فصل پنجم کتاب آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي-آموزش كاركنان دولت در ایران
شمع

 

ضرورت‌ و اهميت‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ در ايران‌

 آموزش‌ كاركنان‌ بويژه‌ از نوع‌ كوتاه‌ مدت‌ آن‌ در ايران‌ از چند جهت‌ ضرورت‌ و اهميت‌ دارد. نخست‌ اينكه‌ تقريباً همه‌ آموزشهاي‌ دانشگاهي‌ جنبه‌ نظري‌ داشته‌ و با نيازهاي‌ دنياي‌ كار فاصله‌ دارد. حتي‌ آموزشهاي‌ بلند مدت‌ مقطع‌ داري‌ كه‌ در مراكز آموزشي‌ وابسته‌ به‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ به‌ منظور تأمين‌ نيازهاي‌ خاص‌ آنها ارائه‌ مي‌شود به‌ علت‌ غلبه‌ جنبه‌ نظري‌، دچار همين‌ نقيضه‌ شده‌اند.

 دومين‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ آموزشهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ كاركنان‌ به‌ ضعف‌ در مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ منابع‌ انساني‌ بر مي‌گردد. نسبت‌ تناسب‌ ظاهري‌ بين‌ رشه‌ تحصيلي‌ و شغل‌ افراد در گروههاي‌ عمده‌ شغلي‌ متفاوت‌ است‌ و بعضاً از تناسب‌ قابل‌ قبولي‌ برخوردار نيست‌. سومين‌ عامل‌ و ضرورتي‌ كه‌ براي‌ توجه‌ روزافزون‌ به‌ آموزش‌ كاركنان‌ در ايران‌ وجود دارد عاملي‌ عمومي‌ و جهاني‌ است‌ و آن‌ تغييرات‌ روزافزون‌ و پرشتاب‌ فني‌ و تكنيكي‌ مشاغل‌ و بازاركار و كهنه‌ و غيرمفيد شدن‌ دانش‌ و مهارتهاي‌ كسب‌ شده‌ شاغلين‌ در كوتاه‌ترين‌ مدت‌ زماني‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ و آموزش‌ مي‌باشد.

متن کامل فصل پنجم کتاب آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي  را در اینجا بخوانید .

نويسنده : محمد حسن محقق معين پنجشنبه 24 دی 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  12 اعلام نظر