فصل هشتم کتاب
شمع

آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 

(ويرايش سوم)

فصل‌ هشتم :

آموزش كاركنان در جهاد سازندگي و وزارت جهاد سازندگي

بخش اول

محمد حسن محقق معين

شهریور 1383

info@moein.net

سرفصل مباحث فصل :

·         آموزش‌ كاركنان‌ در جهاد سازندگي‌ 

·         سازماندهي‌ مناسب‌ در مديريت‌ منابع‌ انساني‌ جهادسازندگي‌ 

·          تشكيلات اداري آموزش‌ كاركنان‌ در وزارت‌ جهاد سازندگي‌ 

·         آئين‌نامه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ 

·         نحوه‌ اجراي‌ آموزشهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ ضمن‌ خدمت‌ در وزارت‌ جهاد سازندگي‌ 

·         مسئله‌ يا بحران‌ برنامه‌ درسي‌ آموزشهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ ضمن‌ خدمت‌

·         طرح‌ آموزش‌ شغلي‌ پودماني‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ 

·         عملكرد آموزشهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ كاركنان‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌

·         آموزش‌ مديران‌ در وزارت‌ جهادسازندگي‌

·         وضعيت‌ نيروي‌ انساني‌ وزارت‌ جهادسازندگي

·        مقايسه سطح تحصيلات شاغلين دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي در آستانه ادغام

·         نتيجه گيري از مباحث فصل

·         منابع و مآخذ فصل

 

‌ آموزش‌ كاركنان‌ در جهاد سازندگي‌ 

فعاليتها ي‌ آموزشي‌ جهاد سازندگي‌ همزمان‌ با ساير فعاليتهاي‌ آن‌ آغاز شده‌ و تأخري‌ در اين‌ زمينه‌ وجود ندارد. نگارنده‌ شخصاً در تيرماه‌ سال‌ 1359، روزهاي‌ اول‌ فعاليت‌ داوطلبانه‌ در اين‌ نهاد را با شركت‌ در يك‌ دوره‌ آموزشي‌ كوتاه‌ مدت‌ كه‌ با كيفيت‌ بسيار خوب‌ در دانشكده‌ دامپزشكي‌ دانشگاه‌ تهران‌ با استفاده‌ از امكانات‌ آزمايشگاهي‌ و برنامه‌ ريزي‌ دقيق‌ واحد اجرايي‌ مربوطه‌ در جهاد سازندگي‌ و نه‌ واحد آموزش‌ برگزار شد؛ آغاز كرده‌ است‌. بلافاصله‌ پس‌ از دوره‌ با در اختيار گرفتن‌ امكانات‌ لازم‌ براي‌ فعاليتي‌ كه‌ براي‌ آن‌ آموزش‌ لازم‌ را ديده‌ بودم‌ به‌ محل‌ كار اعزام‌ شدم‌.

 وجود فرهنگ‌ قوي‌ آموزش‌ در ابتداي‌ فعاليت‌ جهاد سازندگي‌ علاوه‌ بر مصداق‌ اخيرالذكر مستندات‌ ديگري‌ هم‌ دارد. اولين‌ سمينار سراسري‌ آموزش‌ جهادسازندگي‌ در روزهاي‌ چهارم‌ الي‌ هشتم‌ اسفند ماه‌ سال‌ 1360 در اوج‌ ناپايداري‌هاي‌ سياسي‌ و جنگ‌ و ترور در كشور به‌ مدت‌ 5 روز در دانشكده‌ خدمات‌ اجتماعي‌ شهيد ارشاد در تهران‌ با حضور مسؤلان‌ واحدهاي‌ آموزش‌ جهادسازندگي‌ از سراسر كشور برگزار گرديد.  

 در اين‌ سمينار 7 كميسيون‌ به‌ جمع‌ بندي‌ تجارب‌ 21 ماهه‌ نهاد جهاد سازندگي‌ در امر آموزش‌ و ترسيم‌ راه‌ آينده‌ پرداختند. عناوين‌ اين‌ كميسيونها عبارت‌ بودند از: تشكيلات‌، آموزش‌ عمومي‌، آموزشهاي‌ تخصصي‌، تعيين‌ ضوابط‌ و دستورالعملها، مشكلات‌ آموزشي‌ و راه‌ حلها، شيوه‌هاي‌ اجرايي‌ آموزش‌ و بالاخره‌ طرح‌ و برنامه‌ ريزي‌ آموزشي‌ (واحد آموزش‌ دفتر مركزي‌ جهاد سازندگي‌، 1360)

 

بخش اول این فصل رادر اینجا و بخش دوم فصل را در اینجا مطالعه فرمایید.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 22 شهريور 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  14 اعلام نظر