تاسيس اولين مؤسسه ارزشیابی توانمند ساز درايران
شمع

 

جهان يادگار است وما رفتني

به گيتي نماند به جزگفتنی

 به ميمنت و خجستگي اولين مؤسسه ارزشيابي توانمند سازدر ايران در ماه مبارك رمضان و روز ميلاد امام حسن مجتبي(ع) مصادف با شنبه نهم آبان ماه 1383 تحت عنوان :" مؤسسه ارزشيابي توانمند ساز معين" و شماره : 17311 در تهران به ثبت رسيد.

در ماده 2 اساسنامه اين مؤسسه غير تجاري،  حوزه ها و موضوعات فعاليت هاي  مؤسسه به شرح زير درج شده است:

تسهیل توسعه سرمایه انسانی از طریق روشنگری ،آگاهی بخشی، تسهیلگری و توانمند شدن مردم برای حل مسائل خودشان و ترغیب مردم به خواندن ، نوشتن ،حرف زدن و گوش دادن از طرق :  گفت وگو، جستجو،مطالعه،آموزش و ارزشیابی از خودشان و برنامه هایشان و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوع مؤسسه.

در ماده 16 اساسنامه مؤسسه ارزشيابي توانمند ساز معين، اين نهاد  به عنوان يك شخصيت حقوقي، آمادگي خود را جهت ارائه خدمات در حوزه هاي فعاليتش به ويژه برگزاري كارگاه ارزشيابي توانمند ساز  براي : وزارت خانه ها،ادارات، سازمان ها  و موسسات دولتی و غیر دولتی، دانشگاهها، مدارس، شوراها ، شهرداری ها،  مجریان طرح ها و برنامه ها، شرکت های دولتی،تعاونی و خصوصی و بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی،  بوسيله عقد هرگونه قراداد و پيمان اعلام نموده است. 

سايت اين موسسه در نشاني اينترنتي: www.arzeshyaby.ir  راه اندازي شده  و در دست تكميل است.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين شنبه 9 آبان 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  136 اعلام نظر