دولت، مردم ، سازمان های غیر دولتی و توانمند سازی
شمع

 

 

بمنا سبت سالگرد  جلسه ای در باب توانمند سازی اجتماع محور  که در یازدهم اسفند ماه سال 1383  در وزارت رفاه تشکیل شد  و نیز  جلسه ای که در  ششم اسفند ماه جاری   تحت عنوان"  دولت و پروژه های توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی" در گروه جامعه شناسی شهر انجمن جامعه شناسی ایران تشکیل شد؛ قصد دارم یادداشتی بنویسم.اگر نکته ای در این موارد هست، مطرح فرمایید تا در این یادداشت مورد حسن استفاده قرار گیرد!! ان شاءالله

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 12 اسفند 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  66 اعلام نظر