با رنج پیاپی در معرکه ری بی قدر و بهائیم یا ضامن آهو - 1
شمع

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ارزشیابی با پاسخگویی:

بخش اولِ

گزارش تحلیلی عملکرد عضو علی البدل هیات مدیره انجمن پژوهش های آموزشی ایران در دوره چهارم(آبان1384 لغایت آبان1386)

محمد حسن محقق معین

  30 آبان 1386

 

مقدمه

معمولا در پایان دوره های فعالیت ،گزارش اقدامات انجام شده و نشده!! تنظیم و ارائه می شود.از آنجا که پیشرفت جامعه مدنی در کشور ما منوط به شفافیت بسیار بیشتر است؛در این نوشته با سنت شکنی تلاش می کنیم گزارش عملکرد خود را به عنوان عضو یک انجمن علمی که به سطوح بالای تصمیم گیران انجمن راه یافته به نحوی جامع و مستند ارائه کنم.این کار را نه به قصد مطرح کردن خود ،بلکه با هدفِ زمینه سازی برای تحقق ما های مشترکِ پایدار در فعالیت های انجمنی به ویژه در عرصه علمی کشور،انجام می دهم.تا چه پیش آید و چه در نظر افتد.

از آنجا که از سال 1380 عضو انجمن بودم و در جلسات کمیسیون آموزش مداوم شرکت می کردم؛کم و بیش با مسائل انجمن به عنوان یک عضو آشنا بودم. من این مسائل را در جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ 19 آبان 1384 قبل از انتخاب شدنم به عنوان عضو هیات مدیره به نحوی انتقادی و از موضع او پوزیسیون  با حدود 30نفر شرکت کنند گان در مجمع از تریبون سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو در قالب یک ارزشیابی در میان گذاشته و گفتم:

"ارزیابی از فعالیت های دوره سوم انجمن  را می توان با دو دسته  معیارهای درونی وبیرونی انجام داد.در ارزشیابی با معیارهای درونی می توان از سه شاخص: الف)مقایسه عملکرد انجمن یا مفاد اساسنامه انجمن ؛ب)مقایسه عملکرد انجمن در دوره های سه گانه فعالیتش از بدو تاسیس؛ج)مقایسه عملکرد انجمن در دوره سوم با برنامه تدوین شده برای اجرا در این دوره  دوساله. این مقایسه را می توان با روش کمی مثلا با مقایسه برنامه کاری مصوب و عملکرد و یا با روش کیفی  و مقایسه  محتوای برخی از عملکردها نظیر خبرنامه انجمن انجام داد. برای نمونه  می توان به تحلیل محتواو مقایسه  دو سرمقاله خبرنامه انجمن پرداخت.  یکی سر مقاله خبرنامه شماره 11 منتشر شده در مهر ماه 1382تحت عنوان:  "انجمن پژوهش های آموزشی ایران در گستره جهانی " و دیگری سر مقاله خبر نامه شماره 13 و14 منتشر شده در پائیز 1383تحت عنوان"بستر سازی برای نهضت نرم افزاری و تولید دانش". ارزشیابی  با معیار های بیرونی را می توان از طریق مقایسه عملکرد انجمن خودمان با یکی دیگر از انجمن های علمی کشور که  حوزه کاری نزدیک به انجمن ما  قرار دارد؛ نظیر انجمن جامعه شناسی ایران انجام داد.در این ارزشیابی می توان از شاخص هایی نظیر:الف) تعداد گروه ها ، کمیسیون ها، شعبات و واحدهای استانی  موجود در تشکیلات و فعال دو انجمن ؛ب) فعالیت های دو انجمن در  دوره زمانی1382تا1384 برای نمونه انتشار فصلنامه علمی پژوهشی  و خبرنامه."

الان دو سال از تاریخ برگزاری آن  مجمع گذشته است.دو سالی که من در کسوت عضو علی البدل هیات مدیره در جلسات هیت مدیره آن که به عدد 16 يا 17 رسیده شرکت داشته ام. اکنون پس از دو سال باید پاسخگوی عملکرد خود باشم و نه اینکه صرفا به عملکرد دیگران انتقاد کنم.احساس من ،احساس یک پاسخگوي مستند ساز! است.من گزارش می دهم! شما عملکرد من،دیگر مسئولین انجمن  و خودتان که در مجموع عملکرد انجمن را شکل می بخشد؛ ارزشیابی کنید . اگر نظر خود را به اطلاع من  و دیگران  برسانید بسیار خوشحال خواهم شد.

الان که در ارتباط با فعالیتم در این انجمن به دوسال  گذشته نگاه می کنم  می توانم  اقداماتی را که تلاش در  انجام آن داشته ام را در شش محور به شرح ذیل فهرست نمایم:

·        اطلاع رسانی بهتر به اعضا و ایجاد شبکه های ارتباطی قوی و کارآمد

·        تدوین چارچوب ها و قواعد نوین برای فعالیت های انجمن

·        تدوین برنامه کار مشخص و زمان دار برای فعالیت های انجمن

·        فعال کردن کمیسیون های انجمن

·        راه اندازی فصلنامه علمی پژوهشی انجمن

·        تقویت قلمرو ارزشیابی در کشور

روش گزارش

در ادامه می خواهم به مطالعه  توصیفی و تحلیلی و  شفافِ تلاش های خودم و  همتایانم در هیات مدیره و نیز اعضای محترم انجمن در مقولات شش گانه اخیرالذکر بپردازم.بدیهی است،دیدگاههای من ممکن است مطابق با واقعیت و یا نظر و تحلیل شما نباشدروشی که در این مطالعه استفاده شده،روش اسنادی است.استناد من به صورت جلسات رسمی و تائید شده  توسط رئیس هیات مدیره انجمن طی دو سال گذشته است؛ همچنین به یادداشت هایی که به تدریج در طول این دو سال نوشته و منتشر کرده ام؛استناد خواهم كرد.این اسناد،نزد من،دبیرخانه انجمن و در بیشتر موارد در تارنمای جهانی در دسترس است. در همه مواردِ ممکن به این اسناد لینک داده ام.

اطلاع رسانی بهتر به اعضا و ایجاد شبکه های ارتباطی قوی و کار آمد

حیات  هر انجمن وابسته به ارتباط و فعالیت اعضای آن است.همواره این گلایه وجود داشته است که دعوت نامه هایی که از طریق پست برای شرکت اعضا در جلسات ارسال می شود معمولا دیر به دست آنها می رسد.عدم مشارکت حدود 94 درصد از اعضای انجمن در مجمع عمومی اخیرالذکر و شکل گیری هیات مدیره دوره چهارم با رای 6 درصد از اعضای انجمن به مقوله کیفیتِ اطلاع رسانی نسبت داده شد!بنابراین، توجه به این موضوع مهم در اولین جلسه هیات مدیره دوره چهارم که بلافاصله پس از مجمع در تاریخ 28 آبان1384 برگزار شد؛پس از انتخابات داخلی(رئیس،دبیر و خزانه دار) هیات مدیره مهمترین موضوع بحث بود؛هرچند که در دستور جلسه درج نشده بود.

