توسعه علمی – فرهنگی ازطریق تصویب نامه به طور پودمانی یا شیوه های دیگر
چراغاني

 

 

شرایط تدریس معلمان و مربیان درمدارس ایران

مصوبه هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران

 

هيئت‌وزيران براساس پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش، شرايط تدريس معلمان و مربيان در دوره‌هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را تصويب نمود.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به موجب تصويب‌نامه هيئت‌وزيران، سطح تحصيلات معلمان و مربيان براي تدريس در دوره‌هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه،  دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته مربوطه و طي دوره يك ساله تخصصي براي آشنايي با فنون تعليم و تربيت كه نيمي از آن قبل از شروع خدمت آموزشي طي خواهد شد، تعيين گرديد.

براساس اين تصويب‌نامه در مناطقي كه با اعلام موضوع، امكان جذب و تأمين نيروي انساني واجد شرايط به تعداد كافي به ترتيب ذكر شده در فوق، متناسب با رشته و جنسيت وجود ندارد، سطح حداقل تحصيلات، كارشناسي در رشته مربوطه و طي دوره كارشناسي ارشد تعليم و تربيت كه حداقل يك سوم آن قبل از خدمت آموزشي طي مي‌گردد، تعيين مي‌شود.

در مورد دو سوم باقيمانده دوره، به طور پودماني يا شيوه‌هاي ديگر طي هفت سال ابتداي خدمت برگزار خواهد شد و به افرادي كه اين دوره را با موفقيت طي نمايند، مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد اعطا خواهد شد.

هيئت‌وزيران دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر و طي دوره تخصصي يك ساله آشنايي با فنون تعليم و تربيت كه نيمي از آن قبل از شروع خدمت آموزشي باشد را به عنوان سطح تحصيلات كاركنان، معلمان و مربيان  در دوره ابتدايي عنوان نموده است.

در اين تصويب‌نامه عنوان شده است در شرايطي كه آموزش و جذب نيروي انساني در رشته‌هايي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان آموزشي آن را در حال حاضر ندارد، همچنان به روش موجود در مراكز تربيت معلم انجام مي‌پذيرد.

هيئت‌وزيران كليه مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي را موظف نموده است در جذب نيروي انساني خود مفاد اين تصويب‌نامه را رعايت نموده و معلمانشان بايد داراي گواهينامه صلاحيت تدريس مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش باشند.

اين تصويب‌نامه از اول سال تحصيلي 85-84 تمامي كاركنان با مدرك تحصيلي ديپلم را كه كمتر از 20 سال سابقه خدمت رسمي يا پيماني دارند را موظف نموده است دوره آموزش شغلي خود را متناسب با رشته و دوره تحصيلي مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام مي‌گردد، ضمن انجام خدمت موظف، ظرف 6 سال تا سطح كارداني طي نمايند.

هيئت‌وزيران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف نموده است ضمن پيش‌بيني و تخصيص صددرصد اعتبار لازم براي اجراي اين آموزش‌ها، در بودجه‌هاي سنواتي موارد ذكر شده را در شرايط احراز رشته‌هاي شغلي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان و نيز امتيازات لازم را در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني نمايد.

منبع خبر

کلید واژه ها: ولع ارتقا ، مدرک گرایی 

نويسنده : نويسنده فوق الذكر يکشنبه 23 اسفند 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  389 اعلام نظر