برنامه دولت دکتر احمدی نژاد
چراغاني

 

 متن کامل برنامه دولت نهم

محمود احمدی نژاد وهمکاران 

  (راهبردهاي كلان ، برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي بخش ها، برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي اقشار)

                                     بسم الله الرحمن الرحيم

اللّهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعزّبها الاسلام و اهله و تذّل بهاالنفاق واهله و تجعلنا فيها من الدعاه الي طاعتك و القاده الي سبيلك و ترزقنابها كرامه الدّنيا و الاخره

 

به گواهي تاريخ, ملت ايران همواره يك ملت پيشرو و تمدن ساز بوده و با فرهنگ و ادب خود, ديگر جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده است. اين ملت فرهيخته در طول تاريخ, تمدن هاي بزرگي را در فلات قاره ايران شكل داده است. ويژگي تمدن ايرانيان چه قبل از اسلام و چه بعد از آن همواره شاخص بوده است. تمدن شرقي نيز ازديدگاه تاريخي با نام ايران زمين پيوند ديرينه دارد.

اگرچه در دوره هايي از تاريخ , اين سرزمين الهي به دست حاكمان تهي مايه و تن آسا افتاد و ملت ما از اريكه تمدن سازي به سطحي منفعل و نازل سقوط كرد و متأسفانه در مواردي اين روند فترت طولاني شد. اما  همواره با دستيابي به رهبراني تمدن ساز مجدداً توانسته است خود را بازيابي كند. امام خميني(ره) چنين رهبري بود و توانست با دم مسيحيايي خود در يك ربع قرن پيش, روحي دو باره به كالبد بي رمق اين ملت بدمد و شايستگي تمدن سازي را دوباره به اين سرزمين الهي برگرداند. او عطيه ي بزرگ خدا به ملت نستوه ايران بود و مردم ايران شميم حيات طيبه را از انفاس قدسي او استشمام نمودند.

انقلاب اسلامي, آغازي دوباره براي تمدن ايراني – اسلامي و نقطه پاياني بر شب ظلماني گرديد . هم اينك ايران اسلامي به آرامي در اين سوي رخ مي نمايد تا برنظام  سلطه جهاني  خط بطلان بكشد و نور عدالت و معنويت را بپراكند . نظام سلطه , به رغم غرش هاي فرعوني خود نفس هاي آخر را مي كشد. اين نوعي آينده نگري است كه هم اكنون بعضي از استراتژيستهاي مغرب زمين نيز برآن اذعان دارند. شايد به همين دليل باشد كه نظام سلطه با اشغال افغانستان و عراق و مقدّمه سازي براي اجراي طرح خاورميانه بزرگ سعي مي كند تا از افول خود جلوگيري كند.

با هر گامي كه انقلاب اسلامي به پيش مي رود , اعتماد بشري به آينده اين نظام مقدس و راه شايسته و بايسته آن فزوني مي يابد . در اينجا ديگر سخن از توسعه با قرائت كهنه آن كه همزيستي انسان و جامعه و نظام الهي را به سخره مي گيرد, آدمي را در برهوت خواهش هاي پايان ناپذير نفساني  و شهوات مادّي خلع سلاح مي كند و او را با دست بسته و جان خسته به ابليس مي سپارد , در ميان نيست .

ما توسعه به معناي تقليدي و شايد تحميلي آن را شجاعانه بايگاني مي كنيم. آنچه بالندگي, شكوفايي و در عين حال سرآمدي جامعه ما را تضمين مي كند تنها تعبير قرآني «تعالي» است كه در سايه حكمت, بصيرت, عدالت و حكومت مبتني براسلام ناب محمدي (ص) فراچنگ مي آيد و غايت آن «سرآمدي موعود» است كه آيه شريفه «انتم الاعلون ان كنتم مؤمنون» برآن دلالت دارد : شما شايسته سرآمدي هستيد اگر مؤمن به خدا, پيامبر و بر گزيدگان از خاندان پيامبر باشيد.

 

اين سرآمدي حق مسلم ملت ما است زيرا ملتي كه صراط مستقيم را به بهاي خون هزاران شقايق گلگون كفن طي مي كند با دل مردگي و سستي ميانه اي ندارد. او تفرقه ها را به وحدت
مي رساند, بركت را به سفره ها مي آورد, نشاط را همگاني مي كند و رداي عدالت و عزت ومحبت مي پوشد .

دولت نهم با كابينه 70 ميليوني ميرود تا سنگ بناي چشم انداز 20 ساله كشور را كه زمينه ساز تمدن جديدي است بخوبي بنا نمايد. دولت نهم برمبناي عقلانيت ديني و درراستاي تعهد به اصول و ارزشهاي اسلامي و نوگرايي در روشها, همچنين با بكارگيري علوم و فنون براي تحقق كارآمدي نظام اسلامي, سعي خواهد نمود شعار خدمت رساني به مردم را تجلي بخشد.

