کار گروهی در ایران
شمع

 

 

مای مشترک

محمد حسن محقق معین

آذر ماه 1385

 

هر چند در عبارت " کمیسیون آموزش مداوم "چهار حلقه میم  به کار رفته است ؛ اما اعضای این کمیسیون  در طول حیات "انجمن پژوهش های آموزشی ایران"   که جرقه آن درپنجم بهمن ماه 1377  توسط دکتر عباس بازرگان زده شده است؛هنوز نتوانسته اند یک مای مشترک  تشکیل دهند؟! این امر شاید به دلیل حلقه های متعدد میم در من های فردی و یا همین حلقه ها در ماهای گروهی دیگر باشد.

 دبیران در درس دانش اجتماعی اول دبیرستان  گروه را عبارت از" تعدادی از افراد  که خود را به صورت یک ما درک نموده و تعاملات احتماعی نسبتا پایدار و منظمی با یکدیگر داشته و در جستجوی اهدافی باشند" تعریف می کنند.در همین درس که بعدها مطالعات اجتماعی نامیده شد؛ در توضیح "ما" آن را حاصل نکات مشترک و مشابهت های میان خود و دیگری در خلال تعاملات اجتماعی دانسته اند.به نظرمن این مای مشترک هنوز در انجمن و کمیسیون شکل نگرفته است. بعضی اوقات تعدادی از من ها با وابستگی به ماهای دیگر در جلسات کمیسیون و انجمن گردهم می آیند گپی می زنند و خداحافظ شما !! در این زمینه زیاد فکر کرده و نوشته ام پایان نامه کارشناسی ارشد من نیز در همین زمینه بوده است . اینجا  و اینجا را ببینید.

گاه شمار تاریخی 10 جلسه کمیسیون آموزش مداوم از بدو تشکیل تا کنون و موضوعات مطرح شده درآن را ملاحظه کنید:

·     1381/4/20صحبت در باره اینکه انجمن در خدمت اعضا و یا در خدمت جامعه است و تعیین موضوعات در دستور کار

·   1381/8/2ارائه گزارش کارگاه آموزشی یونسکو برای مدرسان افغانستان ،لزوم توجه به برنامه درسی ملی و تهیه یک بیانیه برای آموزش وپرورش(اعضای حاضر در جلسه 7 نفر)

·   1381/11/3سخنرانی آقای دکتر نادر سرسبیلی تحت عنوان:خود راهبری در یادگیری،مولفه اساسی آموزش و پرورش مادام العمر

·        1382/3/1سخنرانی آقای محمد حسن مقنی زاده تحت عنوان:آموزش مداوم و توسعه منابع انسانی(تجربه ایران)

·        1382/4/5 سخنرانی آقای استرکی تحت عنوان :آموزش مدیران و روسای ادارات

·   1382/8/8 بحثی با حضور 6 نفر در جلسه پیرامون مشکلات آموزش کارکنان دولت و مسائل انجمن(برای کسب  اطلاع بیشتر از مطالب این جلسه به وبلاگی که درهمان ایام تحت عنوان انجمن پژوهش های آموزشی ایران ایجاد شد؛مراجعه نمائید)

·        1382/9/13بحث پیرامون مشکلات انجمن و بی نتیجه بودن جلسات.

·   1382/11/16بحث در باره لزوم برقراری ارتباط و اطلاع رسانی قوی تر و فعالتر شدن وب سایت انجمن و آماده سازی اعضا برای ورود به جامعه اطلاعاتی

·   1385/8/11در این جلسه گزارشی پیرامون 8 جلسه برگزار شده  کمیسیون آموزش مداوم در طول حیات انجمن از سال 1377 و نیز بررسی چهارچوب پیشنهاد شده برای برگزاری همایش آموزش ویادگیری از منظر یادگیرنده ها ومردم در آبان 1386 با حضور 13 نفر از اعضای کمیسیون ارائه گردید.(صورت جلسه این جاست. در تاریخ17/11/85 اضافه شد.)

·   1385/9/9 در این جلسه بحث پیرامون عنوان و  سرفصلهای همایش آموزش ویادگیری از منظر یادگیرنده ها ومردم با حضور 5 نفر از اعضای کمیسیون انجام شد.(صورت جلسه این جاست.در تاریخ17/11/85 اضافه شد.)

از آذر ماه 1384 تا کنون  5 یادداشت  ذیل را بر روی سایت انجمن منتشر کرده ام

 

1.      طرح تجديد ساختار انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران

 

2.      ارزيابي مقدماتي سمينار خرداد 85انجمن

 

3.      فراخوان کميسيون آموزش مداوم

 

4.      پيشنهاد تشکيل دوره تحليل خط مشي و ارزشيابي

 

5.      انتظارات از دانشکده هاي علوم تربيتي

 

تا کنون حتی یک بازخورد شفاهی،کتبی یا اینترنتی از  اعضای این  انجمن علمی و کمیسیون  آموزش مداوم دریافت نکرده ام این ها نشانه چیست؟به نظر من اینها  حداقل نشانه نداشتن مای مشترک است.این ما را نمی توان با خواهش و تمنا به دست آورد.البته گه گاه که انجمن جلسات آموزشی با حضور اساتید صاحب کرسی و اقتدار یا با موضوعات جذاب برگزار می کند ،تعدادقابل توجهی از افراد که الزاما عضو انجمن هم نیستند دور هم جمع می شوند و یا به توصیه برخی از اساتید محترم تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جلسات  انجمن شرکت می کنند،اما مشکل فقدان مای مشترک امری قطعی است و تا پیدا نشود،فعالیت انجمنی نخواهیم داشت.حال چگونه می توان  مای مشترک را به وجود آورد؟آیا با استقرار انجمن در یک دانشکده علوم تربیتی این امر امکانپذیر است؟آیا با فعالتر شدن مسئولان ادواری انجمن می توان مای مشترک ذی نفعان تحقیقات آموزشی در ایران را شکل داد؟ نمی دانم؟!!

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 19 آذر 1385
تعداد نظرات تا اين لحظه :  91 اعلام نظر