کنگره علمی از نوع ایرانی
شمع

 

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در اوان سال1384 تصمیم گرفت تا نشستی علمی را تحت عنوان "همایش علمی آموزش کشاورزی کشور در پاییز 1384 برگزار نماید. در مقدمه فراخوان مقاله این همایش آمده بود:

"وزارت جهادكشاورزي به مناسبت سي‌ا‌مين سالگرد تاسيس سازمان آموزش كشاورزي و گذشت بيش از يك قرن از آموزش كشاورزي در ايران، در نظر دارد با همكاري نهادهاي ذيربط، همايش علمي آموزش كشاورزي كشور تحت عنوان « آموزش كشاورزي و توسعه پايدار: رويكردها، ديدگاهها و چالشها » را با حضور اساتيد، صاحبنظران و علاقه ‌مندان به حوزه علوم آموزش كشاورزي در زيربخشهاي زراعت، باغباني، امور دام، شيلات و آبزيان، صنايع و توسعه روستايي و عشايري، جنگل، مرتع و آبخيزداري در پاییز سال جاری در تهران برگزار نمايد. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از كليه صاحبنظران، دانشگاهيان، دانش‌پژوهان و كارشناسان دعوت بعمل مي‌آورد تا با ارائه دستاوردها و تجارب علمي و كاربردي خود در زمينه محورهاي ذيل به صورت مقاله در اين همايش شركت نمايند."

در فراخوان که برای همه  مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت چهاد کشاورزی ارسال شده واحیانا در روزنامه های کثیر النتشار نیز درج شده بود  آهداف همایش،محورهای آن،راهنمای زمانبندی شده تهیه  وارسال مقالات و ارکان بررسی و داوری مقالات درج شده بود.

من نیز به عنوان عضو هیات علمی وزارتخانه احساس تکلیف کردم و خلاصه مقاله ای تحت عنوان:الگوی آموزشی جهاد سازندگی" را در خرداد ماه1384 برای  دبیر خانه همایش ارسال کردم. نامه  رسمی مورخ 8/4/84 دکتر غلامحسین زمانی رئیس کمیته علمی همایش مبنی بر پذیرش خلاصه مقاله و تقاضای ارسال متن کامل مقاله حداکثر تا 15/5/84 بدستم رسید.  مقاله کامل را فرستادم و نامه دوم مورخ 23/7/84 از  فرد مذکوربدستم رسید که از پذیرش ارائه مقاله من در همایش به صورت درج در مجموعه مقالات همایش خبر می داد. برگه های بدون نام داوری مقاله نیز به نامه پیوست شده بود و ازمن خواسته بودند که با توجه به نظرات داوران متن اصلاح شده مقاله را حداکثر تا پایان وقت اداری 10/8/84 به دبیرخانه همایش ارسال کنم.با علاقه تمام این کار را کردم و از روند منظم و مستند داوری  مقالات خشنود بودم.

همایش مذکور در پاییز برگزار نشد و گفتند در فاصله تعطیلی بین دو نیمسال تحصیلی در اواخر بهمن 84 برگزار می شود. این اتفاق نیفتاد و بعد از افواه شنیدیم که  مهند س اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دستور لغو این همایش را داده است. هیچگونه اطلاع مکتوب و رسمی دیگری هم  در این زمینه تا کنون به دست من نرسیده است.

داستان وبلاگ ، هیات علمی و هیات ممیزه را هم لابد در وبلاگ ارزشیابی توصیفی خوانده اید یا می خوانید. من قصد داشتم این موضوع را نیز در کنار یکی دو موضوع دیگر با دکتر خلقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات  و آموزش کشاورزی در جلساتی که برای ملاقات هفتگی  اعلام کرده اند در میان بگذارم که متاسفانه  از هفته اول بهمن ماه 84 که برای ملاقات داوطلب شدم تا کنون که اولین روز سومین هفته فروردین 1385 است سرکار!!! هستم و دیگر انگیزه ای هم برای ملاقات با این مقام ندارم.لذا چکیده مقاله یاد شده را به عنوان هدیه نوروزی تقدیم اهل فضل و جهاد می کنم.

