اثبات یا بهبود هر دو یا یکی؟ کدامیک؟
شمع

 

ارزشیابی برای اثبات( Prove )هم نهایتا با هدف غایی بهبود Improve))  اجرا می گردد، اما بهبودی که برای "مورد ارزشیابی " Evaluate ) ) در آن واحد اثر ندارد.مانند لباس نو بعد از عید که اصفهانی ها می گویند برای سر مونار(منار) خوب است!! آیا بهتر نیست ارزشیابی از ابتدا با هدف بارز بهبود "مورد ارزشیابی" انجام گردد.این محدودیت کمر شکن در ارزشیابی، ناشی از  سوء برداشت از روش علمی و تحقیق در نزد علمای علوم تربیتی ) Educational Science ) از ابتدای عمر ارزشیابی به وجود آمده و هنوز نیز دنیای علمی و اجرایی گرفتار این معضل است!! به نظر من مبنای اصلی  تئوریک ارزشیابی توصیفی در ارزشیابی تحصیلی  همین  چند کلمه است وبس!! ارزشیابی توصیفی وکیفی نوعی ارزشیابی تکوینی است و به منظور بهبود(Improve  ) است.در حالیکه ارزشیابی تحصیلی کمی و سنتی نوعی ارزشیابی پایانی است و بیشتر به منظور اثبات (  Prove)  صورت می گیرد و دمار از تعلیم و تربیت درآورده است. منتظر کتاب ارزشیابی توانمند ساز من باشید که این ماجرا را به وسع  و علافه خود شکافته ام. نظرات ارزشمندتان را هم  ذیلا ارسال فرمایید تا همین الان در بهبود کار من موثر واقع شود. وگرنه بعد از چاپ کتاب... اما نه  به درد چاپ بعدی می خورد!!! یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ حانه کدخدا را می گرفت حکایت من است!! آخر ای آقا زاده  بگذار ببینی چاپ اول کتابت بیرون می آید  بعد این ادعا ها را بکن!!!.امان از دست آقا و آقا زاده هایی که صدای علیرضا را هم در آورده اند. حلول ماه مبارک رمضان را هم در دومین روزش تبریک گفته و التماس دعا دارم.

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 26 مهر 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  21 اعلام نظر