فصل نهم کتاب آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي- آموزش‌ كاركنان‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ در برنامه سوم توسعه
شمع

  وزارت جهاد كشاورزي مولود برنامه سوم توسعه  است.اين وزارتخانه در اواخر سال‌ 1379(سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ) با انحلال‌ وزارتخانه‌هاي‌ جهاد سازندگي‌ و كشاورزي‌ با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تأسيس‌ گرديد. ادغام‌ سازمانها در جهان‌ و در كشور ما امر بديعي‌ نيست‌. ادغام‌ سازمانها به‌ منظور:

(1) هماهنگي‌ بيشتر در انجام‌ وظايف‌،

(2) جلوگيري‌ از موازي‌ كاري‌،

(3) افزايش‌ كار آمدي‌ و پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ جديد،

(4) استفاده‌ بيشتر و بهتر از سرمايه‌هاي‌ انساني‌ سازمانها و

        (5) انجام‌ اصلاحات‌ ساختاري‌،

 در دنيا سابقه‌ دارد. 

اين‌ ادغام‌ها مي بايست با برنامه‌ قبلي‌ و پيش‌ بيني‌هاي‌ لازم‌ از جهات‌ مختلف‌ صورت‌ گرفته‌ و فرصتهاي‌ جديدي‌ براي‌ افزايش‌ اثر بخشي‌ و نهايتاً كارائي‌ سازماني‌ فراهم‌ آورد. اينكه با اين ادغام اين اتفاق رخ داد يا خير؟ موضوع بحث ما نبوده و در اين‌ گزارش‌ به‌ بررسي‌ نحوه‌ و چند و چون‌ ادغام‌ اخير دو وزارتخانه‌ بخش‌ كشاورزي‌ نمي‌پردازيم‌ و صرفاً موضوع‌ آموزش‌ كاركنان‌ را كه‌ بطور جداگانه‌ چند و چون‌ آن‌ را در دو وزارت‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ بيان‌ كرديم‌؛ پي‌مي‌ گيريم‌. البته با معيار هاي 5 گانه مذكور،تحليلگران سازماني مي توانند به ارزشيابي اين ادغام بپردازند واي كاش كه اين ارزشيابي روزي انجام گردد.

 

بخش اول این فصل را در اینجا و بخش دوم را در اینجا بخوانید.

نويسنده : محمد حسن محقق معين سه شنبه 29 دی 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  10 اعلام نظر