در مجمع عمومی آقایان:دکتر محمد توکل با 19 رای،دکتر جلیل شاهی با 17 رای،دکتر خدایار ابیلی با 16 رای،خانم دکتر فرشته فرزیان پور با16 رای آقای مهندس سید علیرضا شجاعی با 15 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمد حسن محقق معین با 14 رای و دکتر محمد رضا بهرنگی با13 رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.همچنین آقای سید رضا عظیمی حسینی(عضو قدیمی انجمن) با 22 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای سید قاسم حسینی( عضو قدیمی انجمن و همسر خانم دکتر فرزیان پور) با 6 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شده بودند.در مورد انتخاب سه پست هیات مدیره علیرغم اهمیت زیاد آن ،با مدیریت  جلسه توسط دکتر توکل، بحث زیادی نشد!موضع و چهره دکتر توکل نشان می داد که تمایل به تقبل  ریاست انجمن در دوره جدید هم دارند.هیچکس از حاضران در جلسه  حتی من- که انتقادات شدیدی از عملکرد دوره سوم انجمن  در مجمع عمومی مطرح کرده بودم- با این انتخاب مخالفتی علنی نداشت.دکتر توکل خودشان خانم فرزیان پور- که در مجمع از فعالیت ها و اقدامات دوره سوم تشکر و قدردانی کرده بودند- را برای تصدی نایب رئیسی و دبیری انجمن معرفی کردند.همچنین آقای مهندس شجاعی که در جلسه حضور نداشت را برای خزانه داری پیشنهاد دادند.من با توجه به اینکه دکتر فرزیان پور قبلا به من گفته بودند که در چندین انجمن علمی فعالیت دارند،از ایشان سئوال کردم که با توجه به اینکه اقتضای پذیرش مسئولیت دبیری انجمن، مستلزم صرف وقت قابل توجهی است ؛ آیا وقت کافی دارید؟ایشان گفتند : بله دارم؛ و در جلسه اعلام کردند که برای انجمن پژوهش های آموزشی ایران در هفته لااقل یک تا دو روز وقت خواهند گذاشت!! به هر حال هردو پیشنهاد دکتر توکل با مخالفت کسی از حاضران مواجه نشد و تعیین مسئولین هیات مدیره انجمن با سلام و صلوات به سرانجام رسید.

ضمنا در مورد وقت گذاشتن برای انجمن تا یادم نرفته بگویم که در طول دو سال گذشته معمولا برنامه 17جلسه برگزار شده هيئت مدیره در این دوره  عمدتا با توجه به وقت دکتر توکل تنظیم می شد؛ایشان فرد پر مشغله ای است.همین قدر از وقت ضیق ایشان بگویم که در اواخر سال 84  و نیمه اول سال 85 من چندین بار خواستم که با ایشان  ملاقات حضوری داشته باشم و مسائلی را در مورد فعالیت های انجمن به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و مسئول كميسيون آموزش مداوم و كميته اجرايي انجمن  طرح نمایم! ایشان حتی در حد چند  دقیقه،  قبل از زمان برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن که در سالن جلسات یونسکو که  همان محل کار ایشان است؛ حتی یک بار وقت ملاقات به من ندادند و موفق به دیدار خصوصی با ایشان در طول دو سال همکاری نشدم.ایشان معمولا پس از اینکه خبر حضور اعضای هیات مدیره در سالن جلسات را می گرفتند در تمام موارد لا اقل با 10 تا15 دقیقه تا خیر به سالن جلسه می آمدند.

دومین دستور جلسه اول هیات مدیره،تصمیم گیری در باره شرکت انجمن در نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فناوری در هفته پژوهش سال 1384 بود.مجموعا به این نتیجه رسیدیم که شرکت در این نمایشگاه با تمهید مقدماتی در راستای بهبود اطلاع رسانی به اعضا انجمن و برقراری ارتباط می تواند مفید باشد.دکتر توکل پیشنهاد کرد که مسئولیت شرکت انجمن در نمایشگاه با من باشد و اعضای هیات مدیره هم سعی نمایند که لااقل یک بار در طول هفته پژوهش به غرفه انجمن سر بزنند.من هم درجا پذیرفتم.من فکر می کردم که بهترین فرصت برای اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با اعضای انجمن و نیز یافتن همراهانی جدید پیش آمده است؛لذا اقدامات زیر را انجام گرفت:

1-   شخصا از طریق ایجاد ای میل با نشانی:ieraml@yahoo.com برای  140 نفر از حدود 500 نفر اعضای اسمی انجمن که در برگه ثبت نام خود نشانی ای میل داده بودند،دعوت نامه ای تنظیم ودر تاریخ 5/9/1384 ارسال نمودم.خبر شرکت انجمن در نمایشگاه همزمان بر روی سایت رسمی انجمن در نشانی http://www.iera.org.ir نیز منتشر گردید.ضمنا در نامه قید شده بود  که یک گروه اینترنتی به منظور ارتباط بیشتر اعضا درسایت یاهو در نشانی:http://groups.yahoo.com/group/ieraml ایجاد شده است.از اعضای انجمن دعوت شده بود که به  عضویت سایت انجمن و نیز  این گروه  اینترنتی  درآیند.حدود 40 ای میل به دلائل مختلف مربوط به گیرندگان برگشت خورد.بنابراین 100 ای میل در صندوق پستی اعضاء محترم ذخیره شده است.

2-  شخصا جمع آوری اطلاعات  بسیار پراکنده موجود در باره همایش های ادواری برگزار شده توسط انجمن از ابتدا تا کنون و تدوین جزوه ای در 40 صفحه که حاوی اطلاعات این همایش ها شامل: عنوان همایش،زمان  و مکان برگزاری، شرکت کنندگان ،چکیده مقالات و سخنرانی های ارائه شده و توصیه ها و پیشنهادات همایش بود را عهده دار شده و انجام دادم.. در ابتدای جزوه یک مقدمه دو صفحه ای در مورد اهداف و فعالیت های انجمن و نیز یک متن دوصفحه  ای دیگر در باره بنیانگذاران و نحوه تاسیس انجمن پژوهش های آموزشی ایران قرار دادم . متن جزوه آماده شده  در فرمت ذکر شده فوق  در  20  نسخه توسط خانم حسینی تکثیر شد. امکان توزیع  بیش از  17 نسخه این جزوه  در طول نمایشگاه بین علاقه مندان جدی فعالیت های انجمن میسر نگردید!! متن کامل این جزوه بلافاصله تحت عنوانتاریخچه انجمن در سایت اینترنتی انجمن منتشر گردید.خبر این فعالیت در صفحه8 خبرنامه شماره 16 انجمن( مرداد 1386)  - اولین خبرنامه انجمن در دوره چهارم-  تحت عتوان نمایشگاه هفته پژوهش درج شده است.

3-  در پاسخ به نامه مقامات دولتی ، اسم و مشخصات و اهداف انجمن به کمیسیون انجمن های علمی کشور برای چاپ در نشریه  رسمی نمایشگاه. ارسال شد.  مشخصات انجمن در نشریه رسمی نمایشگاه  تحت عنوان" ششمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري کشور در سال 1384 " در صفحه32 ثبت گردید.

