یک آغاز نو
شمع

 

گاهنامه اینترنتی شاهدِ شمع

سال اول شماره یک

فروردین 1384

با تبریک سال نو به همه مخاطبان شبکه معین علمی و آرزوی شادکامی و موفقیت برای همگان در سال جدید. به امید خدا فعالیت جدیدی با انتشار این بلاگ آغازمی شود.امیدوارم این زمینه جدید موجبات تعاملات مخاطبان شبکه معین علمی  را بیش از پیش فراهم نماید.

تا کنون حداقل  23040 نفر که به احتمال زیاد اغلب آنان  از مخاطبان شبکه که  در بیانیه رسالت آن معرفی شده اند بوده اند؛ جمعا 32003 بازدید از شبکه داشته ودر این بازدید ها 88716 مشاهده از صفحات شبکه داشته اند. انتظار مشارکت  و تعامل فکری چند درصد از این بازدید کنندگان ؛ انتظار معقولی است؟

من جواب این سئوال را نمی دانم. اما امیدوارم که این اتفاق بالاخره بیفتد. بهمین دلیل هم شروع به انتشار گاهنامه اینترنتی شاهدِ شمع کردم. 9 بلاگی که در ذیل این بلاگ مشاهده می فرمایید؛ محتوای گاهنامه شماره یک را تشکیل می دهد. همانگونه که ملاحظه می فرمایید در این شماره  گاهنامه به چهار موضوع  اصلی پرداخته شده است.این موضوعات عبارتند از:

·         مدیریت آموزشی : سند ملی آموزش و پرورش ایران ،

·         آموزش و ارتقا معلمان: شرایط تدریس معلمان در مدارس ایران ،

·         ارزشیابی آموزش کارکنان: الگوی ممیزی برنامه آموزش کارکنان ،

·         توسعه سلامت و عدالت اجتماعی : امنیت انسانی  ، امنیت سرمایه ،  سرمایه اجتماعی 1 ، سرمایه اجتماعی 2 ، رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی.

ازمخاطبان محترم شبکه انتظار می رود که باب گفتگو را در ذیل هر یک از موضوعات که مورد علاقه و اهتمام آنهاست ؛ بگشایند. اگر از منظر کلی تر و در مجموع نیز نطری دارند؛ در ذیل همین بلاگ نیز امکان باز گردن باب گفتگو وجود دارد. بسم الله

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 15 فروردين 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  303 اعلام نظر