چهارشنبه 31 آبان 1397
تصويب سه ماده برنامه چهارم توسعه در كمتر از 3 دقيقه در مجلس شوراي اسلامي
10 ارديبهشت 1383

 

 

 

 

تصويب سه ماده برنامه چهارم توسعه در كمتر از 3 دقيقه در مجلس شوراي اسلامي

 

محمد حسن محقق معين

 

10 ارديبهشت 1383

 

info@moein.net

 

 

 

امروز پنجشنبه دهم ارديبهشت 1383 پس از تلاوت  قرآن ، در طول 5 دقيقه اول مذاكرات نمايندگان در مورد برنامه چهارم توسعه، ماده 54، مربوط به آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت، ماده 55 ، مربوط به آموزش هاي فني حرفه اي و ماده 56 مربوط به آموزش عالي ، تحقيقات و فناوري  در ارتباط با  اقتصاد مبتني بر دانش و دانايي، قرائت و بدون ارائه حتي يك پيشنهاد و صحبت موافق و يا مخالف با سه قيام و قعود  اكثريت موجود از ميان  197 نفر از نمايندگان حاضر در جلسه، در عرض 3 دقيقه به تصويب رسيد.

در حين بررسي همين مواد،  آقاي كروبي ريئس مجلس ، يكي از كارمندان مجلس را كه جلوي درب خروجي صحن مجلس گمارده بود؛ مورد عتاب قرار داد  و گفت : آقاي ... چرا اجازه مي دهي نماينده اي از صحن خارج شود !!! ا گر كسي خواست خارج شود بايد جلوي او را بگيري  و اگر توجه نكرد از همانجا همينطوري كه من تو را صدا كردم، من را صدا كن!! تا جلوي خروج او را بگيرم. چرا كه با اينكه يك چشم من به در خروجي و يك چشم هم به كارهاي ديگر دارم ؛ بعضي اوقات كنترل از دستم خارج مي شود و شما وظيفه داري كه  به من در اداره جلسه كمك كني.

امروز كه  صحبت نمايندگان را از راديو مستقيما گوش مي دادم!! حالت مشمئز كننده اي به من دست داد. در 5 سال اخير، تقريبا همه عمر مفيد حرفه اي من  صرف كند و كاو ، تامل ، خواندن ، نوشتن ، گوش دادن و حرف زدن و عمل كردن در باره موضوعات مطرح شده در اين 3 ماده شده است. ارائه و انتشار چاپي والكترونيكي  سه گزارش پژوهشي و شش مقاله و نيز ايراد پنج  سخنراني در سمينار ها و محافل علمي از جمله اين فعاليت هاست .  در همين مدت با مراجعه و مكاتبه  با  مسئولين اين امور در سازمان مديريت و برنامه ريزي ، مجلس شوراي اسلامي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري  و وزارت جهاد كشاورزي   تلاش كرده ام كه نتايج  فعاليت هاي  خود را به اطلاع آنها برسانم. متاسفانه متعاقب اين فعاليت ها و اقدامات ، از سوي هيچ يك از اين مراكز، پي گيري بعدي، سئوال و مشورت خواهي از من  در اين موارد صورت نگرفت.

مي دانم كه فرهيختگان و عالمان ديگري نيز چنين كرده اند  و  با چنينن  سر نوشتي نيز مواجه شده اند!! امروز مجلس شوراي اسلامي فعاليت خود را در ساعت حدود 8.5 صبح از تصويب ماده 53 شروع كرد و الان كه ساعت 11.5 است مشغول بررسي ماده 87 است.

 چند روز پيش ادعايي از طرف دكتر فرشاد مومني  مطرح شده بود مبني بر اينكه " فرايند تدوين برنامه چهارم توسعه در تاريخ برنامه ريزي ايران از نظر شدت شتابزدگي و گستره و عمق مشاركت گريزي بي سابقه بوده است."فكر مي كنم كه جريان امروز صبح  مجلس مصداق تاييد كننده اي براي اين ادعا ست. در سال پاسخگويي مسئولان ، سئوال من اين است كه  چر امروز چنيين اتفاقي در مجلس مي افتد؟ چه عوامل ، ساختارها و افرادي مسبب اين اتفاق كه نادر و مربوط به امروز و امسال و دهسال اخيرنيست!! هستند؟

  در  گفت و گوي  اخير الذكر دكتر فرشاد مومني  با روزنامه ايران 3 ارديبهشت 1383  در صفحه 14  در خصوص راهبردهاي بخش پژوهش در برنامه چهارم توسعه مطلبي را خواندم كه توصيه مي كنم همگان بخوانند  تا حساسيت بيشتري نسبت به نحوه تصميم گيري و سياستگذاري كشور حتي در عرصه  علمي پيدا نمايند. دو فراز از گفته هاي  ايشان را تمام و كمال در زير مي آورم.

 

"تا زماني كه نظام تصميم گيري و تخصيص منابع در ايران به نتايج حاصل از تخصيص منابع كاري ندارد و فقط به نحوه توزيع منابع عنايت دارد ،طبيعي است كه مساله پژوهش در حد يك امر تزييني در دستگاههاي اجرايي دولتي در مي آيد."

"چون فرايند تدوين برنامه چهارم توسعه در تاريخ برنامه ريزي ايران از نظر شدت شتابزدگي و گستره و عمق مشاركت گريزي بي سابقه بوده ؛ من بيشتر مايل هستم كه فكر كنم اين شتابزدگي باعث شده تا مفاهيم بي پايه و نامربوط در كنار مسائل مهم وجدي راه بازكند."

متن گفت و گو را در اينجا بخوانيد.

 

 

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات