اسلامي، ارتباط امور تربيتي با ساير علوم، دستورالعمل+آموزش کارکنان دولت، معنا درماني، معنا درمانی، www.moein.net، عوامل پيشرفت وتعالي همه جانبه، فعالیت های پرورشی درمدارس، تصویب نامه پاداش يك ماه حقوق و فوق العاده شغل در ازاي گذراندن 176 ساعت دوره هاي آموزشي، ارزشیابی چیست، نقش شوراهای آموزش وپرورش در رفع موانع موجود مشارکت های مردمی،" اقدام پژوهی"، درباره علوم تربیتی، جامعه شناسی تبلیغات، مقالات يا پايان نامه مباني برنامه ريزي درسي، فعالیتهای پرورشی-مدارس،مونوریل، نياز سنجي اموزشي، جامعه شناسی آموزش و پرورش، مقاله كاركردهاي مديريت اثر بخش در امور تربيتي، بودجه آموزش وپرورش ایران، شمع سازي، تحقيق پرورشي، علل اجتماعي اعتياد، موانع ارزشيابي توصيفي، تا ریخچه امایش سرزمین ایران،خرده نظام، مقاله نقش هنر درتوسعه فعاليتهاي امور تربيتي، جایگاه آموزش وپرورش قبل از انقلاب، خط مشی گذاری، اصول اموزش پودمانی، حفاظت از جنگل ها، ذی نفعان وزرات رفاه، جامعه شناسي +فعاليتهاي فوق برنامه، نظم درمدرسه، پیشینه دوره های ضمن خدمت،" فلسفه شب یلدا"، مطالعات ناحیه ای و امایش سرزمین در ایران، انجمنهاي علمي درايران، روش های تحقیق ومطالعه، بنی آدم اعضای یکدیگرند، انتظارات معلمان مدارس خاص، ارزشيابي برنامه امور تربيتي دبستان، كاركردهاي پنهان و آشكار امور تربيتي مدارس، ارزشیابی تشخیصی، مقالات فارسی کوچک سازی دولت، آسيب شناسي مسائل انگيزشي در توسعه فعاليت هاي تربيتي، تأثیر روابط اجتماعی بر مدیریت، فعاليتهاي پرورشي، نابرابریهای آموزشی، مدل مطالعات تطبيقي، مدیریت در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش، مقاله مدیریت آموزشی، آموزش ضمن خدمت معلمان امور تربیتی، ساختار تربیتی مدارس ایران، نابرابری فرصت های اموزشی، اقدام پژوهی، تلفیق مهارتهای زندگی با درس بخوانیم و بنویسیم، نفوذ اجتماعی، توانمند سازی معلمان، آموزش کارکنان، سند ملی آموزش و، شرايط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي براي ديپلمه هاي علوم انساني، آثار منفی ازدیاد جمعیت + بیکاری، هفت برنامه تحول درنظام اداري، قانون استخدام كشوري سال 1345، معين اصفهانى، زهرا گویا،معین، بهسازي سازماني، آمایش سرزمین +مدیریت و برنامه ریزی، گزارش عملکرد یونسکو درایران، جایگاه خلاقیت در محتوای کتابهای درسی، بررسی نقش و جایگاه نظام تعلیم و تربیت در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی، امور تربيتي، اصغر مشبکی، توانمند سازی کارکنان، اهمیت و جایگاه شوراهای آموزش و پرورش در سیستم تعلیم و تربیت، www.persianblg.ir، ماکس وبر، amayesh sarzamin، كار عملي در پيشرفت تحصيلي، رشته هاي تحصيلي دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد همدان، وزارت آموزش و پرورش وظایف پست سازمانی، جعبه ابزارآلات، مدرسه كارآمد، روش تحقیق عملی، اینده نگری +دبستان، مركز امار ايران از نظر اموزش ها ي تحصيلي، مقايسه تعليم و تربيتي آموزش و پرورش ايران با ساير كشورها، فرایند شکل گیری افکار عمومی، فصل سوم آئين نامه اداري و استخدامي تشكيلاتي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه، مقاله علمي درباره انگيزه، تحقیقات انجام شده در مورد ریاست جمهوری زنان در ایران، مشکلات ساختاری اموزش و پرورش، وضع زنان در جامعه، کتاب آیین نامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش- امور اجرایی نضام متوسطه، مدیریت جهادی+مقاله، ارزشیابی مستمر کلاسی