پاره اي از راهبردهاي كلان دولت نهم به شرح ذيل است :

ارزشها : كسب رضاي الهي از طريق عدالت گستري , مهرورزي, خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور 

آرمان : فراهم كردن زمينه هاي برپايي حكومت عادلانه جهاني از طريق احياي مجدد تمدن اسلامي

هدف بنيادين : توسعه عدالت محور – اقامه قسط توام با مهرورزي, خدمت وتعالي و پيشرفت 

رسالت : برقراري امنيت و تعالي جامعه و آحاد آن در ابعاد مختلف

راهبرد كلان : بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درونزا مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص) (متناسب با مقتضيات عصر كنوني) و به كارگيري علوم و فنون پيشرفته براي  تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماع

راهبرد فرهنگي : اعتلاي فرهنگ عمومي,  كرامت انساني و آزاديهاي مشروع, صداقت در گفتار,سلامت در عمل , امانت داري, وفاي به عهد و ايثارو توسعه ساير ارزشهاي اسلامي و پاسخگويي به مردم

راهبرد اجتماعي : اعتلاء و ارتقاء عمومي سطح سلامت و توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها , ايجاد اشتغال و تأمين اجتماعي براي آحاد مردم.

راهبرد سياسي : حفظ استقلال همه جانبه كشور و تعامل بين المللي برمبناي عدالت, صلح وعزت براي همه و مبارزه با بي عدالتي, تبعيض, نا امني و تحقير ملتها وجنگ افروزي

راهبرد علمي و فناوري : توليد علم, بومي كردن علوم برمبناي فرهنگ ملي و استفاده از علوم وفنون وتحقيقات سايركشورها

راهبرد اقتصادي : خود اتكايي در توليد, فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي, توليد براي صادرات, توزيع عادلانه ثروت, ايجاد اشتغال, محروميت زدايي, رفع تبعيض, ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي

راهبرد اداري : سپردن كارهايي كه مردم آمادگي انجام آنرا دارند به آنها و اعمال حاكميت و نظارت توسط دولت, رجحان بخشهاي تعاوني و خصوصي براي فعاليتهاي تصدي گري نسبت به بخش دولتي, روان سازي چرخش امور, مبارزه با فساد وتبعيض و رشوه خواري, توسعه اختيارات استاني

راهبرد آموزشي: شكوفايي استعدادهاي فطري درسايه تربيت ديني, تقويت روحيه نشاط و اميد  با طراحي نظام يكپارچه آموزشي

راهبرد حقوقي : تقدم حقوق عمومي به حقوق خواص و حاكميت حقوق عادلانه اسلامي

راهبرد دفاعي : حفظ آمادگيهاي رزمي, لجستيكي , علمي و فني براي مقابله با تهديدات, توسعه فن آوريهاي لازم با نگاه به توليد داخلي و استفاده از تجهيزات پيشرفته و مشاركت نيروهاي مسلح در سازندگي كشور در زمان صلح

راهبرد امنيتي : حضور مردم در صحنه هاي سرنوشت ساز و تقويت پشتوانه مردمي نظام با بسط عدالت و خدمت رساني, ايجاد اشتغال,  تقويت پايه هاي علمي و اقتصادي  و ارتقاء توان دفاعي كشور

راهبرد بودجه اي : كاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري, رفع محروميتها وتبعيضها و اتمام طرحهاي عمراني نيمه تمام, جلوگيري از اسراف و ايجاد دولت كم هزينه و پرفايده

اميد آنكه برنامة دولت نهم تلاشي مؤثر براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله باشد.

 1) اهداف كلان و جهت گيري هاي راهبردي :

صيانت از قانون اساسي و تلاش براي پياده سازي همه اصول قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي

1-2) تعميق و نهادينه سازي مردم سالاري ديني

1-3) تعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز براساس منافع ملي

1-4) حركت در راستاي تحقق سند چشم انداز 20 ساله و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي, علمي وفناوري

1-5) حركت براي دستيابي آحاد جامعه به عدالت , رفاه, سلامت و معنويت

1-6) تربيت نسلي آگاه, صالح و منتظر براي زمينه سازي تحقق حكومت عدل جهاني

1-7) استفاده از مديريت تحول گرا, انقلابي, خدمتگزار, متواضع و پاسخگو در برابر مردم, كارآمد, عدالت گستر و سالم

1-8) تشكيل دولتي عقلايي, كارا, مردمي, كم هزينه, پرفايده, پركار و صبور

1-9) تقويت احساس مسؤوليت آحاد مردم در قبال سرنوشت كشور و تصميمات دولت درراستاي تحقق كابينه 70 ميليوني

1-10) حركت در جهت تحقق اين شعار كه مردم صاحبان حقيقي كشور بوده و مسؤولين و مديران, خدمتگزاران مردم هستند.

