آیین نامه اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت
چراغاني

 

 آيين‌نامه اجرايي ماده 54 و بندهاي "د" و "هـ" ماده 143  قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آموزش کارکنان دولت

هيئت‌وزيران جمهوری اسلامی ایران

اردی بهشت 1384

 

هيئت‌وزيران دستگاه‌هاي اجرايي را موظف نمود هر ساله معادل حداقل يك درصد از كل اعتبارات هزينه‌اي خود را به طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشی كوتاه‌مدت ضمن خدمت با لحاظ اولويت آموزش زنان اختصاص دهند.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيئت‌وزيران اين تصميم را براساس پيشنهاد  سازمان مذكور و به استناد مواد 54 و  143 قانون برنامه چهارم توسعه و به عنوان آيين‌نامه اجرايي ماده 54 و بندهاي "د" و "هـ" ماده 143  اتخاذ نمود.

به موجب اين تصويب‌نامه دستگاه‌هاي اجرايي همچنين مكلف شده‌اند "برنامه جامع آموزش كاركنان" خود را با هدف افزايش سطح دانش، مهارت بارویکرد پودماني و كاركردي متفاوت از نظام آموزش‌هاي رسمي، براي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه تهيه و اجرا نمايند.

هيئت‌وزيران ويژگي‌هاي اين دوره‌ها را مبتني بر نيازسنجي آموزشي، براساس تحليل سازمان، شغل، فرد و بر مبناي متوسط 60 ساعت آموزش برای مديران و 40 ساعت آموزش براي كاركنان در هر سال و با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل اجرا اعلام نموده است.

در اين تصويب‌نامه مقرر شده است كه دستگاه‌هاي اجرايي ضمن اجراي كامل مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر انتخاب، انتصاب و تغيير مديران، در انتصاب مديران پايه و مياني و با توجه به ضرورت آموزش مديران به عنوان يكي از شرايط انتصاب ، مكلف هستند تمهيدات لازم را براي اعزام آنان به دوره‌هاي آموزشي فراهم نمايند.

اين گزارش مي‌افزايد: دوره‌هاي مذكور براساس دستور‌العمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، با لحاظ‌نمودن اولويت آموزش زنان برگزار خواهد شد و تا زماني كه اين آموزش‌ها طي نشده است، انتصاب آنان به پست‌هاي مديريتي ممنوع است.

هيئت‌وزيران همچنين كساني را كه قبل  از ابلاغ اين آيين‌نامه منتصب شده‌اند موظف نموده است ظرف يك سال دوره‌هاي مذكور را بگذرانند.

در اين تصويب‌نامه، چگونگي اجراي دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده و مقرر شده است به منظور ترغيب و تشويق كاركنان دولت براي شركت‌ در دوره‌هاي آموزشي، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به ازاي حداقل 76 ساعت آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت مزايايي را اعطا نمايند.

اين مزايا معادل يك ماه حقوق و فوق‌العاده شغل براي يك بار در طول يك سال، يك سال تعجيل در ارتقاي گروه براي يك بار در هر سال و تا سقف گروه مجاز و اعطاي گواهينامه با "ارزش استخدامي" مي‌باشند.

در اين تصويب‌نامه دستگاه‌هاي اجرايي مجاز نيستند به منظور برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدارك تحصيلي رسمي يا غيررسمي (معادل) مي‌گردد، با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي قرارداد منعقد نمايند.

به موجب اين تصويب‌نامه و به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي انتقال دانش و تجارب نيروهاي دانشي و سرمايه‌هاي فكري و تجربي در دستگاه‌هاي اجرايي و استفاده بهتر از دانش و تجارب آنان در جهت ياري‌رساندن به كاركنان براي رشد، توسعه و شكوفاكردن استعداد آنان، سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور، موظف شده است با ارايه نظام مديريت و انتقال دانش ، ساز و كارهاي انگيزشي لازم را تمهيد و براي اجرا ابلاغ نمايد.

 اين سازمان همچنين مكلف است به منظور ارتقاي سطح كيفيت آموزش در دستگاه‌هاي اجرايي، ضمن تدوين استانداردهاي مربوط، نظام بهبود عملكرد آموزشي را طراحي و بر آن اساس عملكرد سالانه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي را كه در زمينه برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزش كاركنان بررسي و دستگاه‌ها را از اين نظر، رتبه‌بندي و گزارش مربوط را به شوراي عالي اداري و هيئت‌وزيران براي اتخاذ تصميم مقتضي ارايه نمايد.

منبع  خبر اینجا است

 

تذکر به روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

به نظر می رسد خست در اطلاع رسانی کارکرد هایی دارد که ما از آن سر در نمی آوریم؟!!! متاسفانه  روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور شدیدا گرفتار این معضل است. همانطور که در بالا می بینید؛ متن مصوبه هیات دولت تقطیع شده و منتشر شده است.این مصوبه که محرمانه نیست؟ چرا آن را به طور کامل و ماده به ماده  منتشر نمی کنید؟البته این خست صرفا در این مورد نیست.بلکه در اغلب موارد به صورت برنامه ریزی شده در سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت اعمال می گردد.بابا جان شما که دانایی محور هستید؟!! چرا اطلاع رسانی ناقص؟؟! اجازه بدهید همگان  به سمت دانائی بیشتر بروند. موفق باشید.معین

ضمنا متن ماده 54 قانون برنامه چهارم را می توانید در اینجا بخوانید. 

نويسنده : نويسنده فوق الذكر شنبه 31 ارديبهشت 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  6101 اعلام نظر