تزیین استبداد با قا نون
چراغاني

 

مجلس شورای اسلامی اختیارات امور ماهواره  واینترنت را به سازمان صداوسيما ی جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد

گروه سیاسی روزنامه ایران

 روز سه شنبه 27 مرداد1383 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تغيير بخشى از قانون برنامه چهارم توسعه ، اختيارات استفاده از تسهيلات اينترنتى و ايجاد شرايط لازم براى دريافت برنامه هاى ماهواره اى به سازمان صداوسيما واگذار شد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس «ايران» بر اساس تصميم مجلس، اعطاى تسهيلات لازم براى برپايى پايگاه هاى رايانه اى و اطلاع رسانى حاوى اطلاعات فرهنگى، دينى، تاريخى و
علمى توسط بخش هاى مختلف اجرايى كشور
و ايجاد شرايط لازم براى دريافت برنامه هاى صوتى و تصويرى از طريق شبكه هاى اطلاع رسانى كابلى و كانال هاى ماهواره اى نيز به سازمان صداوسيما سپرده شد.در لايحه دولت، آيين نامه اجرايى استفاده از تسهيلات ماهواره اى و اينترنتى به مجموعه اى مركب از وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى، ارتباطات و فن آورى اطلاعات و سازمان صداوسيما واگذار شده بود.
پيش از اين در كميسيون فرهنگى مجلس طى جلسات غيررسمى به هنگام بحث درباره طرح استفاده كنترل شده از ماهواره (عودت داده شده از سوى شوراى نگهبان) نمايندگان جناح اكثريت بر محور قرار دادن صداوسيما تأكيد كرده بودند.جناح اكثريت مجلس در حالى اختيارات امور ماهواره و اينترنت را به صداوسيما واگذار كرد كه حتى در طرح مورد بررسى كميسيون فرهنگى نيز وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و ارتباطات و فن آورى به عنوان متوليان اين طرح پيش بينى شده بود.

طرح مربوط به استفاده از ماهواره را مجلس ششم تهيه كرده بود كه به دليل مخالفت شوراى نگهبان مجدداً در اختيار كميسيون فرهنگى مجلس هفتم قرار گرفت.كميسيون فرهنگى مجلس هفتم اين طرح را براى كارشناسى به مركز پژوهش ها ارسال كرد اما با تغييرات اخير برنامه چهارم منابع پارلمانى پيش بينى مى كنند كه مركز پژوهش ها نيز در نهايت اختيارات و تسهيلات مربوط به استفاده از ماهواره رابه صداوسيما واگذار كند.

در صورت واگذارى نهايى اختيار استفاده از ماهواره به صداوسيما نه تنها دامنه قدرت صداوسيما افزوده خواهد شد بلكه بودجه كلان تازه اى نيز عايد اين سازمان مى شود. 

اصل خبر را اینجا ببینید.

 

نويسنده : نويسنده فوق الذكر پنجشنبه 29 مرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  12 اعلام نظر