1-11) استفاده برابر آحاد جامعه  از فرصتها  در جهت تحقق عدالت اجتماعي

1-12) مبارزه همه جانبه با فقر, فساد, تبعيض, ويژه خواري و فاميل گرايي

1-13) حركت براي برپايي جامعه اي پيشرفته, مرفه, مقتدر و نمونه اسلامي

1-14)  استفاده از راهبرد عدالت, صلح و عزت در روابط بين المللي

2) راهكارهاي اصلاح ساختار و مديريت :

2-1) طراحي نظام مديريت تحولگرا برپايه عقلانيت, معنويت و عدالت با استفاده از فناوريهاي نوين با نگرش سيستمي

2-2) استفاده از همه ظرفيتها و توانمنديهاي مديريتي كشور بر پايه شايسته سالاري

2-3) عينيت بخشيدن به اين شعارشهيد بهشتي : «ما شيفتگان خدمتيم, نه تشنگان قدرت»

2-4) حذف اشرافيت دولتي و جلوگيري از سوء استفاده در مصرف بيت المال و برپايي دولت كارا,كم هزينه, پرفايده و پركار

2-5) حاكميت نگاه كارشناسي دردستگاهها با مشاركت دادن نظام مند نخبگان, انديشمندان و نوآوران و انجمنهاي تخصصي و حرفه اي در تصميم سازيها

2-6) تمركز زدائي از تهران

2-7) انتقال شركت ها و سازمانهاي دولتي غيرضروري درتهران و دفاتر مركزي شركتهاي فعال در استانها و شهرستانها به محلهاي مأموريت خود

2-8) استفاده از قابليتهاي مديران بومي

2-9) طراحي نظام جامع نظارت و ارزيابي امور مبتني بر تحقق اهداف دولت اسلامي, اجراي برنامه ها و تحقق تصميمات نظام و اعمال سياستهاي تشويقي و تنبيهي مناسب در اين راستا

2-10) اصلاح ساختار برنامه ريزي و تخصيص منابع كشور در راستاي تحقق چشم انداز 20 ساله, اهداف و سياستهاي كلّي نظام

2-11) ايجاد تحول در روند جاري فعاليتهاي عمومي دولت براي تسهيل امور مردم و پاسخگويي مديران در قبال نظارت عمومي

2-12) متناسب سازي حجم فعاليتهاي دولتي, كاهش تصدي دولتي و ارتقاء بهره وري دستگاههاي اجرايي با استفاده از فناوري اطلاعات و برنامه هاي دولت الكترونيك و توسعه فعاليتهاي بخش تعاوني, خصوصي و مردمي

2-13) اعمال مديريت هماهنگ برفرآيندهاي چند دستگاهي نظير اعمال مديريت يكپارچه شهري, مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي, مقابله با قاچاق كالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر و ...

2-14) استفاده از مشاركت عمومي در تصميم سازيها, حل و فصل نارسائيهاي محلي, تقويت رابطه عاطفي دولت و مردم

 

3) راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي :

3- 1) كاهش تورم و نرخ سود بانكي با هدف افزايش قدرت خريد مردم و تقويت توليد بعنوان سياست محوري دولت نهم

3-2) هدفمند كردن يارانه ها بنفع اقشار ضعيف

3-3) اعمال مديريت اثربخش براي كاهش هزينه هاي دولت

3-4) رفع موانع توليد داخلي و امكانپذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري فناوري

3-5) ارتقاء امنيت سرمايه گذاري وپشتيباني از سرمايه گذاريهاي خطرپذير

3-6) حمايت از گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نوآوري

3-7) حمايت از توسعه مطالعات مربوط به امكانپذيري طرحهاي سرمايه گذاري

3-8) حمايت از مراكز كارآفريني, مراكز رشد و پارك هاي علمي و تحقيقاتي, شهرك ها و نواحي صنعتي

3-9) بهينه سازي مصرف انرژي

3-10) تنظيم بازار باتوجه به ظرفيت توليد داخلي و نياز به واردات

3-11)تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي براساس سطح و كيفيت  روابط سياسي

3-12) تهيه برنامه توسعه همه جانبه براي حدود 10000 روستاي مستعد

3-13) حمايت از توسعه صادرات براي تقويت توليد داخلي

3-14) ترويج استفاده از محصولات داخلي در دستگاههاي دولتي

3-15) حمايت از ايجاد مراكز توليد و  انتقال فناوري در كشور

3-16)  حمايت از ايجاد مراكز مشاوره فناوري با استفاده از شركت هاي داخلي و خارجي

3-17) ساماندهي طرحهاي عمراني نيمه تمام و آغاز پروژه هاي جديد صرفاً بر مبناي مطالعات امكانپذيري, اجراي مهندسي ارزش و داشتن توجيه اقتصادي و اجتماعي

3-18) افزايش توليد در واحد سطح و توسعه سطح زيركشت و تأمين منابع و امكانات لازم براي تحقق اين امر

3-19) تلاش براي خودكفايي در توليد داخلي كالاهاي اساسي

3-20) حمايت از بخش كشاورزي از طريق تسهيلات بانكي با كار مزد كم و ساير ابزارهاي مؤثر

3-21) توجه جدي به سياست هاي افزايش درآمد كشاورزان بويژه در رابطه با قيمت گذاري محصولات كشاورزي و ارتقاء كارآمدي خريدهاي تضميني

3-22) حمايت منطقي از توليد داخلي

3-23) تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك, دستي بويژه فرش و صنايع تبديلي در روستاهاي منتخب از طريق تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم

3-24) تقويت صنعت گردشگري

3-25) توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي

3-26) تقويت مزيت هاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع داخلي نظير صنايع انرژي, معدني, پتروشيمي, تبديلي و تكميل و زنجيره هاي پايين دستي آن

3- 27) توسعه بازار بورس بعنوان يكي ازمنابع اصلي تأمين و توليد سرمايه

3-28) مايت از توسعه شركت هاي تعاوني و شركت هاي سهامي عام فراگير و همچنين توسعه متوازن مناطق مختلف كشور با هدف تأمين عدالت

3-29) ايجاد تحول در سيستم توزيع كالا و خدمات با استفاده از شيوه هاي نوين

3-30) كاهش برنامه ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه گذاري در كشور

3-31) مقابله با مفاسد اقتصادي نظير فرارمالياتي, اقتصاد زيرزميني و ...... 

3-32) جلوگيري از اسراف و تبذير منابع دولتي و اشرافيت دولتي

3-33) رعايت اولويت در تخصيص منابع

3-34) حركت بسوي ايجاد مديريت خدمات شهري واحد با محوريت شهرداري ها

3-35) توزيع عادلانه فرصت هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد

3-36) مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه

3-37) اصلاح نظام بودجه اي كشور براساس فعاليت و نه تداوم بودجه سنوات قبلي

3-38) برنامه ريزي براي افزايش امنيت سفرهاي زميني, هوايي و آبي

3-39) بازسازي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم سازي ساختمانها با استفاده از مشاركت مردمي

3-40) ممنوعيت فعاليت اقتصادي براي كاركنان دولت بويژه مسؤولين, و عدم امكان طرف قرارداد شدن آنها با دستگاههاي دولتي

3-41) تهيه برنامه جامع اكتشاف, استخراج و توليد, تصفيه, تبديل, فروش, توزيع و مصرف منابع انرژي و حاملهاي انرژي

3-42)  افزايش رقابت پذيري اقتصاد

3-43) ارتقاء بهره وري عوامل توليد نظير سرمايه, مواد, انرژي و نيروي كار

3-44) توسعه صنعت و فناوري براساس نتايج آمايش سرزمين

3-47) بكارگيري فناوري هاي پيشرفته در صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد مبتني بر فناوريهاي پيشرفته

3-48) ايجاد ثبات اقتصادي از طريق اعمال سياستهاي پولي, بهره مالي و ارزي و تجاري مناسب

3-49) توسعه صندوق هاي قرض الحسنه همراه با قانونمندي

3-50) هماهنگي در انعقاد قراردادهاي خارجي باتوجه به روابط سياسي با كشورها و نظارت نظام مند بر انعقاد اين نوع قراردادها در راستاي رعايت منافع ملي و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته

3-51) مديريت اثربخش برمنابع آبي كشور بويژه آبهاي مشترك با ساير كشورها

3-52) افزايش درآمد مالياتي از بانكها, شركت هاي دولتي و شركت ملي نفت

3-53) كاهش هزينه تأمين اجتماعي براي بنگاههاي زير 15 نفر با هدف تقويت توليد و اشتغال

3-54) اختصاص درصدي از موجودي حساب ذخيره ارزي (نفت) به منظور عمران استانها

3-55) حل مشكل تحصيل روستائيان و مناطق محروم در ابعاد مختلف نظير تأمين معلم, سرويس حمل و نقل, كمك هزينه به دانش آموزان بي بضاعت و ...

3-56)  افزايش توليد فرآورده هاي نفتي در داخل با احداث پالايشگاه جديد براي تأمين نياز داخلي و پرهيز از خريد فرآورده از خارج و يا معاوضه نفت خام با فرآورده

3-57) افزايش تعرفه واردات براي محصولاتي كه توليد داخلي آن براي بازار مصرف كشور كافي است.

3-58) برنامه ريزي براي كاهش سريع تصادفات جاده اي با روشهاي موثر مثل تقويت كنترل پليس

4) راهكارهاي فرهنگي – اجتماعي :

4-1) ترويج و تقويت فرهنگ نشاط, اميد و انتظار سازنده و زمينه سازي براي تشكيل دولت عدل جهاني,  حفظ هويت اسلامي – ايراني در تعامل با جامعه جهاني و دفاع از شكوفايي مجدد تمدن اسلامي
4-2) تسهيل همكاريهاي فيمابين حوزه و دانشگاه در راستاي حاكميت هرچه بيشتر ارزشهاي اسلامي در اداره كشور و استفاده از توان تخصصي انديشمندان دانشگاه ها و فضلاي حوزوي براي پاسخگويي به مشكلات جامعه و اعتلاي هرچه بيشتر كارآمدي نظام اسلامي و تقويت نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي

4-3) توجه به جايگاه ويژه خانواده در اعتلاي جامعه و رفع موانع موجود براي ازدواج جوانان, استمرار امنيت زندگي مشترك, تأمين معيشت اعضاي خانواده و نقش تربيتي والدين درراستاي پيشگيري از وقوع بزهكاريهاي اجتماعي, فرار از كانون خانواده, اعتياد, فساد اخلاقي,
بي بندوباري و جرايم اجتماعي و طلاق, از طريق ارائه تسهيلات براي ازدواج, مسكن, اشتغال و كارآفريني, همچنين صيانت از حقوق خانواده

