فصل چهارم کتاب
شمع

 آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 

(ويرايش سوم)

فصل‌ چهارم :

گستره فعاليت هاي آموزش و بهسازي كاركنان در دنيا

محمد حسن محقق معين

شهریور 1383

info@moein.net

سرفصل مباحث فصل:

·       گستره‌ موضوعي‌ آموزش‌ كاركنان‌ 

·        مسائل‌ آموزش‌ كاركنان‌

·        فعاليت‌ شوراي‌ محلي‌ در آموزش‌ كاركنان‌

·        فعاليت‌ دولت‌ در آموزش‌ كاركنان‌

·        نتیجه گیری از مباحث فصل

·         فهرست منابع و ماخذ فصل

 

 گستره‌ موضوعي‌ آموزش‌ كاركنان‌

 يكي‌ از راههاي‌ شناخت‌ موضوعات‌ علمي‌، كاويدن‌ عرصه‌هاي‌ گفتگوي‌ عالمان‌ در موضوعات‌ علمي‌ است‌. مهمترين‌ و يا يكي‌ از مهمترين‌ عرصه‌هاي‌ گفتگوي‌ عالمان‌ ارائه‌ نتايج‌ تحقيقات‌ آنهابصورت‌ مقالات‌ در مجلات‌ علمي‌ است‌. با گستردگي‌ موضوعات‌ علمي‌، تعداد مجلات‌ نيز در حوزه‌هاي‌ موضوعي‌ مربوطه‌ افزايش‌ مي‌يابد؛ تا امكان‌ درج‌ يافته‌هاي‌ پژوهشگران‌ وجود داشته‌ باشد. در خصوص‌ آموزش‌ كاركنان‌ نيز مجلات‌ علمي‌ در خارج‌ از كشور بويژه‌ در آمريكا و اروپا مرتباً منتشر مي‌شود. يكي‌ از اين‌ مجلات‌ "مجله‌  British Journal of In-service Training    مي‌باشد. در شماره‌ 1 از دوره‌ بيست‌ و سوم‌ اين‌ مجله‌ كه‌ در سال‌ 1997 منتشر شده‌ است‌، مالكولم‌ لي‌  (Malcolm lee)  استاد دانشكده‌ بريتون‌ هال‌، مقاله‌اي‌ فرا تحليلي‌ نوشته‌ است‌. در اين‌ مقاله‌، لي‌ به‌ مرور موضوعي‌ مقالات‌ درج‌ شده‌ در 22 شماره‌ قبلي‌ اين‌ مجله‌ پرداخته‌ و تحليلي‌ از چگونگي‌ گسترش‌ موضوعات‌ مقالات‌ منتشر شده‌ در اين‌ مجله‌ ارائه‌ داده‌ است‌. بدون‌ وارد شدن‌ در جزئيات‌ طرح‌ شده‌ در اين‌ مقاله‌، با تحليل‌ كمّي‌ مختصري‌ از اين‌ فراتحليل‌ كيفي‌، حوزه‌ مفهومي‌ گسترده‌ آموزش‌ كاركنان‌ در يكي‌ از مجلات‌ علمي‌ را به‌ تصوير مي‌كشيم‌. به‌ اميد اينكه‌ روزي‌ در كشور ما نيز شاهد پيدائي‌ مجلات‌ علمي‌ و چاپ‌ مقالات‌ ارزنده‌ علمي‌ در حوزه‌ آموزش‌ كاركنان‌ باشيم‌. بين‌ سالهاي‌ 1971 تا 1997 در 22 سال‌ انتشار اين‌ مجله‌ كه‌ احتمالاً 88 شماره‌ از آن‌ چاپ‌ شده‌، تعداد 588 مقاله‌ منتشر گرديده‌ است‌. در جدول‌ 1-4 توزيع‌ فراواني‌ و درصد قلمرو موضوعي‌ مقالات‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

بخش اول مطالب این فصل را به طور کامل در  اینجا  و بخش دوم فصل چهارم را در اینجا مطالعه فرمایید.

 

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 20 شهريور 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  78 اعلام نظر