شمع دوساله در یک نگاه
شمع

خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن      ای

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن

تن بیاد روی جانان اندر اذر داشتن

هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن

هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

از برای سود در دریای بی پایان علم

عقل را مانند غواصان شناور داشتن

گوشوار حکمت اندر گوش جان اویختن

چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

در گلستان هنر چون نخل بودن بارور

عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن

چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن

به عنوان عضو هیات علمی، علاوه بر تدریس، خود را موظف به  ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی می دانم. تلاش همیشگی ام  بر آن است که در چارچوب علوم اجتماعی  (Social science) و با استفاده از تخصص اندکی  که درارزشیابیEvaluation)) و ارزیابی((Assessment  به دست آورد ه ام به پایش(Monitoring) فعالیت هایی که به نحوی در آن ذینفع هستم؛ بپردازم.شبکه معین علمی –  شمع دست آوردی از این رویکرد است.

البته نیک می دانم که خداوندان ملک در هر عرصه ، مسئولیت اصلی در پایش فعالیت های حوزه کاری خویش را دارند!! البته  در چارچوب گفتمان اسلام محوری!! دولت نهم  مسئولان  کشور در همه رده هاموظف به عدالت گستری،مردم دوستی،خدمت رسانی و پیشرفت ملک و ملت بوده و طبعا باید متقاضی و حامی امر به معروف و نهی از منکر باشند!!

این شمع در هفده  بهمن سال  1382 روشن شد. در سال اول فعالیت برمبنای بیانیه رسالتمان ،  صد شمع روشن کردیم. در همان سال اول ،انبوهی از مقالات و چکیده  گزاررش های پژوهشی خود را در این شبکه منتشر ساختم. شعله های آگاهی بخش شمع در دوسال اخیردر اقصی نقاط جهان سرکشیده و بزم افروخته است!!همین بزم افروزی است که بانی شمع را تسلی می بخشد. صفحات شمع در طول 730 روز گذشته جمعا 266053 بارمشاهده شده است (به طور متوسط در هر روز364بار ). جستجوی معنی،آروزی شمع است.

روشنگری های شمع در سال دوم فعالیت عبارتند از:

از روشن ماندن اين شمع يك سال گذشت! تولدش مبارك!!

تجليل از بزرگان علوم اجتماعي

شرایط تدریس معلمان و مربیان درمدارس ایران

پيشنهاد طراحي الگوي مميزي برنامه آموزش كاركنان دولت ایران

منتخبی از کلیات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش

امنيت انساني Human Security

امنيت سرمايه

سرمايه اجتماعي  Social Capital

سرمايه اجتماعي (بخش دوم)  Social Capital

رفاه اجتماعي Social Welfare

تأمين جتماعي Social Security

گاهنامه اینترنتی شاهدِ شمع

کتاب ارزشیابی توانمند ساز ، رویکردی نوین در ارزشیابی

آيين‌نامه اجرايي ماده 54 و بندهاي "د" و "هـ" ماده 143  قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آموزش کارکنان دولت

جامعه ایرانی 1404 و رسالت نظام آموزشی کشوردر 1384
موانع اصلاحات در آموزش و پروررش ایران

 دریچه ای برای تنفس 
کتاب ارزشیابی توانمند ساز منتشر شد  
 

اطلاعات و توسعه علمی

 دانشگاه جامع علمی کاربردی و گسترش کمی و بی رویه آموزش پودمانی از نوع ایرانی

گزارشي از كنگره بين المللي  پژوهش مشاركتي مبتني بر جامعه

تاملی بر وضعيت تحقيقات اقتصادي و اجتماعي در بخش کشاورزی

متن کامل برنامه دولت نهم
از توسعه نیافتگی نهادی پژوهش تا توسعه یافتگی آن

توانمند سازی اجتماع محور

آشنایی مقدماتی با: مطالعه، کتابخانه و روش تحقیق(1)

آشنایی مقدماتی با: مطالعه، کتابخانه و روش تحقیق(2)

 آشنایی مقدماتی با: مطالعه، کتابخانه و روش تحقیق(3)

انسان در جستجوی معنا

طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران(بخش اول)

طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران(بخش دوم)

حکومت پژوهی

طرح تجدید ساختار انجمن پژوهش های آموزشی ایران

آرزوهای شمع

موانع سیاسی و علمی پیشرفت تعلیم وتربیت ایران
تعاریف کلیدی توانمند سازی اجتماع محور

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 17 بهمن 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  304 اعلام نظر