باز هم هفته پژوهش
شمع

 

خدا رحمت كند مرحوم دكتر حسين عظيمي را، در يكي ازسخنان منسوب به او ديدم كه گفته بود: "چرا در ايران هفته پژوهش داريم و در كشور هاي پيشرفته نداريم؟ اين نشان از نهادينه نشدن پژوهش در كشور ماست؛ كه نياز به چنين تمهيداتي داريم" احتمالا پيش فرض چنين حرفي آن است كه ممكن است با برگزاري چنين مراسم هايي به نهادينه شدن پژوهش در ايران كمك شود.اميدواريم اينطور بشود.البته چه بشود و چه نشود من شخصا از هفته پژوهش خوشم مي آيد!! علل آن هم مفصل است.يكي از دلائل آن احتمال پيدا كردن تربيون محفلي!!!است كه من از آن استقبال مي كنم.پارسال در آذر ماه  و در هفته پژوهش سال82  دو سه تايش نصيبم شد! وامسال هم قرار است كه شمعي در دو محفل در روزهاي يكشنبه و پنج شنبه هفته پژوهش سال 1383 روشن كنيم !! از اين بهتر چي؟ هميشه كه نبايد شمع اينترنت باشيم.

امسال هم كه انتخاب پژوهشگر نمونه آموزش و پرورش الكترونيكي شده كه خيلي هم خوب است.پژوهشگران شايسته ترين افرادبراي Online بودن هستند و بايد باشند.

در روز يكشنبه قرار است كه در مركز تربيت معلم نسيبه از مقالات برتر پژوهشگران آموزشي تقدير شود.تا آنجا كه من اطلاع دارم ده مقاله از بين مقالات منتشر شده در فصلنامه تعليم وتربيت طي سال هاي 1381،1380 و 1382 توسط داوران انتخاب شده و قرار است كه به صورت ويژه نامه فصلنامه تعليم وتربيت  دوباره منتشرشود.از خوبي حادثه مقاله ارتقاي فرهنگ مدرسه بنياني براي اصلاح مدرسه حائز رتبه ممتاز شده است.

مرتبط ترين لينك اين حادثه علاوه بر مقاله اخيراللينك صفحه فصلنامه تعليم وتربيت در سايت پژوهشكده تعليم وتربيت است كه افاضه مي نماييم تا بعدا كه لينك نزديكتر به حادثه را اضافه كنيم. از اين صفحه خوب اينترنتي كه فعلامحتواي كامل 4 فصلنامه تعليم وتربيت 72 تا 75 را به صورت  PDF دارد غفلت نفرماييد.

در دوروز آخر هفته پژوهش پنج شنبه و جمعه 26و27 آذز 1383هم قرار است كه بالاخره سومين كنگره ملي آموزش هاي عالي علمي كاربردي برگزار گردد. قرار است مقاله اي تحت عنوان:اثربخشي دوره هاي علمي كاربردي كشاورزي در اين كنگره ارائه نمايم كه خدا به خير بگذراند.فعلا لينك سايت اين گنگره را مي گذارم.اطلاعات تفضيلي تر بماند براي بعد. 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 21 آذر 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  12 اعلام نظر