اول مهر ، روز شكوه زندگي
شمع

مدرسه ها وا شده ، همهمه بر پا شده ، با حضور بچه ها ، مدرسه زيبا شده

Go to fullsize image 

از چند روز پيش، نمي دانم چرا بيشتر از سالهاي قبل؛ شور و شوق رسيدن به اول مهر را داشتم واميدوار تر از گذشته .شايد به دليل ديدن سايت سازمان آموزش وپرورش شهر تهران بود؛ بويژه  به خاطر  مجموعه مقالاتي كه تحت عنوان  نهضت تغيير نگرش منتشر كرده بودند وشايد هم دلايل ديگر داشته باشد.البته در اين چند روزه به فرزند مجازي ارشدم؛ وبلاگ ارزشيابي توصيفي هم  سر و سامان  تازه اي داده ام و مقدار ي از خوشحالي ام نيز به اين دليل ا ست .

من معمولا روزهاي اول مهر بيشتر  به كلاس اولي ها فكر مي كنم و به عظمت تحول كيفي كه در  طي  پايه اول ابتدايي در كودك ايجاد مي گردد.شوخي نيست! بچه هاي معمولي  كه در مهر ماه در اول سال تحصيلي  وارد مدرسه مي شوند؛ خواندن و نوشتن بلد نيستند.البته طوطي وار اين دو عمل را انجام مي دهند؛ اما خواندن و نوشتن نمي دانند.اما در پايان سال تحصيلي در خرداد ماه ، كلاس اولي ها مي توانند بخوانند و بنويسند.به نظر من اين يك تحول كيفي و سترگ در انسان است وهمه ما مديون معلمان كلاس اولمان هستيم كه معمولا خانم هم هستند. معلمان كلاس اول دوستتان دارم خوش به حالتان!!قدر خودتان و كار بزرگتان را بدانيد آفرين بر شما و فكر و كلام و لحن و ادا و اصولتان!!

از نهضت تغيير نگرش صحبت كردم راستش  را بخواهيد خودم هم چند ماهي است كه دچار تغيير  نگرش شده ام!!! به اين نتيجه  رسيده ا م كه مداخله موثر را بايد از هرجا كه امكان داشت شروع كرد و چنانچه صرفا به دنبال مداخله موثر كاركردي باشيم  ممكن است راه به جايي نبريم البته اگر ساختار ها اصلاح مي شد و اگر چه مي شد و اگر چه مي شد دنيا گلستان مي شد ولي تلاش كرديم و نشد.لذا سطح مداخله خودم را به جاي دنيا و كشور به سطح خانه و مدرسه و برنامه  تقليل داده و موضوع  ارتقاء فرهنگ مدرسه  و ارزشيابي توانمند ساز  و كار گاه ارزشيابي توانمند ساز را كه قبلا مطرح  كرده بودم ؛ الان جدي تر گرفته ام!!.ببنيم  چه پيش مي آيد؟

به هر حال حداقل چيزي كه با اين تغيير نگرش در خود احساس مي كنم ؛اميدواري بيشتر است و البته اين كم چيزي نيست.اميدوارم همه دست اندركاران تعليم و تربيت كشور در سال جديد تحصيلي گامي به پيش بردارند.انشاءالله  

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 1 مهر 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  32 اعلام نظر