سه شنبه 2 آبان 1397
ارزشیابی برنامه غنی سازی اوقات فراغت فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
جمعه 7 اسفند 1388

ارزشیابی برنامه غنی سازی اوقات فراغت فرزندانِ کارکنان  وزارت جهاد کشاورزی

محمد حسن محقق معین

 

عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

mmoein@gmail.com

 زمستان 1388

پیش گفتار گزارش نهایی ارزشیابی

خدا را به خاطر همه الطافی که به نویسنده  داشته شکر  می کنم.سالهای متمادی بود که در پی انجام چنین کاری برای وزارت جهاد کشاورزی  بودم اما فرصت آن فراهم نمی شد.با همت و حسن نظر دکتر  سید داوود حاجی میر رحیمی عهده دار انجام این وظیفه شدم؛لذا از ایشان و رئیس  محترم  مر کز آموزش عالی امام خمینی(ره) جناب آقای مخبر، متشکرم.

ارزشیابی حمایت کننده ظرفیت سازمانی برای یادگیری و بازخورد دهی است.  ارزشیابی با خودش خاتمه نمی یابد. ارزشیابی باید بخشی از فرایند ناب مدیریت سازمانی باشد. در این صورت، ارزشیابی می‌تواند به یادگیری مستمر سازمانی یاری نماید. هر تلاش سازمان و هر تلاش ارزشیابی، نیازمند ابزار و روش هایی متناسب با اطلاعاتی که می‌باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود؛ همچنین متناسب با نیازهای سازمانی می‌باشد. روشی به نام بهترین روش ارشیابی وجود ندارد و روش‌های ارزشیابی از مزایای نسبی برخوردارند. حتی بهترین برنامه‌های اجرا شده اغلب با موفقیت کامل همراه نیستند. هر برنامه‌ای می‌تواند بهبود یابد. اطلاعاتی که در یک ارزشیابی جمع آوری می‌شود؛ می‌تواندفراهم کننده رهنمود هایی برای بهبود برنامه باشد. به همان نحوی که ارزشیابی با کارهای روزانه شما آمیخته می‌شود؛ شما می‌توانید اطلاعات مفیدی به دست آورده و تبدیل به «سازمان یادگیرنده» ـ واحدی که دائماً در حال جمع آوری اطلاعات،  تغییر دادن و بهبود دادن است- شوید.(محقق معین،1383)

ارزشیابی فرایندی جدانشدنی از اثربخشی سازمانی است. ارزشیابی باید شکل دهنده طراحی و اجرای برنامه باشد. تمام کسانی که از پیامدهای ارزشیابی تاثیر می‌پذیرند؛ حق مشارکت در فرایند ارزشیابی را دارند. مشارکت آنها کمک می‌کند تا فرایند و هدف ارزشیابی را بهتر درک نمایند. چنین بالندگی‌هایی احتمالِ کاربرد عملی یافته‌های ارزشیابی را بالا می‌برد. ارزشیابی ملزم به خدمت به جامعه از طریق برنامه است.

گزارشی که در 100 صفحه  به کار فرمای تحقیق تقدیم شده  به ارزشیابی برنامه غنی سازی اوقات فراغت فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در ششماهه اول سال 1388 به اجرا گذاشته شد،تعلق دارد.امیدوارم که این ارزشیابی و گزارش آن از ویژگی هایی که  در دو پاراگرف اخیر برشمردیم برخوردار باشد.04/ 10 /1388

 

چکیده فارسی و انگلیسی اولین مقاله حاصل از ارزشیابی ارائه شده در يك کنفرانس ملی:

پنجمین نسل ارزشيابي:  ظرفيت سازی (مرور نقش های ارزشیابی در یادگیری سازمانی و مدیریت دانش)

پاورپوینت  ارائه مقاله

 

متن کامل مقاله در لوح فشرده کنفرانس به شرکت کنندگان تقدیم شده است.عنوان مقاله در صفحه 6 سومین خبرنامه کنفرانس،فهرست مقالات بخش پوستر - مقاله ماقبل آخر- درج شده است.

 

بازگشت