4-4) افزايش همبستگي ملي از طريق گسترش مشاركت مردم در قالب فعاليتهاي مساجد, انجمن اوليا و مربيان مدارس, هيأت مذهبي, تشكلهاي غيردولتي, بسيج, احزاب و گروه هاي سياسي وسايرنهادهاي مدني و ترويج سنتهاي حسنه, گراميداشت يوم الله, تكريم بزرگان, صله ارحام, وقف, قرض الحسنه و گسترش ساير سنتهاي اسلامي در جامعه و تقويت آگاهي, انگيزه و غرور ملي در راستاي حفظ ارزشهاي ديني, استقلال ميهن و سرافرازي كشور و شادابي و نشاط عمومي

4-5) پاسخگويي آگاهانه به روحيه نوگرايي و تحول طلبي جوانان و برنامه ريزي براي تحقق مطالبات به حق دانشجويان, دانش آموزان و جوانان جوياي كار و مشاركت دادن زنان و جوانان مستعد با رعايت مراتب شايسته سالاري در مديريت كشور

4-6) اعتلاي فرهنگ عمومي كشورمبتني بر تقويت خودباوري و اتكاء به نفس, مشاركت سازنده و كارآمد مردم, تقويت وجدان كاري, انضباط اجتماعي و نظم شهري, قناعت پيشگي, قانون گرايي, عطوفت و مهرباني بيكديگر, ايثار و از خودگذشتگي, خدمت به مردم, توسعه اخلاق و دين مداري, آداب و اخلاق شهروندي مبتني بر ترويج فرهنگ قرآني و آموزه هاي وحياني و پيشينه فرهنگ و تمدن ايران اسلامي

4-7) عنايت به پيوستگي مؤلفه هاي اسلام خواهي, ايران دوستي و پيشرفت طلبي در برنامه ريزي براي حفظ و بالندگي هويت ملي ايرانيان و برنامه ريزي براي شكوفايي مجدد تمدن اسلامي در عصر حاضر

4-8) تقويت مباني و اصول عدالت محوري در حوزه هاي اجتماعي از طريق دسترسي برابر به فرصت ها نظير فرصتهاي آموزشي و فرصتهاي كاريابي, دسترسي به عوامل توليد, مناصب مديريتي و سلامت عمومي, كاهش فاصله بين مديران و مردم و مبارزه با تبعيض و ويژه خواري

4-9) تأمين, حفظ, ارتقاء و توزيع عادلانه سلامت براي آحاد جامعه اعم از شهري و روستايي / زن و مرد/ كم درآمد و مرفه/... از طريق تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي و گسترش پوشش بيمه هاي فراگير و الزامي, توسعه آموزشهاي بهداشتي, و برنامه ريزي براي پيشگيري از عوامل خطرساز سلامت افراد و بيماريهاي مسري, بهداشت و درمان ارزان و تحقق برنامه پزشك خانواده

4-10) ارتقاي سطح امنيت غذايي و تغذيه مردم برابر استانداردهاي تندرستي از طريق تغذيه رايگان براي كودكان و مادران مستضعف در مناطق محروم, هدفمند كردن يارانه ها, اصلاح الگوي توليد مواد غذايي و مصرف, كاهش ضايعات مواد غذايي در مراحل توليد, فرآوري توزيع و بازيافت, رعايت بهداشت در تغذيه و ...

4-11) توسعه ورزش پايه در محلات و مدارس, توسعه ورزش رزمي و ورزشهاي اصيل ايراني و ورزش عمومي و قهرماني در سطح كشور, گسترش ورزش همگاني در بين طبقات مختلف روستايي و شهري با بازبيني طرح جامع ورزش و رويكرد توسعه مشاركتهاي مردمي, هنجارسازي و ترويج اخلاق جوانمردي و فرهنگ پهلواني, دسترسي برابر به امكانات ورزشي و شكوفايي صنعت ورزش, ارتقاء بهره وري تأسيسات و امكانات موجود و اعمال مديريت تخصصي با مشاركت نهادهاي ورزشي و مربيان اسوه براي ارتقاء سطح تندرستي جامعه, تربيت بدني نيروي كار و دستيابي به جايگاه مناسب در مسابقات بين المللي و منطقه اي رشته هاي ورزشي محبوب

4-12) بهره گيري از غناي فرهنگ و هنر ايراني و اسلامي به كمك فرهيختگان, نويسندگان و هنرمندان درراستاي سازگاري خرده فرهنگها با فرهنگ عمومي و غني سازي برنامه هاي رسانه ملي و پركردن اوقات فراغت كودكان, نوجوانان و جوانان و ساير اقشار اجتماع و تلطيف احساسات عمومي, و شكوفايي حس خداجوئي, حقيقت جوئي, علم دوستي, نوع دوستي و زيبائي دوستي