4199

دي

Moein،شمع، عوامل پيشرفت وتعالي همه جانبه، ویکتور فرانکل، moin، ارزشیابی توصیفی،موانع پیشرفت، کارکردهای امور تربیتی در مدارس، آموزش ضمن خدمت، site:www.moein.net شمع، گزارش تفریغ بودجه در 20 ساله اخیر، بررسي نقش و جايگاه نظام تعليم و تربيت در تحقق وحدت ملي و انسجام اسلامي،ارزشیابی توصیفی، بررسي تطبيقي ساختار تربيتي مدارس ايران و ساير كشورهاي اسلامي ، پيشرفت وتعالي همه جانبه، عوامل پیشرفت وتعالی همه جانبه، مشاركت در آموزش و پرورش، کنش متقابل برد و باخت، آموزش و بهسازی کارکنان+ pdf، NANOCLUB.IR، بخش نامه هاي سازمان مديريت برنامه ريزي درخصوص آموزش كاركنان دولت، بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت، اهميت و جايگاه شوراهاي آموزش و پرورش در سيستم تعليم و تربيت،توانمند سازی، موانع پيشرفت وتعالي همه جانبه، موانع پیشرفت ایران، جامعه شناسی تبلیغات، راههای افزایش مشارکت دانش آموزان، ارزشیابی برنامه های امور تربیتی، روش ها و رويكردهاي برنامه درسي، فقر و رفاه اجتماعی، مشارکت درآموزش وپرورش، پوروپوزال، فعاليتهاي پرورشي، اثربخشي برنامه‌هاي آموزش ضمن خدمت،مونو ریل، www.moein.net، تحقیق پرورشی، پژوهش وخود باوري در مدرسه، تئوری نهادی، نقاط قوت نظام سنجش وارزشيابي آموزشي كشور،معین، روشهاي بهره گيري از توان دانش آموزان در برقراري نظم و انضباط مدارس، موانع پیشرف، شبكه معين علمي، بررسی نقش و جایگاه نظام تعلیم و تربیت در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی، وظایف و اولویتهای تربیتی در سند چشم انداز بیست ساله، علمی کاربردی چیست، فعالیتهای فوق برنامه، ضوابط و نکاتی که یک پژوهشگر باید رعایت کند؟، حذف کردن از صفحه اصلی اینترنت، مباني نظري امور تربيتي، انسان در جستجوی معنا، مدرسه كارآمد، مقاله مدیریت واموزش کارکنان درسازمان، " آموزش وپرورش در ایران " + مقاله، "برنامه ریزی استراتژیک"،اقدام پژوهی، آموزش ضمن خدمت برای دانشکده معلمی، راهکارههای توسعه مشارکتهای مردمی، معين اصفهاني، مقایسه نظام جدید آموزش و پرورش با نظام قبلی،ارزشیابی،برنامه درسی ملی، موانع پيشرفت و تعالي همه جانبه، رفاه اجتماعي،تعهد سازمانی، عوامل پیشرفت وتعالی، وضعیت نیروهای قرارداد معین در وزارت کشاورزی و موسسات آن در سال جدید،" مقاله"بهسازي منابع انساني،خط مشی گذاری،فنون مطالعه، نقاط ضعف وقوت شوراهاي آموزش وپرورش، فرهنگ در مدارس،نظم درمدرسه،تحلیل محتوا، دستورالعمل كميته انفورماتيك،نظم در مدرسه، مشكلات اموزش و پرورش،سرمایه انسانی در ایران،وضعیت زنان در ایران، موانع مشارکت مردم در آموزش و پرورش، dr.moin mostafa، معرفي پايان نامه درباره هوش، "تحول اداری " "اندازه دولت، دائرالمعارف، مقاله های دکتر سادات حسینی، مبانی تعلیم و تربیت در نظام تربیتی ایران در دوران معاصر،       www.Mohamad.com ،  آموزش کارکنان  ،شغل معلمی،شمع سازی،شمع پدیده،ضریب جینی، ارزشيابي برنامه هاي امور تربيتي، پورپوزال آموزشی، چالش ها و چشم اندازهاي توسعه روستايي ايران، مطلب نواوری به صورت پاورپوینت، استخدام جديد+ديپلم،ارزیابی عملکرد،تعریف دانشگاه، موانع مشارکت مردم درتعلیم وتربیت، شورا ها نماد مشارکت در آموزش وپرورش، پورپوزال، بهسازی کارکنان،آ مو زش و پرورش كرج، اجرای مصوبه استخدام معلمان حق التدریس، کارهای موقع زلزله، تبیین مولفه های فرهنگی وشیوه های تغییر فرهنگ،اجتماع محور،کارکرد های امور تربیتی، اثربخشی دوره های آموزشی، نظارت وارزیابی چیست؟، جامعه شناسی اموزش وپرورش، راههای ارزشیابی از اندوخته های دانش آموزان، فعاليت پرورشي،استرکی، darjostejoyemaana،سلامت اداری،علی محمد کاردان، هزینه کیفیت آموزش و بهسازی چیست،دکتر کاردان، + social capitalنورث، انسان در جستجوی معنی، مفاهیم اساسی" جامعه شناسی عمومی، فنون اموزش کارکنان، موانع مشارکت مردم در تعلیم و تربیت،معین، كلاسهاي چند پايه،ماهاتیر محمد، www.moein.ir،  تحقیق درمورد ارزشیابی توصیفی، نگاهي به مسائل آموزش وپرورش دوره متوسطه ، وضعیت استخدام وزارت جهاد کشاورزی، روزنامه نگاري +انسان +تاريخچه، توسعه آموزش وپروش ايران، اموزش كلاس اول ابتدائي، كاركردهاي امور تربيتي مدارس، چگونگی ارزیابی عملکرد در تامین اجتماعی، هالپين و كرافت (1996)، اثرات تربيت بدني وورزش گروهي بر بهبود نا هنجاريهاي رواني، ویژگی های اساسی آموزش پودمانی، موانع پیشرفت وتعالی، بهسازی منابع انسانی، مقاله مسائل اجتماعی در مدرسه، تعریف گروه اجتماعی خانواده از دیدگاههای مختلف، نقش تعلیم وتربیت از راه مجازی، پاورپوينت پيشرفت، تاثير تحقيق در يادگيري درس تاريخ، عوامل موثر بر تولید عسل،

