چهارشنبه 31 آبان 1397
ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنياني‌ براي‌ اصلاح‌ مدرسه‌ 4
خرداد‌ 1380

 

 

 

 

 

 

 ارتقاء فرهنگ‌ مدرسه‌، بنياني‌ براي‌ اصلاح‌ مدرسه‌

پيوست مقاله

   محمد حسن مقني زاده (‌ محقق معين‌ )

خرداد‌ 1380

INFO@MOEIN.NET   

 

 

 

پيوست‌: پرسشنامه‌ تحقيق‌

 

به نام خدا

دانش آموز عزيز

سلام عليكم. گروهي از محققين همكار پژوهشكده تعليم و تربيت كه علاقه مند به شما و بهبود وضعيت مدارس هستند بر آن شده اند تا وضعيت مدرسه شما و مدارس ديگر را به همان شكل كه واقعاً در سال تحصيلي گذشته بوده است بشناسند. لطفاً اگر سال گذشته در اين دبيرستان بوده ايد پرسشنامه را تكميل فرمائيد. از همكاري صادقانه شما متشكريم.

نام دبيرستان شما چيست؟                در كدام منطقه است؟                  نوع دبيرستان: دولتي   غير انتفاعي

جنسبت: دخترانه     پسرانه

رشته تحصيلي: هنرستاني       كاردانش        نظري      انساني

از نظر جنابعالي هر يك از 27 جمله زير تا چه درجه اي با وضعيت مدرسه شما در سال تحصيلي گذشته مطابقت دارد؟ كاملاً مخالفم يعني اصلاً اين وضعيت در مدرسه شما وجود نداشته است. كاملاً موافقم يعني وضعيت مدرسه شما كاملاً اينطور بوده است. لطفاً نظرتان را با علامت  ü در جدول نشان دهيد.

 

 

رديف

جمله

كاملاً مخالفم

1

 

مخالفم

 

2

 

نظر خاصي ندارم 3

موافقم

 

4

كاملاً موافقم 5

1

در مدرسه ما كتك كاري يا تنبيه بدني خيلي كم اتفاق افتاد.

 

 

 

 

 

2

دانش آموزان و معلمين به همديگر اعتماد داشتند.

 

 

 

 

 

3

دانش آموزان معمولاً با يكديگر رفتاري محترمانه ومنصفانه داشتند.

 

 

 

 

 

4

در مدرسه ما آموزش خوب دريافت كرده و يادگيريها زياد بود.

 

 

 

 

 

5

در مدرسه ما تعطيل كلاس و الافي خيلي كم بود.

 

 

 

 

 

6

برخورد معلمان با دانش آموزان معمولاً محترمانه بود.

 

 

 

 

 

7

دانش آموزان به يكديگر كمك مي كردند حتي اگر با هم دوست نبودند.

 

 

 

 

 

8

در اينجا مهرباني كردن واحساس مسئوليت بيشترنسبت به ديگران راياد مي گيريم

 

 

 

 

 

9

در مدرسه ما دزدي خيلي كم اتفاق افتاد.

 

 

 

 

 

10

برخورد معلمان با دانش آموزان معمولاً منصفانه بود.

 

 

 

 

 

11

دانش آموزاني كه به گروههاي مختلف تعلق داشتند با هم دوستانه رفتارمي كردند.

 

 

 

 

 

12

در اينجا ياد گرفتيم چگونه حرف زده و نظراتمان را بروز دهيم.

 

 

 

 

 

13

در مدرسه ما خيلي كم دنبال مواد مخدر مي رفتند( منظور سيگار نيست).

 

 

 

 

 

14

معلمان واقعاً به دانش آموزان علاقه مند بوده و مي خواستند به آنها كمك كنند.

 

 

 

 

 

15

در مدرسه ما دانش آموزان به يكديگر اعتماد داشتند.

 

 

 

 

 

16

در اينجا ياد گرفتيم كه گوش دادن به ايده هاي ديگران بهتر است.

 

 

 

 

 

17

در مدرسه ما خيلي كم دنبال نوار غير مجاز مي رفتند.

 

 

 

 

 

18

دانش آموزان و معلمان غير متعصبانه در مورد مشكلات بحث مي كردند.

 

 

 

 

 

19

در مدرسه ما شانس فكر كردن درباره چيزهاي مختلف وجود داشت.

 

 

 

 

 

20

در سال گذشته خسارت كمي به اموال مدرسه ما وارد شد.

 

 

 

 

 

21

معلمان دانش آموزان را در مورد تصميم گيري درباره مقررات مدرسه به حرف مي گرفتند.

 

 

 

 

 

22

در اينجا ياد گرفتيم كه چگونه مقصود ديگران را بفهميم.

 

 

 

 

 

23

در مدرسه ما دغلكاري خيلي كم بود.

 

 

 

 

 

24

بعضي مقررات مدرسه با راي گيري از دانش آموزان ومعلمان وضع شد.

 

 

 

 

 

25

در اينجا ياد گرفتيم كه قبل از حرف زدن و عمل كردن درباره چيزي در مورد آن فكر كنيم.

 

 

 

 

 

26

در اينجا اميد و شانس آينده بهتر را احساس كرديم.

 

 

 

 

 

27

در مدرسه ما فحش و ناسزا خيلي كم گفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

تذكر:

اين مقاله در فصلنامه تعليم وتربيت نشريه پژوهشكده تعليم وتربيت وزارت آموزش و پرورش سال هجدهم شماره 3 پائيز1381 شماره مسلسل 71 از صفحه 105 تا 133 چاپ شده است. ضمنا جدول شماره 1 در مقاله موجود است ولي اينجا به دلايل فني مالي! منتشر نشد. به عوض آن در فصلنامه پيوست مقاله منتشر نشده كه در اينجا هست.

 

بازگشت به فهرست مقالات