4-13) اختصاص بخشي از سهام بنگاههاي اقتصادي قابل واگذاري دولتي به مردم با اولويت اقشار محروم به منظورتحقق عدالت و محروميت زدايي و دريافت بهاي سهام واگذاري شده از محل سود سالانه آن

4-14) حمايت از توسعه شركت هاي تعاوني و شركت سهامي عام فراگير

4-15) توانمند سازي اقشار ضعيف درآمدي, از طريق ايجاد مشاغل مناسب براي آنان

4-16) استيفاي حقوق قانوني كارگران تحت پوشش پيمانكاران نيروي انساني و حذف رابطه غيرعادلانه موجود

4-17) توجه جدي به رفع محروميت در مناطق روستايي و مرزي

4-18) توزيع اختيارات در استانها با هدف تحرك بيشتر و تمركز زدايي

4-19) حمايت دولت از شكل گيري بانكها و صندوقهاي استاني با هدف توسعه منطقه اي

4-20) حمايت دولت از توسعه كسب و كار در شهرهاي كوچك و روستاها و بهبود وضعيت سكونتگاهها دراين مناطق

4-21) توسعه شهرها با نگاه تمركززدايي از شهرهاي بزرگ به همراه فراهم آوردن فرصت هاي شغلي مناسب در اين مناطق

4-22) كمك به توسعه مناطق محروم با استفاده از بودجه عمومي و حساب ذخيره ارزي

4-23) ارتقاء جايگاه و سهم بخش تعاون دراقتصاد كشور با توجه به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

4-24) كاهش هزينه مصرف آب, برق, گاز و تلفن براي مصارف كم و افزايش هزينه آن براي مصرف بالا با هدف مديريت تقاضا و تأمين عدالت

4-25) حركت براي مهار و ريشه كني اعتياد

5) راهكارهاي علمي و فناوري :

5-1) گسترش و اعتلاي جنبش نرم افزاري و توليد علم خصوصاً در حوزه هاي علوم اجتماعي و علوم انساني مبتني بر مباني, اصول و ارزشهاي ايران اسلامي

5-2) تداوم فعاليتهاي تحقيقاتي و فناوري براي تكميل چرخه دانش فني و دستيابي كامل به فناوري توليد سوخت هسته اي براي مقاصد صلح آميز و سرمايه گذاري براي خوداتكايي كشور در حوزه فناوري هسته اي تحت معاهدات بين المللي

5-3) سياستگذاري و برنامه ريزي براي توسعه و اعتلاي فعاليتهاي تحقيقاتي پيرامون نوآوري و انتقال فناوريهاي نوين نظير نانوتكنولوژي, فناوري اطلاعات, بيوتكنولوژي, مواد پيشرفته و ... و توسعه كاربردهاي آنها در كشور

5-4) برپايي نهضت تئوري پردازي و نظريه سازي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و نوآوري در دانش موجود بشري براي توليد علم در حوزه هاي مورد نياز

5-5) صيانت از حريم نخبگان و فراهم آوردن نيازهاي آنان براي توسعه فعاليتهاي علمي روزآمد و نوآوري و خلاقيت

5-6) تقويت روحيه اعتماد به نفس جوانان در حال تحصيل، آموزش خلاقيت و نوآوري و روش تحقيق و تقويت حضور جوانان در عرصه‏هاي توليد علم و حل مشکلات کشور

5-7) توسعه دامنه همکاريهاي علمي و فناوري بين دانشگاه‏ها و مراکز تحقيقاتي و صنعتي کشور و استفاده از همکاريهاي دانشمندان و محققين ايراني مقيم خارج در اين راستا

5-8) ارتقاء سطح درآمدي معلمان، اساتيد، محققان به نحوي که در زندگي روزمره دچار مشکل معيشتي نباشند.

5-9) آماده سازي دانش آموختگان دانشگاه‏ها و حوزه‏هاي علميه براي ورود به بازار کار از طريق شرکت در دوره‏هاي آموزش کارآفريني، فناوري اطلاعات، خلاقيت و نوآوري، کارورزي در صنعت، مديريت پروژه و ... به صورت داوطلبانه

5-10) توسعه و ارتقاء سطح بهداشت رواني محيطهاي دانشگاهي و گسترش و تعميق معرفت ديني در بين دانشجويان با شيوه‏هاي نوين در راستاي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي دانشجويان و افزايش اميد به آينده

5-11) طراحي نظام جامع نظارت، ارزيابي و اعتبارگذاري آموزش عالي و برگزاري آزمونهاي سطح سنجي دانش آموختگان دانشگاه‏ها

5-12) طراحي نظام تأمين، آموزش، تربيت و نگهداري نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش کشور با توجه به چالشهاي روز (تغييرات سريع در فناوري، تحول در اقتصاد جهاني، تحول در روابط ملت و دولتها، تحول چندجانبه گرايي و ...) و نيازهاي پيش روي آموزش و پرورش

5-13) توجه ويژه به تربيت روحي دانش‏آموزان در شرايط فرهنگي _ اجتماعي کنوني و روند آتي آن با استفاده از روشهاي نوين نهادينه سازي ارزشهاي اسلامي و ضمن عنايت به سلامت و تربيت بدني آنان و آموزش دروس علمي و زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در مقاطع مناسب

