انجمن ارزشیابی ایران Iranian Evaluation Association
شمع

 

 

پیشنهاد تاسیس انجمن ارزشیابی ایران

محمد حسن محقق معین

تیرماه 1385

 

در نامه مل مارکMel Mark     رئیس انجمن ارزشیابی آمریکا برای دعوت از ارزشیابان سراسر جهان در همایش سالیانه انجمن در نوامبر 2006 (آبان 1385) در  ایالت پورتلند امریکا آمده است:"همانگونه که بیستمین گردهمایی سالیانه خود را جشن می گیریم به نظر می رسد تفکر و گفتگو در باره پیامدهای ارزشیابی آن گونه که هست و آن گونه که می توانست باشد؛مناسبت دارد.ارزیابی ها معمولا با برخی باورها یا حداقل امیدواری به اینکه آنها ممکن است در مواردی سودمند باشد،انجام می شوند.بنابر این آنها می خواهند که پیامدهای خوشایندی داشته باشند.

ادبیات قدیمی در باره کاربرد ارزشیابی چندین پیامد مهم برای ارزیابی برشمرده اند.ارزشیابی می تواند به کمک تصمیم گیری بیاید.همچنین می تواند منجر به بهبود برنامه شود.ارزیابی توانسته است دانش محوری را گسترش دهد.در نوشته های اخیر درباره ارزشیابی،پهنه وسیعی به عنوان پیامدهای ارزشیابی پیشنهاد شده است ؛ شامل:توانمند سازی،عدالت اجتماعی،یادگیری سازمانی،ظرفیت سازی،بهبود اجتماعی  وحتی دگرگونی اجتماعی.

ارزشیابی توانسته است بر طریقه تفکر وعمل فردی وجمعی مردم نفوذ کند. ارزشیابی توانسته است  سازمان هایی که ارزیابی در آنها اتفاق افتاده را متاثر نموده و برخی اوقات  موقعیت آنها را به مراتب تحت تاثیر قرار داده و جا به جا کرده است. ارزشیابی ها ممکن است حتی پیامدهای قابل توجهی برای کاربردهای بعدی ارزشیابی به جا گذاشته باشد.

به عنوان تم (بن مایه ،جان) اصلی همایش 2006  بر" پیامد های ارزشیابی" متمرکز خواهیم شد.هم چنان که مقالات،سخنرانی ها، و کارگاه ها، سرفصل ها و مباحث از راههای متقاوت به کار زده وارائه خواهد شد.برای مثال سئوالات ذیل روشنگر است اما نه تمام کننده.از جمله مسائلی که در تم اصلی جای می گیرند عبارتند از:

·        پیامدهای ممکن ارزشیابی که باید در جستجوی آن باشیم کدامند(تحت چه شرایطی)و چرا؟

·        شواهد موجود در باره پیامد های واقعی ارزیابی کدامند؟

·        پیامد های ناخواسته ارزشیابی چیست؟برای مثال آیا باید انواع مخصوصی از برنامه ها و خط مشی ها را در معرض خطر بزرگتر قرار دهیم چرا که ما بسار علاقه مند به ارزیابی آنها هستیم.

·        پیامد ارزشیابی های قبلی ما بر فعالیت های آینده ارزیابی چیست؟"

 

در امریکا، ارزشیابی در وضعیت تر سیم شده توسط مل مارک Mel Mark     قرار داشته و سال هاست که در حال شکوفایی و بار آوری است.خدا را ازاین بابت شکر می کنیم!  و از دانشمندان آنها به خاطر سخاوت و تلاششان برای  گسترش علم وهنر ارزشیابی  در جهان متشکریم! اما در ایران، ارزشیابی در چه وضعیتی قرار دارد؟! آیا در سالیان اخیر مثلا در 17 سال  گذشته ارزیابی در ایران در حال بسط بوده است یا قبض؟

 

دانشگاه های تهران ،تربیت معلم وعلامه طبا طبایی به عنوان مراکز آکادمیک و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش آموزش کشوربه عنوان مراکز اجرایی، قطب های ارزشیابی در ایران محسوب می شوند. این سازمان ها لااقل  از سال 1368 به بعد  در زمینه گسترش ارزشیابی و فرهنگ آن در ایران چه کرده اند؟ فعالیت های  17 سال اخیر در این مراکز در حوزه ارزیابی چه پیامد هایی  را برای  فعالیت های آینده  ارزشیابی در ایران رقم زده است؟

شواهدی دال بر بسط رسمی ارزشیابی نوین در 17 سال اخیر در ایران  توسط قطب های ارزشیابی ایران مشهود نیست!!اما شواهد دال بر قبض نسبی ارزشیابی در ایران  را با مشاهده برونداد های این اقطاب در حوزه ارزیابی به وفور و آشکارا مشاهده می کنیم.سهم افراد، سازمان ها،قدرت و فرهنگ در قبض و بسط ارزشیابی در ایران در گذشته،حال حاضر و آینده به چه میزان بوده،هست وخواهد بود؟ آیا سرنوشت ارزیابی در ایران قابل تغییر نیست؟چه کسان و سازمان هایی می توانند درراه  بهبود وضعیت ارزشیابی  در ایران گام بردارند؟ چه افراد و نهاد هایی مایل و علاقه مند   به این فعالیت خدا ومردم پسندانه هستند؟ از انسان ها و موسساتی که می توانند یا تمایل دارند که ارزیابی در ایران را در مسیر تعالی قرار دهند خاضعانه دعوت می کنم  تا با همدستی و یاریگری  تلاش سازمان یافته جدیدی را در این زمینه آغاز کنیم.در انتظار دریافت باز خورد در مورد موضوع طرح شده  در این یاداشت هستم.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 29 تير 1385
تعداد نظرات تا اين لحظه :  271 اعلام نظر