4-  تحویل گرفتن غرفه در روز دو شنبه مورخ 21 آذر ماه 84 و بردن و چیدن و سایل مورد نیاز در غرفه انجمن در همان روز توسط خانم حسيني  منشي محترم انجمن و دایر کردن غرفه انجمن  به مدت 5 روز کامل از روز سه شنبه  22 آذر الی شنبه  26آذر از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر و پاسخ به سوالات افراد علاقمند به عضویت در انجمن و در اختیار قرار دادن 3 شماره از آخرین خبرنامه های انجمن و بروشور انجمن و کارت تقاضای عضویت به ایشان . حضور در مراسم افتتاحیه و تهیه عکس از این مراسم و قرار دادن آن در سایت انجمن ،حضور در مراسم اختتامیه و دریافت تقدیر نامه از کمیسیون انجمن های علمی کشور.همه اقدامات  ذکر شده در این بند توسط منشی محترم انجمن خانم ژیِلا حسینی صورت گرفت. در کل 5 روز  برگزاری نمایشگاه مراجعه کننده جدی به غرفه انجمن  در مجموع  احتمالا حدود 30 نفر بوده است.من شخصا در چند ساعتی که در غرفه  حضورداشتم یا یک نفر مراجعه کننده جدی مواجهه شدم.جالب این بود که دانش آموزان دبستانی برای بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش به صورت گروهی شرکت کرده بودند!

گروه اینترنتی یاد شده دربند یک در سایت یاهو همچنان قابل دسترس است.این گروه دارای 5 نفر عضو غیراز خودم می باشد.فقط یک نفر از اعضای انجمن به این گروه پیوسته است که او هم تا کنون مطلبی ارسال نکرده است.تا کنون حدود 10 مطب توسط اعضای این گروه منتشر شده است.فقط مطالبی که من ارسال کردم در حوزه تحقیقات آموزشی است.از اعضای هیات مدیره و حتی انجمن! هم کسی غیر از مهندس شجاعی که مسئولیت مشخص و اداری غیر مرتبط با انجمن در نمایشگاه هفته پژوهش داشت؛ در غرفه انجمن در 5 روز برگزاری، حاضر نشد.

گزارش شرکت در نمایشگاه در دستور کار چهارمین جلسه هیات مدیره در تاریخ هشت بهمن ماه1384  قرار گرفت.در این جلسه من گزارش چهار بندی اخیرالذکر را ارائه کردم.- ناگفته نماند که همین گزارش با تفسیر و تحلیل بیشتر در تاریخ 11 دی ماه پس از اینکه امکان ارائه  گزارش را در جلسه سوم هیات مدیره  انجمن که در تاریخ10 دی برگزار شد؛علیرغم حضور در جلسه، نیافتم؛ برای همه  همکاران هیات مدیره ای میل کرده بودم در این جلسه خدمت همکاران عرض کردم که تجربه شرکت در نمایشگاه و نیز فعالیت سایت اینترنتی انجمن و اقدامات مشابه نشان می دهد که ما از این روش ها نمی توانیم با مخاطبانمان ارتباط برقرار کنیم و پیشنهاد دادم که با انتقال دفتر انجمن به یکی از دانشکده های علوم تربیتی در دانشگاه تهران،دانشگاه علامه طباطبایی و یا دانشگاه تربیت معلم،شاید بتوانیم با حضور و فعالیت بیشتر اعضای هیات مدیره با برخی از اعضای فعلی که در این دانشگاهها مشغول تدریس،تحقیق و تحصیل هستند ارتباط چهره به چهره برقرار کنیم و انجمن را درمسیر فعالیت قرار دهیم.پیرو این پیشنهاد نامه ای با تاخیر دو ماهه- در تاریخ 14/1/85 - از سوی رئیس انجمن برای دانشکده  علوم تربیتی دانشگاه تهران ارسال و قرار شد که دکتر ابیلی هم پی گیری کنند اما نهایتا به علت کم اهمیت دانستن حضور  فیزیکی و مستمر انجمن در محیط دانشگاهی از سوی دیگر اعضای هيئت مدیره به خصوص دکتر توکل  که از این ایده، تعبیر به ایجاد دکه انجمن در دانشگاه ! نمودند اما در صورت جلسه  تحت عنوان ایجاد کمیته دانشجویی در دانشگاهها درج شد؛به جایی نرسید.در همین جلسه دکتر ابیلی بررسی آسیب شناسی انجمن ها و بخصوص انجمن پژوهش های آموزشی و اجرا و پیاده سازی هرچه بهتر وجدی تر برنامه های دوسالانه انجمن را راه حل مناسبی برای ایجاد ارتباط با اعضا برشمردندوهمچنین دکتر بهرنگی راه اندازی مجله علمی پژوهشی و نیز ارائه فهرست همایش ها به اعضا از طرق مناسب را راه حلی برای ایجاد ارتباط دانستند.  از سایر اعضای هيئت مدیره و بازرسین  همانند دکتر شاهی و مهندس شجاعی که از غائبین این جلسه بودند در صورت جلسه  اظهار نظری در این خصوص درج نشده است.در مورد پيدا كردن مكان براي دبيرخانه انجمن   در دانشگاهها توسط دكتر بهرنگي نيز پيگيري انجام شد. در پاراگراف آخر  صورت جلسه ي جلسه هفتم هيئت مديره كه در تاريخ 23/2/85 برگزار شد؛ آمده است:"در پايان جلسه نيز آقاي دكتر بهرنگي موضوع محل دبيرخانه انجمن را مطرح نمودند و دريافت موافقت رئيس دانشگاه تربيت معلم به شرط دريافت مبلغي پول بعنوان اجاره را به اطلاع حاضرين رساندند كه مقرر شد نوع مكان و مبلغ دقيق اجاره را جويا شوند و در جلسه بعد به اطلاع برسانند."

بر مبنای نامه مورخ 27 مرداد1386 خانم ژیلا حسینی منشی انجمن تحت شماره 388  در تماس های ممکن از طریق ای میل،فاکس،تلفن و نامه  با لیست 495 نفری اعضای انجمن برای تکمیل مدارک  و شناخت اعضا مجموعا 32 نفر از طریق فاکس و ای میل تمایل به ادامه درج نامشان در فایل اعضای انجمن را داشته اند و با 157 نفر هم از طریق تلفن صحبت کردند که مایل به این کار بوده اند.- البته همانطور که در صفحه 3 خبر نامه شماره 16 انجمن درج شده آقای قاسم حسینی (بازرس علی البدل این دوره ) مسئول کمیته عضویت است و این گزارش را باید ایشان می داد.؛ اما نمی دانم چرا منشی انجمن این گزارش را داده است؟ خوب است بدانید که این جناب از جلسه مجمع عمومی19 آبان ضمن طرح موضوع لزوم برقراری ارتباط بیشتر با اعضا شروع به مخالفت با اظهارات اینجانب کردند و  تا آخرین جلسات هیئت مدیره هم  چنین رسالتی برای خودشان قائل بودند؟!ایشان  در جلسه پانزدهم هیات مدیره گفتند که حتی در مجمع عمومی بعدی نیز من را مخاطب قرار خواهند داد که  در طول دوسال عضویت در هیات مدیره چه کرده ام؟ اتفاقا یکی از انگیزه های نوشتن این گزارش عملکرد هم آمادگی برای پاسخگویی به ایشان است. -  جالبتر اینکه برمبنای اظهارات شفاهی منشی انجمن فقط  اعضای جدید انجمن که نزدیک به 30 نفر هستند حق عضویت یکسال را  عمدتا به صورت دسته جمعی پس از شرکت در کار گاههای آموزشی برای دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه، پرداخت کرده اند.و دیگر اعضا  از جمله خودم اقدامی در این زمینه نکرده اند.البته تا آنجا که من خبر دارم  انجمن مشکل مالی ندارد و در مجمع قبلي رقمي بالغ بر حدود 213196110 ريال مانده كل حساب های انجمن  بود.در اين دوره هم كه حدود 8 كارگاه نصف روزه بيشتر برگزار نكرده ايم. اضافه كنيد سه خبر نامه و  حدود500 كارت عضويت و بروشور انجمن و 24 ماه حقوق منشي انجمن  و هزينه چاي و ميوه و شيريني  بر گزاري 17 جلسه هئيت مديره جمعا هزينه هاي قابل توجهي نمي شود!احتمالا  در اين دوسال مبالغي هم از دولت گرفته ايم، روي اين مبلغ به اضافه سودي كه  در بانك ها به سپرده هاي انجمن اضافه شده قاعدتا در حال حاضر موجودي ما بايد  حداقل همين مقدار پول در حساب هاي انجمن باشد.البته گزارش رسمی  عملكرد مالي را باید خزانه دار انجمن بدهند!

تدوین چارچوب ها و قواعد نوین برای فعالیت های انجمن

آیا بين انجمن علمي،انجمن حرفه اي – صنفي و اداره اجرايي تمیزی قائل هستیم؟ آيا در شکل دهي جامعه مدني در ايران به تخصص،تقسيم کار وتمايز يافتگي ساختاري بايد بي اعتنا بود؟به نظر من از هريک از سه نهاد ياد شده انتظار مي رود که نقش هاي اختصاصي خويش را ايفا نمايند.اگر فعالیت های انجمن صرفا در برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی خلاصه شود؛چه تفاوتی بین انجمن علمی و اداره آموزش ضمن خدمت وجود دارد؟رسالت انجمن هاي علمي نقش آفريني فعالانه در عرصه سياستگذاري و ارزيابي نظام هاي علمي واجرايي کشور در حوزه موضوعي تاسيس انجمن ها مي باشد.نقش ها،فعاليت ها و قابليت هاي مورد انتظار از انجمن هاي علمي و اعضاي آن در چارچوب اين رسالت مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در راستای تحقق یک انجمن علمی در معنای دقیق کلمه  در اوائل آذرماه 1384 پیشنهادی را تحت عنوان:"طرح تجدید ساختار انجمن پژوهش های آموزشی ایران" در 8 صفحه تدوین و برای اعضای محترم هیات مدیره ای میل نموده و جهت اطلاع اعضای انجمن در  سایت انجمن  و جهت اطلاع رسانی گسترده تر در صفحه شخصی خودم منتشر نمودم.این طرح داری هفت محور ذیل بود:

1.     ارائه قلمرو مفهومی تحقیقات آموزشی

2.     تعیین حوزه های فعالیت در عرصه تحقیقات آموزشی

3.     تدوین اهداف،سیاست های  کلی و خط مشی های انجمن در دوره چهارم

4. تدوین آئین نامه تشکیل کمیته های علمی تخصصی انجمن برمبنای بند های 4 و8 ماده 14 اساسنامه

5.     تدوین آئین نامه تشکیل شعبات استانی انجمن براساس مواد 4 و 20 اساسنامه

6.     تدوین آئین نامه نشریه علمی پژوهشی "تحقیقات آموزشی"

7.     تدوین منشور اخلاقی تحقیقات آموزشی

ذیل هریک از محورها توضیحاتی  مقدماتی با عنایت به اساسنامه انجمن به منظور باز کردن باب گفتگو پیرامون آنها  عرضه کردم و امیدواربودم که  اساتید و پژوهشگران ارجمند کشور و به ویژه هم انجمنی های عزیز و به طور اخص اعضای محترم هیات مدیره انجمن در نقد و بسط و تکمیل مباحث مورد نیاز برای  تجدید ساختار و نوسازی انجمن ، همتی بیش از پیش مبذول نمایند. در انتهای این پیشنهاد نوشته بودم:" از همگی استادان ، هم انجمنی های عزیز و کلیه خوانندگان  محترم  تقاضا دارم اولا این جسارت را  برمن ببخشایند !هرچه نوشتیم  از روی  احساس تکلیف و اضطرار بوده است. ثانیا ارسال نقطه نظرات انتقادی و تکمیلی آنها نسبت به  مو به موی موارد مطرح شده در این طرح، کمکی به توسعه علمی ایران و اقدامی در جهت تجدید ساختار حیاتی برای یک انجمن علمی است.بر این نکته پای می فشارم که انجمن پژوهش های آموزشی ایران  بدون تجدید ساختار و پی ریزی قواعد و تشکیلات  نوین ،حرفی برای گفتن و امکانی برای فعالیت موثر و تعیین کننده نخواهد داشت."

اولین بازخوردی که از پیشنهاد این طرح گرفتم دعوت نشدن به دومین جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ 19 آذر 1384 از سوی دکتر توکل بود!این جلسه سه دستور داشت:1)طرح و تصویب برنامه دوسالانه انجمن؛2)پی گیری چاپ  و انتشار مجله انجمن- ارائه مقاله های اعضای هیات مدیره برای اولین مجله؛و3)سایر امور مرتبط.از روی اسامی درج شده به عنوان اعضای حاضر و غایب می توان دعوت نشدن را اثبات کرد.این درحالی بود که قراری بر کنار گذاشتن اعضای علی البدل از هیات مدیره گذاشته نشده بود و در جلسه اول بنا، بر شرکت اعضای علی البدل هیات مدیره در جلسات، گذاشته شده بود چرا که به من ماموریت داده شده بود که مسوولیت شرکت انجمن درنمایشگاه هفته پژوهش را عهده دار شوم.ضمن اینکه در جلسه هاي بعدی هیات مدیره نیز دعوت شدم.از این اخم دکتر توکل بگذریم!

در همین جلسه دوم  بدون حضور اینجانب در مورد پیشنهادی که تقدیم کرده بودم صحبت شده و آمده است:" در مورد متن Action Plan آقای معین قرار شد آقای مهندس شجاعی این متن را مطالعه کنند و در جلسه بعد مطالب را به دو صورت:1) تفسیم بندی اساسنامه و مقولات مربوط به اساسنامه؛2)پیشنهادات فعالیت ها و پیشنهادات اجرایی به دو صورت خلاصه گزارش دهند." در همین جلسه مفرر شده است:"خانم دکتر فرزیان پور Action Plan انجمن را با توجه به رسالت انجمن آماده کنند. و خانم حسینی برای همه اعضای هیات مدیره ای میل کنند و به عنوان اولین موضوع جلسه بعدی هیات مدیره مطرح شود.تامل در دوتایی مطرح شده در جلسه و صورت جلسه   دومین جلسه هیات مدیره انجمن پژوهش های آموزشی ایران در تاریخ 19/9/1384 بسیار روشنگر بوده و نیاز به نعبیر و تفسیر ندارد.فقط می ماند مقایسه این دو به اصطلاح Action Plan که در ادامه  با توصیف پیشنهاد دبیر انجمن که با توجه به رسالت انجمن مطرح شده، به شرح آن خواهم پرداخت.

تدوین برنامه کار مشخص و زمان دار برای فعالیت های انجمن

اولین دستور سومین جلسه هیات مدیره انجمن که در تاریخ10/10/1384 برگزار شد؛تائید و تصویب برنامه دوسالانه هیات مدیره انجمن بود.این برنامه ده صفحه ای را دبیر محترم انجمن در تاریخ 30/9/84  تحت عنوان برنامه عملیاتی دو ساله 1386-1384  بر مبنای مصوبات دومین جلسه هیات مدیره انجمن تهیه و قبل از جلسه از طرف منشی انجمن برای اعضای هیات مدیره  ای میل شده بود. این برنامه در 5 محور ذیل تنظیم شده بود:

 1. مشخصات هیات مدیره دوره چهارم
 2. قدردانی
 3. مقدمه
 4. اهداف
 5. نقش ها و فعالیت های جاری

متن کامل این برنامه را می توانید در اینجا بخوانید.در مقدمه  محور پنجم پس از بیان اهداف انجمن،به اقتضای این هدف ها ایفای نقش های انجمن به ترتیب اولویت در 30عنوان درج شده است.در ادامه برخی از این فعالیت ها با شماره الویت در نظر گرفته شده در این برنامه عملیاتی مطرح شده است:

1)انتشار فصلنامه علمی،پژوهشی؛2) انتشار پنج کتاب با عناوین:تدوین استاندارد های آموزشی بالینی(در تمام سطوح آموزشی)،اعتبار سنجی دانشگاهها،اعتبار سنجی بیمارستانها،ارزشیابی عملکرد،مدیریت بیمارستان؛3)تهیه فیلم نامه آموزشی برای رسانه ها(اشاعه آموزش وسلامتی)؛تهیه مقاله های آموزشی در روزنامه و مجلات(برای تمام گروه های سنی)؛...9)برگزاری همایش ارزشیابی مراقبت های اولیه(بهداشت ودرمان)(در سال 1386)؛10)ارتباط با انجمن ها و موسسات مهم پژوهشی در جهان برای ارزشیابی آموزشی در نظام آموزسی کشورمان بر اساس استاندارد های بین المللی جهان؛...16)برقراری ارتباط با پژوهشگران،متخصصان وصاحبنظران آموزشی وجذب آنان به انجمن؛17)فعال نمودن خبرنامه انجمن؛18)فعال نمودن وب سایت انجمن؛19)فعال نمودن کمیته دانشجویی انجمن؛20)ارتباط با انجمن های داخلی؛21)فعال نمودن کمیسیون های انجمن؛22)تشکیل سه کمیته اجرایی،انتشارات وعضویت؛23)تشکیل شورای علمی؛24)تشکیل شعبات انجمن در نقط مختلف کشور؛...28)تامین بودجه برای برنامه های فوق؛29)بازنگری اساسنامه انجمن؛30)گزارش انتشار تمام فعالیت های فوق.

البته درجلسه کسی با برنامه عملیاتی پیشنهاد شده توسط دبیر انجمن موافق نبود. مهندس شجاعی که بنا شده بود خلاصه ای از طرح پیشنهادی تجدید ساختار  پیشنهاد شده توسط من  را خلاصه کرده و در این جلسه  گزارش نماید؛ این کار را نکرد. البته من در همین جلسه بر لزوم درس گرفتن از عملکرد گذشته انجمن و اصلاح ساختار و تعیین خط مشی های انجمن  در چارچوب اساسنامه موجود و نیز لزوم فعال شدن کمیسیون ها، مبانی نظری و تجربی  طرح تجدید ساختار را  مطرح نمودم؛ اما علیرغم تعارفات دکتر شاهی و حتی دکتر توکل  در مورد درستی حرف هایی که من زدم ؛  هیچ یک از اعضای محترم هیات مدیره از جمله دکتر توکل زحمت مقایسه این دو پیشنهاد را به خودشان ندادند. اکنون که حدود دوسال از این ماجرا می گذرد  حتی هیچ یک از اعضای محترم اتجمن نیز در مورد طرح تجدید ساختار که نزدیک به دوسال است شب و روز در تارنمای جهانی در دسترس همگان است؛اظهار نطری نکرده است؟!اما بالاخره  پژوهشگرانی به سراغ این اسناد خواهند رفت و در مورد عملکرد ما قضاوت خواهند نمود.انجمن علمی یک نهاد داوطلبانه مردم متخصص  است.ما حق نداریم به دنبال منویات علمی و غیر علمی شخصی خویش در پوشش برنامه ریزی برای انجمن باشیم. انجمن مال کسی نیست!!.انجمن بدون حضور و فعالیت پژوهشگران آموزشی در سطوح  و حوزه های مختلف  و در اقصی نقاط  قطب های علمی کشور، فقط برروی کاغذ می ماند، که مانده است!! انجمن اگر آبرویی داشته باشد! بسته به کم و کیف فعالیت همه اعضای آن است. این آبرو را با فعالیت  درست و موثر و برنامه ریزی شده باید کسب نمود. در چارچوب خط مشی ها و سیاست های مصوب انجمن توسط  اعضای تشکیلاتی انجمن  و با حضور فعال خودشان امکان تدوین برنامه کار(ACTION  PLAN) وجود دارد. هر گونه  تدوین برنامه از بالا ، بدون وجود خط مشی های  انجمنی  و تحقق  تشکیلات انجمنی  ،محکوم به روی کاغذ ماندن ،شکست و یا نمایش فعالیت علمی!! خواهدبود.

دکتر فرزیان پور با توجه به فضای منفی جلسه سوم هیات مدیره در مورد طرح پیشنهادی اش؛ بلافاصله یک روز بعد در تاریخ 11/10/1384 برنامه ای یک صفحه ای در شش محور:انتشارات؛سمینار ها،پژوهش،آموزش؛همکاری و مشارکت؛ و فعال نمودن کمیته ها و کمیسیون های انجمن در 21 عتوان به تفکیک اجرا در سال های 84،85 و 86 ارائه کرد.

من هم دو روز بعد در یادداشتی خطاب به دبیر و سایر اعضای محترم هیات مدیره در تاریخ 13/10/1384 ضمن تشکر یک نکته و دو پیشنهاد را به شرح  ذیل در ای میلی مطرح نمودم:

 1. در مورد هر یک از21 برنامه  پیشنهادی ، شرح برنامه شامل: اهداف،منابع،فعالیت ها،بروندادها و پیامدها نوشته شود تا امکان شناخت دقیق تر پیشنهاد و اولویت گذاری برنامه فراهم گردد.
 2. پیشنهاد می شود برنامه"بازنگری در اساسنامه انجمن" تحت عنوان "تجدید ساختارانجمن"مطرح شده و جزء برنامه های سال1384 انجمن قرار گیرد.ضمنا برگزاری مجمع عمومی انجمن در بهار 1385 نیز  به عنوان یک برنامه در دستور کار انجمن قرار گیرد.
 3. پیشنهاد می شود برگزاری یک سمینار در سال 1386 تحت عنوان"یادگیری و آموزش از مناظر یاد گیرنده ها و مردم" به عنوان یکی از برنامه های انجمن  در نظر گرفته شود.جزئیات این برنامه به قرار ذیل است:
  هدف: کسب شناخت در حوزه های یادگیری و آموزش در ایران؛
  منابع: اعضای انجمن، متخصصان ودانش پژوهان،قوانین ؛ مقررات، برنامه ها ، تجربیات یادگیری و آموزش در ایران و جهان،دانش آموزان،دانشجویان،فراگیران آموزش های شغلی،آموزشکاران و آحاد مردم ذینفع آموزش، و یادگیری،امکانات و اعتبارات؛
  فعالیت ها:برگزاری نشت های علمی، انجام تحقیق،مطالعه وارزشیابی در طول سال1385؛
  بروندادها: سازمان یافتگی ذینفعان تحقیقات آموزشی،مقاله،گزارش تحقیق،سخنرانی،کتاب؛ و پیامدها:برگزاری سمیناریادگیری و آموزش از مناظر یادگیرنده ها و مردم در سال 1386و...

این برنامه نهایتا با تغییرات اندکی به عنوان کلیات برنامه دوسالانه انجمن مصوب هیات مدیره شد.و شامل:چاپ چهار شماره فصلنامه علمی،پژوهشی انجمن ،انتشار خبر نامه به صورت ماهیانه  وفعالتر کردن وب سایت انجمن ؛بررسی و عملیاتی کردن سمینار های انجمن ،  حد اقل شش سمینار در سال85 و پنج سمینار در سال 86 ،انجام دو پژوهش در سال 85،تشکیل کارگاههای آموزشی کوتاه مدت و آموزش مشاغل  در سال 85، همکاری و مشارکت با انجمن ها و نهاد های داخلی  و بین المللی  و برقراری ارتباط و جذب پژوهشگران و متخصصان  آموزشی به انجمن در سال های 85 و86  و بالاخره فعال نمودن کمیته ها و کمیسیون ها و شورای علمی و باز نگری اساسنامه انجمن طی سال های 84 تا 86 می باشد.

همه اعضای محترم انجمن از جمله اعضای محترم هیات مدیره می توانند نتایج عملکردشان( فعالیت های انجمن پزوهش های آموزشی در دوره چهارم) را در اولین خبر نامه انجمن در دوره چهارم فعالیت که تحت شماره 16 و تاریخ مرداد 86 با تیتر اصلی:از مجمع عمومی تا امروز و عکس تمام قد اعضای محترم هیات مدیره روي صفحه اول در مهر ماه 86 منتشر شد و احیانا دو خبر نامه بعدی که تا مجمع و یا پس از مجمع عمومی سال 86 به دستشان می رسد؛با این برنامه مصوب، مقایسه و به قضاوت درباره این عملکرد بپردازند.

فعال کردن کمیسیون های انجمن

در پنجمین جلسه هیات مدیره که در تاریخ بیست و هشتم فروردین 85 تشکیل شد؛ هیات مدیره مسئولیت کمیسیون آموزش مداوم انجمن را به من واگذار کرد. دکتر توکل رئیس هیات مدیره در حکم انتصاب روسای کمیسیون هاي انجمن  که تاریخ 20/2/85 را دارد ولی به تصریح مفاد  هفتمین  و  هشتمین صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ  های 23/2/85 و 3/4/85 به دلیل آماده نبودن پیوست حکم که یک برگ  کلیات برنامه دوسالانه انجمن است؛ در جلسه نهم هیات مدیره در تاریخ 24/4/86 به مسئولين كميسيون ها داده شده است؛ در این حکم آمده است:با توجه به تصویب برنامه دوسالانه انجمن مستدعی است برنامه تفصیلی و عملیاتی کمیسیون خود را شامل سرفصلهای مصوب در کمیسیون،بحث و نهایی شده آن را برای بحث و تائید نهایی در هئیت مدیره به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.

فراخوان کميسيون آموزش مداوم برای ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی برای  شروع کار از مهر ماه را من در 14 مرداد 1385 در سایت انجمن منتشر کردم.از آنجا که تجربه هفته پژوهش سال 84 و ایجاد میلینگ لیست نشان داد که مخاطبان ما از طریق اینترنت قابل دستیابی نیستند؛تصمیم به ارسال همین فراخوان   از طریق پست سفارشی با امضای خودم به عنوان رئیس کمیسیون برای اعضای کمیسیون گرفتم.متن فراخوان را برای منشی انجمن فرستادم که این کار انجام شود ولی نشد؟! ظاهرا هر متنی که برای اعضا پست می شود ولو با امضای روسای کمیسیون ها باید به تائید دکتر توکل برسد و ایشان متن من را نامناسب تشخیص دادند و برای دبیر انجمن جهت اصلاح فرستاده اند .منشی انجمن می گفت که دبیر انجمن دیده و اشکالی نیافته و موضوع به دکتر توکل هم منعکس شده اما باز هم دکتر توکل دستور ارسال فراخوان کمیسیون آموزش مداوم را نداده اند.دکتر توکل هم یا خارج از کشور بود،یا جلسه داشت، و یا در دفترش بود و حاضر به صحبت تلفنی و ملاقات حضوری هم نبود. یک بار هم قرار ملاقات تنظیم کردیم اما نیم ساعت قبل از قرار، آن را لغو کرد!! نهایتا پس از سالبه به انتفاع موضوع شدن فراخوان به علت از دست دادن فرصت تابستانی این موضوع را در جلسه دهم هیات مدیره  در تاریخ 15 مهر مطرح کردم.

پس از تدوين و تصويب کلیات برنامه دوسالانه انجمن تبعا انتظار مي رفت كه اين برنامه در كميسيون ها و كميته هاي  انجمن كه هريك با مسئوليت يك عضو هيات مديره اداره مي شود،عملياتي شده و به تدريج توسط اعضا به اجرا گذاشته شود.در نهمين جلسه هيات مديره كه در تاريخ 24 تير 85 تشكيل شد؛دو دستور جلسه، مربوط  به فعاليت كميسيون ها بود.در حكم دكتر توكل به روساي كميسيون ها هم ،همين موضوع آمده بود و به همين دليل هم منتظر بوديم كه كليات برنامه دوسالانه پيوست  حكم شود و در متن حكم هم به پيوست بودن اشاره شود؛كه نهايتا نشد!علت آن هم شايد اين بود كه طبق اساسنامه انجمن، برنامه دوسالانه بايد به تصويب شوراي علمي انجمن برسد كه تا آخر  دوره چهارم اين شورا تشكيل نشد. هرجند كه اعضاي هيات مديره از جمله خودم  اين برنامه را مصوب  و لازم الاجرا مي دانستيم. در ارتباط با فعاليت كميسيون هاي انجمن  در دوره چهارم از نظر من چند مشكل بنيادي  وجود داشت كه ذيلا به بيان  برخی از آنها مي پردازم:

1) به جهت عدم تدوين خط مشي هاي كلي تر از  كليات برنامه دوسالانه  كه در طرح تجديد ساختار بيان كرده ام اتفاقِ نطري بر اجرا ي عملي برنامه به خصوص طريقه اجرا وجود نداشت. در مفاد مذاكرات مندرج در  صورت جلسه نهمين جلسه هيات مديره، اين مسئله كاملا هويدا است. در بند يك تا 4 مذاكرات ،چهار نفر روساي كميسيون هاي انجمن هريك به شيوه خاص خود نحوه فعاليت كميسيون هاي:نظام آموزش عالي پزشكي،نظام آموزش فني و مهندسي،آموزش مداوم و نظام آموزش پيش از دانشگاه را مطرح نموده اند. به اين مسئله در همان جلسه نهم اشاره كردم و بر لزوم تشكيل و فعاليت ستادي هر كميسيون براي تنظيم برنامه هاي عملياتي تاكيد نمودم.هرچند كه هچكس مخالفت اصولي با  این حرف نداشت.اما عملا  هركس  به شيوه خودش عمل مي كرد.همانطور كه دكتر ابيلي در همان جلسه خطاب به من گفتند:"اجازه دهيد هر كميسيون به شيوه خودش بازار يابي وفعاليت داشته باشد."نا گفته نماند كه تجربه ناموفق برگزاري كميسيون هاي انجمن در سه دوره قبلي فعاليت انجمن به اتخاذ اين شيوه از سوي مسولين كميسيون ها دامن مي زد.تا جايي كه براي نمونه مهندس شجاعي  به اين مضمون گفتند: وقتي كه در ادوار قبلي فعاليت انجمن  حدود 100 نفر اعضاي كميسيون را دعوت مي كرديم و فقط 4 نفر مي آمدند؛تشكيل كميسيون چه معنايي دارد؟

2) نكته بسيار مهم ديگر اينكه  تقريبا همه فعاليت هاي كميسيون هاي انجمن از بدو تشكيل (1379) تا كنون ارائه خدمات آموزشي و برگزاري كارگاه  آموزشي  و حداكثر سمينار هايي بر نخواسته از فعاليت مستمر علمي- پژوهشي اعضاي كميسيون هاي انجمن بوده است. گزارش فعاليت  كميسيون هاي نظام آموزش عالي پزشكي  و كميسيون نظام آموزش مهندسي،فني و حرفه اي در صفحه 3 خبرنامه شماره 16 انجمن شاهدی بر این ادعاست. اين معضل در همان جلسه نهم  هيات مديره  مورد اشاره  من قرار گرفت  و فعاليت  هر كميسيون انجمن را تنظيم برنامه هاي عملياتي در زمينه سياستگذاري وارزيابي نظام هاي علمي واجرايي در حوزه پژوهش هاي آموزشي كشور در چارچوب كليات برنامه دوسالانه مصوب انجمن دانستم. البته برنامه ريزي و تدارك شركت اعضاي كميسيون ها در كارگاه هاي آموزشي مورد نياز اعضا نيز بخشي از وظائف كميسيون هاست.اين مسئله الزاما به معناي برگزاري كارگاه توسط انجمن نيست.انجمن مي تواند شركت اعضايش را در برنامه هاي آموزشي ارائه شده توسط موسساتي كه اين خدمات را ارائه مي دهند؛تسهيل نمايد؛مانند فعاليتي كه در جند نوبت در دوره جاري توسط مهندس شجاعي انجام شد.اما در هر صورت وظائف کمیسیون ها نباید به سطح یک اداره آموزش ضمن خدمت در یک دستگاه اجرایی تقلیل یابد.

3) آئين نامه داخلي در خصوص نحوه فعاليت كميسيون ها به خصوص در زمينه مالي و تامين منابع و حدود اختيار روساي كميسيون ها وجود نداشته و ترتيبات سليقه اي حاكم است.مثلا من به عنوان مسئول كميسيون آموزش مداوم در جلسه نهم (24 تير 1385)مطرح كردم كه براي شروع  فعاليت كميسيون ها اعتبار(پول) لازم است.در جلسه مصوب شد كه 100 هزار تومان!!در كميسيون ها به عنوان تنخواه گردان  هزينه گردد و در صورت هزينه خاص  ابتدا مصوبه از هيات مديره گرفته شود؛ ضمن اينكه سقف اعتبار هر كميسيون هم در متن حكم دكتر توكل مبلغ دوميليون تومان اعلام شده بود. همانجا شماره حسابم را كتبا به مهندس شجاعي(خزانه دار انجمن) اعلام كردم.خبري از اعتبار نشد.مجددا در مصوبه هشتم جلسه دهم (15 مهر 1385)  آمده است كه " يكصد هزار تومان تنخواه گردان به كميسيون آموزش مداوم پرداخت شود"! حالا چرا این مصوبه جداگانه برای کمیسیون آموزش مداوم در صورت جلسه درج شده است؛سئوالی است كه رئیس انجمن باید پاسخ دهد؟البته این مبلغ  هنوز پرداخت نشده است؟ و مسئله جلسه دهم هم ديگر پول نبود؟مسئله اين بود كه من به عنوان مسئول كميسيون آموزش مداوم نتوانستم يك نامه براي اعضاي كميسيون با پست سفارشي به هزينه انجمن ارسال كنم؟چرا كه متن نامه از نظر آقاي دكتر توكل نامناسب بود!دكتر توكل متن فراخوان كميسيون آموزش مداوم را در اين جلسه با تمسخر  مي خواند و مي گفت كه نگران آبروي انجمن بوده است.البته قرار نبود كه اين متن  با امضاي ايشان برود؟و از نظر من كه این فراخوان را امضا كرده بودم؛  بسيار هم مناسب با هدف از ارسال آن بود.هر چه به دكتر توكل مي گفتم:استاد محترم!اين طور برخورد ،صحيح نيست! من به عمد در اين فراخوان لحني محاوره اي و صميمانه براي جلب مخاطب،داشته ام و این کار ايرادی ندارد. چند اشكال تايپي بي اهميت را اينقدر بزرگ جلوه ندهيد؛ قبول نمي كردند.متاسفانه ايشان همواره از موضع بالا  برخورد مي كند و از تواضع و محبت كافي براي گرداندن يك انجمن علمي برخوردار نيست.مثلا در طول دوسالي كه ما اعضاي هيات مديره  در تابستان و زمستان سرد و بعضا زير باران و برف  براي شركت در جلسات هيات مديره به ساختمان كميسيون ملي  يونسكو كه محل كار ايشان بود؛ مي رفتيم ؛حتي يكبار از يك عضو هيئت مديره نپرسيد كه فلاني! چه طوري؟  چه جوري مي آيي و مي روي؟ برايت سخت نباشد؟ مي خواهي آزانس به هزينه انجمن  خبر كن،اذيت نشوي؟ اصلا و ابدا اهل اين قبيل توجهات انساني كه به نظر من براي فردي در كسوت ايشان،ضروري است؛نبودند!!من با دو چشم خودم ديدم كه  استاد علي محمد كاردان  پس از مجمع عمومي دوم  انجمن خودمان در سال 84 در زير باران،پاي پياده از ساختمان يونسكو دور مي شد!! پس از تمام شدن جلسه هشتم هيات مديره در کنار میز افطار  به ایشان گفتم:آقای دکتر توکل! شما سه سال است که رئیس این انجمن  هستید؛چه کار کردید؟این حرف ها می گذرد،اما نتایج عملکرد من و شما ثبت خواهد شد! و هر دو باید روزی پاسخگوی اعمالمان باشیم.شما بروید برخی از سر مقاله های دبیر انجمن در خبر نامه های دور سوم فعالیت انجمن  را نگاه کنید و بعدا بحث آبروی انجمن را مطرح نمائید! یکی از اعضای انجمن که گمان می کنم آقای مهندس شجاعی بود حين برگزاري همين جلسه گفت که:ایراد فراخوان شما،انتقادی بودن آن است؛ما فکر می کنیم که چنین متنی انجمن را تضعیف کرده و بازتاب خوبی در میان اعضا نداشته باشد.من در این فراخوان نوشته بودم: ضریب مشارکت اعضای انجمن در آخرین مجمع عمومی 6 درصد بوده و انجمن در تلاش است که از طرق مختلف از جمله فعالیت اعضا در کمیسیون ها،این ضریب را بهبود بخشد.بیایید و همکاری کنید!!

در چنین شرایطی بنده و منشی محترم انجمن در نیمه دوم مهر ماه 85  از طرق: تلفن،فاکس،ای میل  و حضوری با اعضای قابل تماسِ لیستِ حدود 120 نفری کمیسیون آموزش مداوم، لا اقل  در دو نوبت تماس گرفتیم، ابتدا کسانی که مایل به مشارکت بودند را شناسایی و زمان های مورد نظر آنها برای تشکیل جلسه کمیسیون را جویا شدیم، سپس توانستیم وقت نسبتا مشترکی برای اکثریت مخاطبین تعیین و دعوتنامه اولين جلسه کميسيون آموزش مداوم را به انضمام یک صفحه توضیحات دستور مورد بررسی را در تاریخ 29 مهر برای بیست و پنج  نفر از اعضای  کمیسیون فاکس و ای میل نموده و آنها را دعوت به حضور در این جلسه در تاریخ 11 آبان نمائیم. در جلسه اول 13 نفر از اعضا شرکت نمودند. که رکوردی برای جلسات کمیسیون آموزش مداوم از بدو تاسیس انجمن محسوب می شد!اما در جلسه دوم  کميسيون آموزش مداوم  كه دعوتنامه اش 27 آبان برای  بیست نفر ارسال و جلسه در تاریخ نهم آذر ماه تشکیل شد. فقط 5 نفر از اعضای کمیسیون حاضر بودند! دعوت نامه ها در هر دو نوبت، بلافاصله در سایت انجمن منتشر شد. حاصل عملکرد کمیسیون در دو جلسه در صفحه 3 خبرنامه شماره 16 انجمن درج شده است.ما در این دو جلسه تلاش در توافق بر سر جزئیات یکی از سمینار های پیش بینی شده در برنامه دوسالانه انجمن کردیم و تا حدودی  که گزارش شده پیش رفتیم، اما مجموعا نتوانستیم بیشتر ادامه دهیم.صورت جلسات هر دو جلسه  کمیسیو ن نیز علاوه  بر ارسال از طریق ای میل برای اعضای آن، برای اطلاع همه اعضای انجمن و سایر ذی نفعان بر روی سایت اینترنتی انجمن دراينجا  منتشر گردید.سخنان شرکت کنندگان در هر دو جلسه به طور کامل به صورت الکترونیکی ضبط شده و در اسناد انجمن بایگانی و قابل شنیدن و  مطالعه بیشتر  است .تلاش مسئول کمیسیون در این دو جلسه متمرکز بر این هدف بود که اعضای کمیسیون متقاعد شوند که اگر قرار است سمیناری  توسط انجمن برگزار شود؛مواد آن را اعضای انجمن باید از طریق کار پژوهشی مشترک و مستمر  لااقل در فرایندی یک ساله  به همراه باز خوردهای  مستمر به یکدیگر  در طول یک سال که مستلزم برقراری تعاملات مستمر است؛ تامین نمایند.متاسفانه اعضا  کمیسیون  فرصت تعامل برای تحقق این هدف را تامین نکردند.چرا؟  در تحلیلی که اوسط آذر ماه 85 از نحوه عملکرد کمیسیون آموزش مداوم نوشتم، مسئله فقدان مای مشترک بین اعضای کمیسیون در طول حیاتش از بدو تشکیل را مطرح نمودم. این" ما" را نمی توان با خواهش و تمنا به دست آورد. مشکل فقدان مای مشترک امری قطعی است و تا  راه حلی برای ایجاد آن پیدا نشود،فعالیت انجمنی نخواهیم داشت.حال چگونه می توان  مای مشترک را به وجود آورد؟آیا با استقرار انجمن در یک دانشکده علوم تربیتی این امر امکانپذیر است؟آیا با فعالتر شدن مسئولان ادواری انجمن می توان مای مشترک ذی نفعان تحقیقات آموزشی در ایران را شکل داد؟ به نظر شما این مسئله وجود دارد یا خیر ؟ اگر دارد را ه حل های رفع این معضل چیست؟ اگر این مسئله از نظر شما وجود ندارد؟ پس مشکل کجاست؟

ادامه دارد

تقاضا از خوانندگان گزارش

من گزارش عملكرد دادم و مستند سازي كردم! شما عملکرد من،دیگر مسئولین انجمن  و اعضاي انجمن که در مجموع عملکرد انجمن را شکل می بخشد؛ ارزشیابی کنید . اگر نظر خود را به اطلاع من  و دیگران  برسانید بسیار خوشحال خواهم شد. آماده انتشار نظرات منتقدان به این گزارش در سايت شخصي خودم هستم. دیدگاههای من ممکن است مطابق با واقعیت و یا نظر و تحلیل شما نباشد.منتظر اظهار نظر ذي نفعان اين گزارش هستم. ای میل منinfo@moein.net و یا  mohaqeqmoein@yahoo.com  می باشد.از بخش اعلام نظر زیر صفحات سایت شخصی خودم ذیل بخش اول، بخش دوم و یا بخش سوم گزارش هم می توانید استفاده کنید.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 30 آبان 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  105 اعلام نظر