5-14) استفاده از سيستمهاي آموزش از دور، دانشگاه مجازي، تحقيقات از طريق اينترنت، تکنولوژيهاي نوين آموزشي براي آموزشهاي کارآفريني، فعاليتهاي گروهي، حقوق اساسي، آداب معاشرت اجتماعي و ... و آموزشهاي عمومي مورد نياز مدارس و دانشگاه‏ها

5-15) ظرفيت‏سازي، سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيتهاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان, ارتقاء شاخصهاي اختراعات و اکتشافات ثبت شده، موفقيت در المپيادهاي علمي، برگزاري همايشهاي علمي جهاني و منطقه‏اي و هدايت استانداردهاي تشويقي و ارتقاء هيأت علمي به شاخصهاي مشارکت در توليد علم و فناوري

5-16) تأکيد بر تحقيقات کاربردي و توسعه‏اي در مقابل تحقيقات بنيادين با توجه به اهميت اولويت توسعه فناوري در مقايسه با توسعه علم در کشور

6) راهکارهاي زيست محيطي  :

6-1) تقويت آگاهي عمومي نسبت به عواقب و اثرات عوامل مخرب زيست محيطي و تقويت مشارکت عمومي در زمينه‏هاي زيست محيطي و برنامه‏ريزي براي پايش مستمر مسايل زيست محيطي

6-2) هماهنگ کردن کليه فعاليتهاي زيست محيطي دولت و پشتيباني سيستم قضايي از اجراي مقررات زيست محيطي کشور

6-3) کمک به بهبود سطح علمي متخصصان کشور در زمينه محيط زيست و قوي تر نمودن بنيه تخصصي سازمان محيط زيست

6-4) تشويق همكاري دانش آموزان و دانش جويان در جهت احياي جنگلها و توسعه درخت كاري در كشور

7) راهکارهاي امنيتي، اطلاعاتي، قضايي :  

7-1) ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي به کمک آموزشهاي عمومي و توسعه مشارکت همه‏جانبه مردم در تصميم‏سازيها، رعايت حقوق شهروندي و تقويت نهادهاي مدني، ترويج روحيه دفاع از منافع ملّي و مبارزه با بي انضباطي و بي هنجاريهاي اجتماعي و خشونت سياسي

7-2) تقويت بنيه دفاعي کشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت کشور در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملّي و انقلاب اسلامي با مدرن سازي، هوشمندسازي، چابک سازي و ارتقاء ابتکار عمل نيروهاي مسلح و نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي کشور

7-3) برنامه‏ريزيهاي گسترده جهت تبديل تهديد رشد فزاينده جمعيت به فرصت از طريق برنامه‏ريزي در افزايش سرمايه‏گذاري

7-4) توجه به بحرانهاي ناشي از بلاياي طبيعي از طريق برنامه‏ريزي جامع و مدون و دقيق, مقاوم سازي شهرها و روستاها و مراکز استراتژيک، آموزش همگاني، تعيين مدير بحران در سطح کشور به گونه‏اي که اختيارات لازم جهت بکارگيري تمامي امکانات را دارا باشد.

7-5) تقويت پليس براي حضور قوي مأمورين انتظامي در محلهاي وقوع حوادث جهت انجام عمليات ضربتي نيروهاي امنيتي و انتظامي در برخورد با قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و ... و مبارزه با باز شدن عناصر بيگانه در جريانات خودي و ايجاد سيستم نرم‏افزاري شناسايي معتادين و مجرمين و مبارزه با تخلفات ساختماني و تخريب اماکن عمومي

7-6) شناسايي شبکه‏هاي فعال ضد انقلاب در صحنه‏هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ... و شناسايي ترفندهاي آنها و چاره‏انديشي در جهت مبارزه با آن و اتخاذ رويه‏هاي اثربخش براي کنترل فعاليتهاي جاسوسي و ايجاد احساس امنيت در جامعه و برخورد شديد با عوامل مخل امنيت جامعه

7-7) لزوم بازنگري در قوانين و مقررات واردات و صادرات و قوانين تجاري و اقتصادي در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقتصاد زيرزميني

7-8) سبکبال نمودن نيروهاي انتظامي از مأموريتهاي غيرضروري

8) سياستهاي داخلي و خارجي :

(8-1) راهکارهاي سياست داخلي

8-1-1) جامع نمودن قوانين و مقررات و حاکميت قانون گذاري در عرصه‏هاي مختلف حکومتي

8-1-2) بهره‏مندي از نقش رسانه‏هاي ملّي و مطبوعات و نهادهاي مدني به عنوان چشم و گوش مردم براي شفافيت امور

8-1-3) طراحي کليه فعل و انفعالات و حرکات و برنامه‏ريزيهاي دولت بر محور خدمت

8-1-4) ايجاد فضاي محبت، مودت، همبستگي و نشاط در جامعه

8-1-5) ايجاد امنيت روحي و رواني در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي

8-1-6) نظام مند كردن مشارکت مردم در عرصه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس شايستگي ها و بدون تبعيض