2852

نيمه اول بهمن

1386

Moein،شمع، آسیب شناسی مشارکت در آموزش و پرورش، site:www.moein.net شمع، قانون برنامه چهارم توسعه+احمدی نژاد، موانع پیشرفت ایران، عوامل پیشرفت وتعالی همه جانبه، چگونگي برقراري امور نظم در مدرسه، سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي + مقاله، مدارس نمونه مردمي،فنون مطالعه، بررسی کتاب اجتماعی ابتدائی، آموزش و بهسازي سرمايه انساني، پوروپوزال، آشنایی با ریمون بودون، ويژگي هاي نظام مطلوب اداري، عوامل پيشرفت و تعالي همه جانبه، آسيب شناسي مشاركت در آموزش وپرورش، آموزش ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، جامعه شناسی تبلیغات، اجرای مقررات انظباطی در مدارس، تاريخچه تعليم وتربيت درايران، موانع پیشرفت کدامند، نهادينه كردن مشاركت هاي دولتي و غير دولتي در آموزش و پرورش، مطالعات اجتماعی1، دانشگاه جامع علمي كاربردي ابهر، کارائی مدارس غیر انتفاعی، پیشرفت وتعالی، معنا درمانی، persianblog، عوامل پیشرفت و تعالی همه جانبه، آسیب شناسی مشارکت درآموزش وپرورش، مشارکت مردم درآموزش و پرورش، موانع پیشرفت اموزش و پرورش ایران، مدرسه محوری، ویکتور فرانکل،آمایش سرزمین، مدارس غیرانتفاعی+تحقیق، موانع پیشرفت، برنامه چهارم توسعه، ثبت نام دانشگاه پود ماني، طرح درس از كتاب فارسي اول راهنمايي، آموزش بهسازی کارکنان، پيشرفت و شوق انگيز شدن آموزش، مقدمه تحلیل محتوی کتب درسی علوم اجتماعی کلاس پنجم، "محقق معین"، تاسيسات دامپروري، روش تدریس پایه ی اول ابتدائی، جایگاه شوراها ونقش آن در اداره جامعه بخصوص آموزش وپروش چیست،دکتر محمد معبن، تحصیل در رشته ی عصب شناسی، filetype:ppt، برقراري نظم در مدرسه، آموزش وبهسازي منابع انساني در آموزش وپرورش، نیازسنجی آموزشی، "آموزش ضمن خدمت " filetype:ppt، www.Moein.ru ، مشارکت در آموزش وپرورش، مقاله يادگيري و ياد دهي،" وظايف مؤسسات"، ILO تعریف سازمان، آمایش سرزمین در ایران، نهادينه نمودن مشاركت دولتي و غير دولتي در اموزش و پرورش، بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، عكس شمع متحرك

