گفت و گوي تمدن ها
چراغاني

 

هفته پژوهش است ديگر!! بايد كمي اضافه كاري كرد!هر چند كه كارهاي امثال من، هميشه اضافه است!!امسال هفتادمين سال تاسيس دانشگاه تهران است.دانشگاه مادر دانشگاه هاي ايران.خدا رحمت كند باني اين دانشگاه، مرحوم دكتر عيسي صديق را. چهار جلد كتاب يادگار عمر او را هفت هشت سال قبل خواندم وماجراهاي خواندني بسياري داشت.وقت كنم يك بار ديگر ازب ي بسم الله تا تاي تمتت آن را دوباره خواهم خواند. چند روز پيش بمناسبت حال و هواي خودم، مطلبي از مردي كه استادم  دكتر علي محمد كاردان به خودم گفت كه استادش بوده و فكر نمي كند كه زمانه دوباره مانند چنين انسان دانا، عميق وخيرانديشي را دوباره بياورد!- نقل به مضمون- در همين صفحه منتشر كردم.امروز نيز مي خواهم به مناسبت هفته پژوهش و نزديك شدن شب يلدا  مطلب الحادي !! ديگري از او منتشر كنم!! روحش شاد. اگر  كسي  جرأت و همت كند و چهار جلد كتاب ياد گارعمر را تجديد چاپ كرده و به  قيمت مناسب  در دسترس جوانان و پيران اين مرز و بوم بگذارد؛ كاري كرده كارستان!!

فلسفه شب يلدا

عيسي صديق

طبق آئين مهر پرستي روز اول دي ماه (22 دسامبر) به نام يلدا مطابق است با آغاز بلند شدن روز و چيره شدن روشنايي بر تاريكي و درايران باستان آن روز را جشن مي گرفتند. وقتي مملكت روم در قرن اول فبل از ميلاد با ايران همسايه شد، سربازان رومي به آئين مهرپرستي گرويدند وآن را با خود به رم بردند و بعضي از امپراطوران رم نيز بدان معتقد شدند ومجسمه ها ومعابدي در شهر رم براي ايزد مهر ساختند كه هم اكنون در پايتخت ايتاليا موجود است؛ مانند پرستشگاهي كه در طبقه تحتاني كليساي عظيم سن كلمان St. Clement واقع است .  در نتيجه جشن يلدا را در روم برپا كردند واين كار تا قرن چهارم چهارم ميلادي ادامه داشت.وقتي قسطنطين امپراتور روم شرقي در 313 ميلادي دين مسيح را رسميت داد؛ سن ژول اول St. Jules كه در 341 ميلادي پاپ شد جشن معمول مهر پرستان را جشن ميلاد مسيح خواند و به روز 25 دسامبر تثبيت نمود.به اضافه در زبان انگليسي روز يكشنبه روز مقدس مسيحيان و موسوم است به روز خورشيدSunday  كه مراد همان ايزد مهر است.

 

منبع: صديق، عيسي، 1353، يادگار عمر،جلد سوم، صفحه 333،تهران.

 

نويسنده : نويسنده فوق الذكر سه شنبه 24 آذر 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  17 اعلام نظر