سلام
شمع

به حول و قوه الهي امروز جمعه17 بهمن ماه 1382 نوشتن درشبكه معين علمي (شمع) آغاز  شد.اميدوارم با كمك دوستان و ياوراني كه از راه خواهند رسيد وبا همت بلند جوانان اين سرزمين در اين شبكه علمي، شاهد روشنگري ها و نورافشاني هاي بيشماري باشيم.انشاءالله    

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 17 بهمن 1382
تعداد نظرات تا اين لحظه :  665 اعلام نظر