 

الگوی آموزشی جهاد سازندگی

محمد حسن محقق معین

 

چکیده:

نیاز سنجی، تدوین، اجرا وارزشیابی آموزش در جهاد سازندگی از بدو تاسیس در سال 1358 تا سال 1365 در قالب روابطی سازمان می گرفت که در این مقاله از آن تعبیر به "الگوی آموزشی جهاد سازندگی" شده است.بررسی آموزش کشاورزی از شروع آن در یک قرن پیش تا کنون نشان داد که فعالیت های آموزشی جهاد سازندگی در 8 سال ابتدای فعالیت آن از انسجام ساختاری برخوردار بوده و دارای کارکردهای مشخص وتعیین کننده سازمانی در بخش کشاورزی بوده است.

چهار ویژگی بنیادی الگوی آموزشی جهاد سازندگی عبارت است از:

1.      مدیریت آموزشی در چارچوب نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی

2.      استفاده از روش های کارآموزی و یادگیری تجربی و حین کار در فرایند آموزش

3.      برنامه ریزی آموزشی با مشارکت و هماهنگی مستمر و موکد واحدهای اجرایی

4.      استفاده از روش های متنوع و کارا برای تامین هزینه های آموزشی

دراین مقاله تلاش شده تا زمینه های شکل گیری و چند وچون الگوی آموزشی جهاد سازندگی طی سالهای 1358 تا 1365 که ذیل" مدیریت جهادی " پدیدار شده، با  توصیف و تبیین عناصر و ساختار این الگو، تشریح گردد. در طول 105 سال ارائه آموزش در بخش کشاورزی ایران، کم و بیش اقداماتی برای مستند سازی و انباشت تجارب صورت گرفته است.نویسنده امیدوار است با مستند سازی  یکی از این تجربه ها در مقاله حاضر،در ایجاد زمینه شناخت و تبادل تجربیات آموزشی در بخش کشاورزی  و  زمینه سازی برای درس گرفتن و استفاده بهینه از این تجارب، قدمی برداشته باشد. ضمن اینکه مقاله به دنبال معرفی وتبیین  یک  وجه از وجوه "مدیریت جهادی" می باشد.

 

کلید واژه ها: جهاد سازندگی ،آموزش ضمن خدمت، الگوی آموزشی،بخش کشاورزی،آموزش کشاورزی، مدیریت آموزشی،برنامه ریزی آموزشی ،سازمان یادگیرنده،مدیریت جهادی.

 

Jiahd­ Sazandegi Training Model

 

Mohamad Hassan Mohaqeq Moein

 

 

Abstract

 

Needs assessment, formulation, administration & evaluation of training in Jihad Sazandegi Since its foundation in 1980 Till 1987 was organized in a framework which will be interpreted as Jiahd­ Sazandegi Training Model in this article.

The analysis of agricultural training since its beginning one century ago till the present time showed that Jiahd­ Sazandegi Training activities in its first eight years had a structural integrity, enjoying specific and determining organizational functions in the agricultural sector.

The four basic features of Jiahd­ Sazandegi Training Model include:

  1. Training Management in the framework of integrated system of human resources management.
  2. Using methods of apprenticeship and experimental & on –the- job training in the training process.
  3. Training planning with the participation & continues & emphatic coordination of executive units.
  4.  Using various and efficient methods to supply the training costs.

In this article, it has been attempted to describe the developmental factors contributing to the foundation of Jiahd­ Sazandegi Training Model during above-mentioned period which emerged under "Jihad-based Management" with elaboration on the elements and structure of this model. During 105 years of presenting to the agricultural sector in Iran, some measures, more or less, have been taken to document and collect the experiences.

The writer hopes to have been of help through the documentation of one of these experiences in this article to create the context of recognition and exchange of training experiences in the agricultural sector, and to pave the way for gaining knowledge & optimal use of these experiences. This article, meanwhile, aims at introducing and explaining one of the dimensions of "Jihad-based Management".

 

Key Words:

Jiahd­ Sazandegi, on -the- job training, Training model, Agricultural sector, Agricultural Training, Training Management, Training planning, learning organization, Jihad-based Management.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 19 فروردين 1385
تعداد نظرات تا اين لحظه :  106 اعلام نظر