جامعه ایرانی 1404 و رسالت نظام آموزشی کشوردر 1384
شمع

 

جامعه ایرانی در "چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى" از جمله باید دارای ویژگی:" برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى" باشد. قاعدتا نخبگان شاداب و تازه نفس  چنین جامعه ای  در سال 1404 هجری شمسی کسانی هستند که همین امسال یعنی در سال تحصیلی 1385- 1384 وارد تحصیل در نظام آموزشی ایران می شوند و در سال  تحصیلی 1405- 1404  شمسی  در مقطع دکتریPHD از یکی از رشته های علوم فارغ التحصیل می شوند.یعنی در این دوره  20 ساله دانش آموز و دانشجو هستند و زیر نظر معلمان و استادان  فعلی  و آتی شاغل در نظام آموزشی کشور،تربیت می شوند.

وضعیت موجود معلمان و استادان کشور چگونه است؟ تربیت معلم در چه وضعی است؟ آموزش ضمن خدمت   و بهسازی معلمین واساتید چگونه صورت می گیرد؟ وضعیت عمومی و جایگاه حرفه ای معلمی در جامعه ایرانی در سال 1384 چگونه است؟

چند هفته ای است که بنا به دو ضرورت ، درگیری بیشتری از گذشته با این سئوالات پیدا کرده ام. به نظرم رسیده  است که در کلان قضیه به علت وجود دومانع اساسی ،یکی از جنس سیاسی و دیگری از جنس علمی  با مسائل بغرنج ومزمنی در این عرصه روبرو هستیم و به احتمال زیاد روبرو خواهیم بود.در این زمینه مشغول تفکر و نوشتن هستم.شما چه فکر می کنید؟چند سطری کی بوردی کنید گناه ندارد؟ اگر داشت، پای من!!

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 6 خرداد 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  124 اعلام نظر