ريشه هاي سياسي اصلي دعوي بر سر تصويب برنامه چهارم توسعه، در مجلس ششم و هفتم جمهوري اسلامي ايران

جمعه 19 تير 1383

ارسال نظر

    نام شما
   پست الکترونيکی
  وب سايت يا بلاگ
نظر شما به زودی پس از بررسی در سايت قرار خواهد گرفت

 

ببستن اين پنجره