1271

 

آمار سایت آمار گیرSmarter tools  نشان می دهد که  در طول دوره زماني ده ماهه  مندرج در جدول فوق  تعداد  65784 بار سایت شمع مورد بازدید قرار گرفته و صفحات آن  119663 بار مشاهده شده است. در این بازه زمانی به طور متوسط  در هر روز  215 بازدید کننده جمعا 392 بار صفحات شمع را  مشاهده کرده اند. آمار اختصاصی  سایت شمع حاکی از آن است که  صفحات این شبکه اینترنتی  از بدو ایجاد تا هفده بهمن 1386 جمعا 527900  بار مشاهده شده اند؛ بنابر این در طول چهار سال گذشته ( 1458 روز ) صفحات شمع به طور متوسط در هر روز 355  بار مشاهده شده است.شمع  را در هفده  بهمن سال  1382 روشن کردیم. در اولين روزها  بیانیه رسالتمان  را نوشتيم و به تدريج مقالات و چکیده  گزاررش های پژوهشی در این شبکه منتشر شد. بانی شمع برای افزایش کارائی در استفاده از شمع، راهنمای شمع را  خيلي زود نوشته است. راستی! شمع یک خواهر خوانده هم دارد که  مطالب نسبتا ثابت و بعضا متغیری در صفحات آن منتشر می شود ؛ بد نیست به او هم سری بزنید؛تنها نماند!! شمع در سال چهارم فعالیت مطالب ذیل را عرضه کرده است:

شبکه خلاقیت 15 ساله شد

ماجرای طرح ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران

واکاوی فرهنگ تقلب در ایران

برگزاری کارگاه تربیت مربی ارزشیابی توانمند ساز در سنندج

استاندارد های ارزشیابی! چه قدر موقعيتي؟چه قدر جهاني؟

الگوی شناختِ فرهنگ ، مدیریت  و روحیه جهادی

بنگا ههاي زود بازده اقتصادي! آموزش و ارزشيابي يا بازرسي و مچ گيري؟!

ورود به يك اجتماع علمي

نقدِ طرح اهدای مدارک تحصیلی به مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش

راه و بیراهه های نظارت

معرفی وب سایت آموزش غیر رسمی

حلول بهار قران و بهار تعلیم و تربیت بر عارفان و سالکان این طریقت واحد مبارک باد

راهنمای تماس اجتماعی و راهنمای پیشبرد کار دسته جمعی

تغییرات بنیادین در جهت بهبود نظام بودجه ریزی کشور

ارزشيابي بدون پاسخگويي:توصیف جلسه ارائه گزارش نهایی یک طرح پژوهشی ملی

ارزشیابی با پاسخگویی: بخش اول

ارزشیابی با پاسخگویی: بخش دوم

ارزشیابی با پاسخگویی: بخش سوم

چشم انداز سنجش آموزشی و ارزشیابی

ارزشیابی و یادگیری

نقد رویكرد رفاه اجتماعی جهت توانمند سازی

نفت نفرين سياه است

سازمان مدیریت و اصلاحات آن از ادعا تا واقعیت

پشت باد نباید سنگر گرفت؛ کالبد شکافی یک سازمان پر ادعا!

چار چوب ارزشیابی برنامه

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 18 بهمن 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  710 اعلام نظر