8-1-7) کم کردن حجم و هزينه‏هاي دولت، کاهش تشريفات و كاغذ بازي

8-1-8) ايجاد فضاي نقد و امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به دولت

8-1-9) دفاع از آزادي سياسي و بيان براي همه اقشار جامعه در چارچوب قانون اساسي

8-1-10) ايجاد فرصتهاي برابر سياسي (عدالت سياسي) براي همه افراد و اقشار جامعه

8-1-11) تحکيم مباني مردم‏سالاري ديني و بسط و گسترش آن در همه عرصه‏ها

8-1-12) فعال کردن آحاد جامعه در يک فرايند سلسله مراتب شبکه‏اي براي ارائه پيشنهادات به دولت و تعامل در اجراي برنامه‏ها در راستاي تشکيل کابينه هفتاد ميليوني

8-1-13) شايسته سالاري در انتخاب مديران

(8-2) راهکارهاي سياست خارجي و روابط بين المللي

8-2-1) ديپلماسي فعال و مؤثر در سياست خارجي و برقراري و تداوم روابط بين الملل بر اساس عزت، حکمت، و مصلحت با راهبرد عدالت, صلح وعزت براي همه و مبارزه با
نا امني وجنگ وتحقير ملتها

8-2-2) پيگيري سياست تنش زدايي در روابط دو جانبه و تهديد زدايي در روابط بين الملل

8-2-3) نگاه راهبردي به تحولات سياسي، فرهنگي و اقتصادي در عرصه روابط بين الملل و استفاده حکيمانه از فرصتهاي بين‏المللي و منطقه‏اي در راستاي منافع ملي

8-2-4) همكاري با كشورهاي اسلامي در جهت تشكيل قطب جهان اسلام در نظام چندقطبي آينده

8-2-5) تقدم نگاه منطقه‏اي در روابط بين الملل و رعايت اولويت روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي (جهان اسلام، حوزه خليج فارس، حوزه خزر و آسياي ميانه، حوزه پاسيفيک، اروپاي)

8-2-6) مبارزه همه‏جانبه با تروريسم (دولتي و غيردولتي)

8-2-7) حرکت در جهت تبيين و مقابله با استعمار فرانو و مبارزه با ترفند هاي نظام سلطه جهاني

8-2-8) حمايت از مردم مظلوم فلسطين

8-2-9) گسترش همکاري با کشورهاي مستقل و غير متعهد بر اساس منافع ملّي و مصالح نظام اسلامي و بر قراري مناسبات عادلانه

8-2-10) برنامه‏ريزي ايجاد و يا استمرار رابطه سالم و فعال با هر کشوري جز رژيم اشغال گر قدس براي هميشه و نظام سياسي آمريکا تا زماني که حاضر به رعايت عزت و منافع مردم ما نباشد.

8-2-11) ارزيابي عملکرد سفراي جمهوري اسلامي ايران و رعايت پايبندي آنان به اصول ارزشهاي اسلامي وايفاي نقش کارآمد در جهت تامين منافع و مصالح کشور و ايرانيان مقيم خارج

8-2-12) تغيير نگاه به ايرانيان مقيم خارج به عنوان سفراي فرهنگي کشور و عاملين همکاريهاي علمي و فني و اقتصاد با خارج

8-2-13) بسط و توسعه روابط علمي و تکنولوژيکي با کشورهايي که در تعارض با منافع جمهوري اسلامي ايران قرار ندارند و همچنين برقراري و تداوم روابط اقتصادي با ساير کشورها با توجه به مواضع سياسي و بين‏المللي آنان نسبت به جمهوري اسلامي ايران

8-2-14) تقويت و گسترش سازمانها و پيمانهاي منطقه‏اي (امثال اکو و ...) جهت بسط توسعه تجاري و اقتصادي منطقه‏اي در جهت منافع مشترک کشورها

8-2-15) عضويت فعال و اثرگذار در سازمانهاي فرامنطقه‏اي و بين‏المللي جهت ارتقاء نقش جمهوري اسلامي ايران در عرصه ه‏اي جهاني

8-2-16) تلاش در جهت ايجاد و گسترش نگاه مشترک در کشورهاي اسلامي جهت اتخاذ سياستهاي متمرکز بين‏المللي

8-2-17) تقويت استراتژي چندجانبه گرايي در سطح بين‏المللي و مقابله با يکجانبه گرايي در عرصه بين الملل

8-2-18) تلاش در جهت اعتمادسازي جهاني با حفظ اصول و ارزشها و اقتدار در عرصه‏هاي بين المللي

8-2-19) تهديد زدايي و مبارزه  با توليد,  نگهداري و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي به عنوان ابزار تهديد ملتها

8-2-20)مبارزه با نظام تك قطبي وامپراطوري نظام سلطه جهاني

8-2-21) بكارگيري ظرفيتهاي فرهنگي رسانه اي, دانشگاهي وتشكلهاي غير دولتي در جهت توسعه و پيشبرد اهداف سياست خارجي

 

منبع :  سايت خبري تحليلي خدمت

نويسنده : نويسنده فوق الذكر چهارشنبه 26 مرداد 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  109 اعلام نظر